Проект рішення Хмельницької міської ради «Про затвердження Положення про порядок організації та проведення недержавних масових та виставково-ярмаркових заходів у місті Хмельницькому»
Четвер, 06 липня 2017, 12:45


Про затвердження  Положення

про порядок організації та проведення

недержавних масових та виставково-

ярмаркових заходів у місті Хмельницькому

 

 

          Розглянувши пропозиції виконавчого комітету, керуючись Законами України „Про благоустрій населених пунктів”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

                                                              ВИРІШИЛА:

        1. Затвердження  Положення про порядок організації та проведення недержавних масових та виставково- ярмаркових заходів у місті Хмельницькому. 

        2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови В.Гончарука, управління торгівлі та управління культури і туризму.

        3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики та дерегуляції .

Міський голова                                                                                              О. Симчишин

ПОГОДЖЕНО:

Секретар міської ради                                                                                     

   М. Кривак

Заступник міського голови

   В. Гончарук

Заступник міського голови

   Г. Мельник

Начальник управління торгівлі

   Р. Сідлецька

Начальник управління культури і туризму

  А. Ромасюков

Завідувач юридичного відділу

  Л. Демчук


Додаток  

до рішення міської ради

від ____________ №______

Положення

про порядок організації та проведення

недержавних масових та виставково-ярмаркових заходів

у місті Хмельницькому

1. Загальна частина

1.1 Положення розроблено відповідно до вимог Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та регулює впорядкування організації та проведення недержавних масових заходів культурно-просвітницького, спортивного, видовищного характеру, виставково-ярмаркових заходів та інших форм пересувної дрібно-роздрібної торгівлі у місті Хмельницькому, відносини між виконавчими органами Хмельницької  міської ради, уповноваженими нею органами та фізичними і юридичними особами з вищезазначених питань.

1.1.1  У цьому Положенні нижче наведені терміни вживаються у такому значенні:

                недержавний масовий захід – це разовий культурно-просвітницький, спортивний, виставково-ярмарковий захід або інший захід видовищного характеру, який проводиться за письмовим погодженням з уповноваженим органом або за його розпорядженням у відповідності до письмового повідомлення (далі — Захід) на відкритому повітрі на території міста Хмельницького, що знаходиться у підпорядкуванні Хмельницької міської ради;

            виставково-ярмарковий захід – це захід, пов’язаний з демонстрацією або реалізацією товарів та послуг, що проводиться у зазначений термін у зазначеному місці з метою демонстрації досягнень галузей господарювання, новітніх технологій, тощо та задоволення споживчого попиту населення, у тому числі під час проведення загальноміських заходів;

            організатори недержавного масового та виставково-ярмаркового Заходу – юридичні особи будь-якої форми власності, суб'єкти господарювання, громадські об’єднання, фізичні особи, які досягли 18 років та є ініціаторами проведення Заходу, здійснюють його організаційне, фінансове та інше забезпечення;

            учасники виставково-ярмаркового Заходу - суб'єкти господарювання, фізичні особи та майстри народного мистецтва, заявку на участь яких  подають обласна чи міська організації Всеукраїнської спілки майстрів народного мистецтва;

            письмове повідомлення  письмовий документ, що подається організаторами Заходу, в якому зазначається мета, форма, місце проведення Заходу, час його початку та закінчення, передбачувана кількість учасників, прізвище, ім’я, по батькові організаторів та місце їх проживання – для фізичних осіб, найменування юридичної особи, прізвище, ім’я, по-батькові відповідальної за проведення заходу особи та юридичну адресу – для громадських організацій та юридичних осіб різної форми власності, номер контактного телефону, дата подачі повідомлення, необхідність використання звукопідсилювальної апаратури, необхідність встановлення тимчасових та пересувних технічних та торгових конструкції та інших об’єктів, у тому числі відео-проекційного, лазерного, світлового, піротехнічного  обладнання та інших спеціальних ефектів, необхідність енергозабезпечення міськими службами, план-схема встановлення та розміщення пересувних,  тимчасових та інших конструкцій для спорудження у місці проведення Заходу, у тому числі тентових та сценічних, інформація щодо необхідних заходів безпеки (приватних охоронних підприємств, поліції і національної безпеки), здійснення торгівлі організатором або особами, які перебувають із ним у договірних стосунках, можливості відвідування Заходу учасниками (відкритий або закритий з використанням пропускної системи та/або доступу за квитками учасників Заходу), додаток до Положення.

            Письмове повідомлення надсилається до виконавчого органу Хмельницької міської ради та підтверджує наміри організатора провести недержавний масовий чи виставково-ярмарковий Захід;

            письмове погодження – письмовий документ, виданий уповноваженим органом організатору масового чи виставково-ярмаркового Заходу, який дає право на його проведення у певний час, певному місці;

            розпорядження – письмовий документ, який дає право на проведення масового чи ярмаркового Заходу, що потребує перекриття транспортного руху й тимчасового порушення благоустрою, і встановлює місце та дату його проведення, а також початок монтажних та кінець демонтажних робіт,  зазначає відповідальних осіб зі сторони Організатора, уповноваженого органу виконавчого органу Хмельницької міської ради та міських служб по  забезпеченню необхідних робіт з підготовки, погодження, організації, проведення  Заходу;

            уповноважений орган – структурний підрозділ виконавчого органу Хмельницької міської ради за напрямом своєї діяльності.

1.2. Не може бути організатором  недержавного масового Заходу:

1.2.1. Особа, визнана судом недієздатною або обмежено дієздатною, а також особа, яка знаходиться в місцях позбавлення волі на підставі вироку суду.

1.2.2. Організатор, щодо якого прийнято і набуло чинності рішення суду про тимчасову заборону проводити масовий захід або у випадку, якщо організатором є юридична особа, що знаходиться в процесі ліквідації, або діяльність якої в установленому законодавством порядку зупинена, припинена, заборонена.

2. Порядок організації Заходу

2.1 Організатор Заходу подає письмове повідомлення про проведення Заходу до Уповноваженого органу Хмельницької  міської ради відповідно до виду Заходу (культурно-просвітницького, спортивного, видовищного характеру, а також проведення виставково-ярмаркових заходів та інших форм пересувної дрібно-роздрібної торгівлі, у тому числі під час загальноміських заходів) не пізніше, ніж за 20 календарних днів до запланованої дати його проведення.

2.2. Організатор Заходу:

2.2.1. залучає на договірних засадах інших суб’єктів господарювання  до виконання робіт, надання послуг, необхідних для організації та проведення Заходу;

2.2.2.  укладає Договори на охорону громадського порядку, належне утримання території, на якій Захід проводиться, у тому числі її санітарне очищення з балансоутримувачем, вивезення твердих побутових відходів відповідно до затверджених норм їх утворення, а також забезпечує встановлення сміттєзбірників (урни) для збирання відходів та сміття у місці проведення Заходу та з Уповноваженим органом - Договір «Про забезпечення культурно-мистецької програми загальноміського заходу у місті Хмельницькому» (далі – Договори);

2.2.3. розробляє схему розміщення та розміщує учасників Заходу;

2.2.4. подає до Уповноваженого органу документи, що підтверджують оплату за вищезазначеними Договорами.

2.2.5. за участь в Заході організатор вносить до місцевого бюджету єдиним платежем плату  в розрахунку 0,5 відсотків від розміру мінімальної заробітної плати, що діє на момент надання погодження, за 1 м2 розміщеного об’єкту за період , протягом якого проводиться Захід.

            У випадку, якщо Захід проводиться вперше або понад три дні, при розрахунку плати за договором  застосовується  коефіцієнт 0,5.

2.5. За результатами розгляду письмового повідомлення, направленого організатором Заходу, відповідний Уповноважений орган готує письмову відповідь не пізніше, ніж через 10 (десять) календарних днів про погодження його проведення.

2.6. Після надання письмового погодження на проведення Заходу уповноважений орган повідомляє про це зацікавлені сторони, організовує виробничу нараду усіх задіяних сторін та представників міських служб.

2.7. Повідомлення про наявність підстав для відмови у проведенні Заходу,  надсилається  організатору Заходу  Уповноваженим органом не пізніше, ніж через 3 робочих дні після отримання письмового повідомлення від організатора. У разі, якщо повідомлення про наявність підстав для відмови не було надіслане та отримане організатором у зазначений термін, Захід вважається таким, що перебуває в процесі погодження.

2.8. У разі, якщо проведення Заходу, передбачає: перекриття (часткове перекриття) руху транспорту, тимчасового порушення благоустрою (встановлення наметів та інших торгівельних конструкцій, використання технічних засобів, сценічних конструкцій, освітлювальної апаратури, декорацій)  тощо Уповноважений орган здійснює підготовку та подає в установленому порядку проекти розпоряджень.

2.9. Уповноважений орган відмовляє організатору у проведенні Заходу за наявності однієї з таких підстав:

2.9.1.проведення Заходу загрожуватиме життєзабезпеченню населення, життю, здоров’ю та безпеці громадян;

2.9.2. подання у письмовому повідомленні про проведення Заходу недостовірної або неповної інформації, зазначеної у пункті 1.1.1. розділу 1. цього Положення;

2.9.3. у разі проведення Заходу в день жалоби, який оголошено чи/або встановлено до дати подання письмового повідомлення.

2.9.4. захід заплановано провести в місці та в час, які були визначені й погоджені у встановленому порядку для проведення Заходу загальнодержавного та/або загальноміського значення, або інших Заходів за участю державних органів чи органів місцевого самоврядування на момент реєстрації письмового звернення організатором Заходу.

2.10. За наявності підстав для відмови у проведенні Заходу, Уповноважений орган пропонує організатору Заходу провести Захід у іншому місці або в іншу календарну дату. У разі прийняття запропонованого рішення організатор Заходу, підтверджує свою згоду письмовим повідомленням.

3. Обов’язки організаторів та учасників Заходів

3.1. Подати у встановлені терміни до виконавчого органу Хмельницької міської ради письмове повідомлення про проведення Заходу.

3.2. Дотримуватися вимог законодавства України і діяти згідно із статутними положеннями юридичної особи (у випадку, якщо організатором є юридична особа).

3.3. Забезпечити умови для  додержання учасниками Заходів, запрошених організаторами, санітарно-гігієнічних норм та громадського порядку.

3.4. Проводити відповідну роз’яснювальну роботу та пропагувати, за необхідності, встановлені Організатором Заходу правила поведінки учасників Заходу,

3.5. Зупиняти або призупиняти Заходи у разі вчинення їх учасниками протиправних дій, що тягнуть за собою масові заворушення і дії, пов’язані з загрозою безпеки життя людей.

3.6. Виконувати усі законні вимоги працівників поліції та інших посадових осіб, які здійснюють функції щодо дотримання правопорядку та безпеки.

3.7. Впродовж усього часу проведення Заходу, здійснювати його організаційне, технічне та фінансове забезпечення.

3.8. Забезпечувати умови для збереження зелених насаджень, приміщень, споруд, будівель, устаткування та іншого майна в місці проведення Заходу.

3.9. Організатори Заходу зобов’язані:забезпечити належне утримання території, на якій Захід проводиться.

3.10. Організатори Заходу несуть відповідальність за зміст, програму, тему або сюжет Заходу згідно із законодавством України.

3.11. При проведенні масового Заходу на об’єктах та територіях не комунальної власності, організатор масового Заходу бере на себе забезпечення згоди власників цих об’єктів, у разі необхідності.

3.12. Учасники ярмаркових Заходів:

3.12.1. подають організатору ярмаркових Заходів наступні документи:

-   заяву щодо участі у ярмарковому Заході;

-    для сезонної торгівлі сосною та ялиною - документ, що підтверджує правомірність здійснення торгівлі сосною чи ялиною;

-    для сезонної торгівлі бахчевими культурами та сільгосппродуктами - висновки лабораторії санітарно-епідеміологічної станції про вміст нітратів у продукції.

3.12.2.  укладають з Організатором ярмаркових Заходів Договір «Про участь суб’єктів господарювання у наданні послуг по благоустрою території під час проведення масових заходів у місті Хмельницькому» та Договір «Про участь суб’єктів господарювання у забезпеченні культурно-мистецької програми загальноміського заходу у місті Хмельницькому». Плата участь суб’єктів господарювання згідно з Договорами розраховується Організатором Заходу на кожний Захід окремо;

3.12.3. забезпечують належний санітарний та протипожежний стан наданої йому території;  наявність медичних книжок та санітарного одягу; наявність документів, що підтверджують якість та безпеку виставленої продукції.

3.12.4. несуть відповідальність за достовірність відомостей у документах.

3.13. З метою недопущення несанкціонованої торгівлі на території міста додатком до рішення сесії міської ради від 22.03.2017 р. №30 «Про впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій на території міста Хмельницького» визначено спеціальні місця для організації та проведення ярмаркових заходів.       

4. Права та обов’язки уповноваженого органу

4.1. Уповноваженими органами виступають: Управління культури і туризму Хмельницької міської ради та Управління молоді та спорту  Хмельницької міської ради щодо проведення недержавних масових громадських заходів культурно-просвітницького, спортивного, видовищного характеру та Управління торгівлі Хмельницької міської ради щодо проведення виставково-ярмаркових заходів та інших форм пересувної дрібно-роздрібної торгівлі, у тому числі під час загальноміських заходів

4.2. Уповноважений орган:

4.2.1. Здійснює від імені виконавчого комітету Хмельницької  міської ради функції, передбачені цим Положенням.

4.2.2. Розглядає письмові повідомлення організаторів Заходів на території міста Хмельницького

4.2.3. Забезпечує погодження з усіма органами питання щодо проведення  Заходу у місті.

4.2.4. Надає письмове погодження (може вносити до нього зміни) або готує проект розпорядження або відмовляє на законних підставах у його наданні на проведення Заходу.

4.2.5. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством й цим Положенням.

4.2.6 Веде облік організаторів Заходів, здійснює моніторинг їх діяльності у частині застосування цього Положення.

4.2.7. Збирає інформацію про проведення Заходів, надає її структурним підрозділам виконавчого комітету Хмельницької  міської ради, відповідно до їх компетенції та організаторам масових заходів,.

4.2.8. З метою упорядкування організації та проведення Заходів утворює робочі групи, проводить спільні наради з організаторами Заходів, посадовими особами відповідних структурних підрозділів виконавчих органів Хмельницької міської ради, правоохоронними органами та ін.

5. Відповідальність за проведення Заходів

5.1. Проведення Заходу дозволяється з 09:00 до 22:00 год, крім випадків, зазначених у розпорядженні голови Хмельницької міської ради.

5.2. Біля меморіальних комплексів, культових споруд міста та на прилеглих до них територіях дозволяється проведення Заходів культурного, мистецького, духовного характеру за умови узгодження їх проведення з балансоутримувачами території.

5.3. Заходи на відстані менше 100 метрів від будинків, в яких розміщені державні органи влади та органи місцевого самоврядування, можуть проводитися за умови погодження з цими органами.

5.4. Працівники уповноваженого органу, інших структурних підрозділів виконавчого комітету Хмельницької  міської ради з метою контролю за дотриманням вимог законодавства та цього Положення мають право бути присутніми при проведенні Заходу.  Уповноважений орган зобов’язаний скласти та надати організатору Заходу перелік працівників, їх прізвище, імя, по - батькові, посади. Організатор Заходу має надати пропускні документи, якщо Захід має обмеження для відвідування.

5.5. У місцях проведення Заходів забороняється роздрібна торгівля тютюновими виробами, алкогольними напоями, у тому числі слабоалкогольними, за виключенням спеціалізованих Заходів.

5.6. Продаж алкогольних напоїв та слабоалкогольних напоїв у скляному посуді заборонено. Дозволяється продаж алкогольних напоїв та слабоалкогольних напоїв у одноразовому посуді, що відповідає вимогам забезпечення безпеки учасників Заходу.

5.7. Початок і закінчення заходів, проведення монтажних та демонтажних робіт, повинні відповідати графіку руху транспорту загального користування.

5.8. Заходи проводяться відповідно до цілей та мети, зазначених у письмовому повідомленні, а також у визначені строки і в обумовленому місці.

5.9. У місцях проведення Заходів дозволяється встановлення малих архітектурних форм (тимчасові технічні та торгові конструкції для проведення Заходу та інші об’єкти, сценічні конструкції, тенти, гримерки, пультові, навіси, палатки, в т. ч. тимчасові, пересувні та інші), призначених виключно для забезпечення потреб та проведення Заходу та забезпечення його інформаційної спонсорської та рекламної підтримки, проведення кіно – та/або відео зйомки Заходів та об’єктів зовнішньої реклами (рекламних тумб, будь — яких стендів, щитів, панно, прапорів, екранів, транспарантів, наклейок та ін.) виключно за погодження з уповноваженим органом міської ради з метою та на період проведення масових Заходів, що зазначені у повідомленні та з обов’язковим наступним їх демонтажем.

Секретар міської ради                                                                                     М. Кривак

Начальник управління культури і туризму

   А. Ромасюков

Начальник управління торгівлі                               

   Р. Сідлецька

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до Положення про проведення недержавних

масових та виставково - ярмаркових заходів

у місті Хмельницькому

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення недержавних масових

та виставково - ярмаркових заходів

у місті Хмельницькому

1. Повна назва юридичної особи   ________________________________________________

(ПІБ фізичної особи)

2. Форма заходу        ______________________________________________________

(вказати вид)

_____________________________________________________________________________

3. Зміст і мета заходу           ________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

4. Місце проведення            ____________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

5. Дата, час проведення (початок, закінчення)    ____________________________________

_____________________________________________________________________________

6. Орієнтовна кількість учасників             _______________________________________________

7. Використання технічних засобів, у тому числі звукопідсилювальної апаратури ______

______________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Відповідальний за проведення заходу ______________________________

місце проживання    ____________________________________________________________

паспортні дані          ____________________________________________________________

номер телефону        ____________________________________________________________

9. Дата подачі повідомлення          ________________________________________________

10. Підпис     ________________________________________________________________

 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02