Про порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Хмельницькому (нова редакція)
Середа, 29 листопада 2017, 18:12

 Про порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Хмельницькому (нова редакція)

Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про рекламу”, „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 „Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами” зі змінами, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Хмельницькому (нова редакція) додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

- рішення виконавчого комітету від 13.05.2010 № 556 „Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 10.06.2004 № 327 „Про порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Хмельницькому”;

- рішення виконавчого комітету від 02.06.2011 № 583 „Про внесення змін та доповнень до Порядку розміщення зовнішньої реклами у місті Хмельницькому та Порядку визначення розміру плати за користування місцями, які перебувають у комунальній власності та надаються розповсюджувачам зовнішньої реклами для розташування спеціальних конструкцій ”;

            - рішення виконавчого комітету від 25.02.2016 № 93 „Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 13.05.2010 № 556 „Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 10.06.2004 № 327 „Про порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Хмельницькому ”.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови А. Бондаренка.

Міський голова                                                                                          О. Симчишин

ПОРЯДОК

розміщення зовнішньої реклами у місті Хмельницькому

 

1. Порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Хмельницькому (далі - Порядок), розроблений на підставі Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.03 № 2067, врегульовує відносини, що виникають у зв’язку із розміщенням зовнішньої реклами у м. Хмельницькому.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

алея - дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена, як правило, з обох боків деревами та чагарниками;

виконавчий орган ради - виконавчий комітет Хмельницької міської ради;

розповсюджувач зовнішньої реклами – особа, яка здійснює розповсюдження зовнішньої реклами рекламними засобами, що належать такій особі на праві власності або передані їй у користування;

демонтаж – комплекс заходів, які передбачають відокремлення спеціальної конструкції разом з основою від місця її розташування та транспортування у місце її подальшого зберігання;

договір про надання у користування місць для розміщення рекламного засобу – договір між робочим органом та розповсюджувачем реклами, укладений на підставі рішення виконавчого комітету міської ради про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, у якому визначаються права та обов’язки сторін;

договір на розміщення тимчасових виносних спеціальних конструкцій (штендерів) - договір між власником місця розташування рекламного засобу та розповсюджувачем реклами щодо розміщення мобільної (переносної) рекламної конструкції, яка встановлюється на вулиці тільки під час роботи розповсюджувача реклами та у безпосередній близькості від його місця розташування;

договір на розміщення тимчасових рекламних засобів на дорожніх металевих огородженнях - договір між власником місця розташування рекламного засобу та розповсюджувачем реклами щодо розміщення тимчасової рекламної конструкції, яка встановлюється на дорожніх металевих огородженнях;

дозвіл - документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;

місце розташування рекламного засобу - площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах міста, що надаються розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

рекламна площина – зовнішня сторона рекламного засобу, що використовується для розміщення зовнішньої реклами;

пішохідна доріжка - елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;

самовільно встановлений рекламний засіб – рекламний засіб, розміщений без виданого у встановленому порядку дозволу або не демонтований власником після прийняття виконавчим комітетом Хмельницької міської ради рішення про його анулювання;

соціальна реклама – інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно-корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку;

спеціальні конструкції - тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами;

інформаційна вивіска - елемент оформлення фасаду, який не потребує отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, з інформацією про фізичну особу або зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать цій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщений на зовнішній поверхні будинку чи споруди не вище першого поверху або на поверсі, де знаходиться власне чи надане у користування особі приміщення (крім випадків, коли суб'єкту господарювання належить на праві приватної власності або користування вся будівля або споруда), біля входу у таке приміщення, яка не містить закликів до придбання товару або іншої інформації, що призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів та їх інтерес щодо такого товару, загальною площею до 3 кв. метрів. У разі, коли площа інформаційної вивіски перевищує 3 кв. метрів, вона вважається зовнішньою рекламою та потребує отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами відповідно до цього Порядку;

інформаційна табличка — табличка, що розміщується на фасаді будинку або споруди, в якому фізична або юридична особа займає приміщення, розташована біля входу у таке приміщення, на дверях або на склі вітрини, та містить лише інформацію про зареєстроване найменування, належність та режим роботи фізичної або юридичної особи, та не потребує оформлення паспорту на розміщення інформаційної таблички";

управління адміністративних послуг виконавчий орган міської ради, його посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги.

Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законі України „Про рекламу”.

3. Зовнішня реклама розміщується у м. Хмельницькому на підставі рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на розміщення зовнішньої реклами здійснюється відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Плата за видачу зазначених дозволів не справляється.

4. Застосування мови у рекламі здійснюється відповідно до законодавства України про мову.

Знаки для товарів та послуг наводяться у рекламі у тому вигляді, в якому їм надана правова охорона в Україні відповідно до законодавства.

5. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою території міста Хмельницького.

6. Повноваження щодо регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами в м. Хмельницькому здійснює управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів (далі - робочий орган).

Робочий орган не може виступати заявником на розміщення зовнішньої реклами та одержувати дозвіл.

У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом залучаються на громадських засадах представники об’єднань громадян та об’єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.

7. До повноважень робочого органу належать:

7.1. розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;

7.2. надання, у разі потреби, розповсюджувачам зовнішньої реклами містобудівних умов та обмежень на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;

7.3. прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;

7.4. підготовка проекту рішення виконавчого комітету міської ради щодо надання дозволу (у тому числі погодження з органами та особами, зазначеними у пункті 14 цього порядку);

7.5. підготовка проекту рішення виконавчого комітету міської ради щодо анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами;

7.6. підготовка проекту рішення виконавчого комітету міської ради щодо демонтажу рекламних засобів, розміщених самовільно та з порушенням вимог цих Правил;

7.7. видача дозволів на розміщення зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету міської ради;

7.8. укладення договорів про надання у користування місць для розміщення рекламного засобу;

7.9. укладення договорів на розміщення тимчасових виносних спеціальних конструкцій (штендерів) та тимчасових рекламних засобів на дорожніх металевих огородженнях;

7.10. ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру міста;

7.11. організація інвентаризації рекламних засобів та, у разі необхідності, підготовка документів для проведення демонтажу рекламних засобів у встановленому порядку;

7.12. організація розміщення соціальної реклами серед розповсюджувачів в порядку, визначеному п. 34 цього Порядку;

7.13. здійснення перевірки надходження плати за укладеними договорами;

7.14. подання Головному управлінню Держпродспоживслужби у Хмельницькій області матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами;

7.15. проведення розрахунку розміру плати за користування місцями, які надаються розповсюджувачам зовнішньої реклами.

Робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

8. Для одержання дозволу заявник подає робочому органу через Управління  адміністративних  послуг заяву.

До заяви додаються:

- комп'ютерний макет місця, на якому планується розташування рекламного засобу  на аркуші А4 формату (додаток 6), засвідчується підписом суб’єкта господарювання або уповноваженої особи та печаткою за її наявності;

- ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням (виконаний спеціалізованим підприємством, установою, організацією);

- попередня технічна експертиза спеціалізованих підприємств, установ та організацій, про можливість встановлення у разі розташування складних (дахових) рекламних конструкцій;

- один із документів: витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

У випадку, якщо заявник подає заяви одночасно на більше, ніж одне місце розташування рекламного засобу, він додає лише один примірник одного із документів: витягу або виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,  фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або копію свідоцтва про державну реєстрацію, а також додає необхідну кількість копій відповідного документу.

9. Під час подання заяви адміністратор управління адміністративних послуг перевіряє та приймає повний пакет документів, надає заявнику їх опис та направляє документи робочому органу протягом одного-двох днів.

            За наявності документів, передбачених пунктом 8 цього Порядку, заява протягом трьох днів з дати її надходження, реєструється робочим органом в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (далі - журнал реєстрації), який ведеться за формою, установленою Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України № 2067 від 29.12.2003 р.

Журнал повинен бути прошитий, а його сторінки пронумеровані. На останній сторінці журналу робиться запис про кількість сторінок, який засвідчується підписом керівника робочого органу, скріпленим печаткою.

Робочий орган протягом п’яти днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу.

Після перевірки місця керівник робочого органу приймає рішення про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету, про що видається відповідний наказ.

У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету робочий орган видає заявнику для оформлення два примірники дозволу за установленою формою та визначає заінтересовані органи (особи), з якими необхідно їх погодити.

У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету робочий орган за підписом керівника робочого органу протягом трьох днів надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням дати встановлення пріоритету іншого заявника на заявлене місце розташування рекламного засобу або дати і номера рішення виконавчого комітету про надання дозволу на заявлене місце іншій особі та повертає всі подані заявником документи.

10. Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється строком на три місяці з дати прийняття керівником робочого органу відповідного рішення.

Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений керівником робочого органу не більш як на три місяці у разі:

- продовження строку оформлення дозволу у зв'язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації;

- письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу.

11. Дата і номер рішення керівника робочого органу про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету заноситься в журнал реєстрації.

Відмова у встановленні пріоритету, продовженні строку, на який встановлено зазначений пріоритет, може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

Інформація про подані заяви та встановлені робочим органом пріоритети є відкритою і повинна надаватися будь-якій особі за її письмовою заявою.

12. У разі прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, яке перебуває в комунальній власності, заявник протягом трьох днів укладає договір про тимчасове користування місцями для розміщення рекламного засобу (пріоритету), за формою згідно додатку 2 до цього Порядку.

Протягом строку, передбаченого першим абзацом пункту 10 цього Порядку, щомісяця справляється плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, в розмірі 25 відсотків плати, встановленої виконавчим комітетом.

У разі продовження строку оформлення дозволу відповідно до абзацу другого пункту 10 цього Порядку, щомісячна плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, справляється в розмірі 100 відсотків плати, встановленої виконавчим комітетом.

13. У разі недодержання заявником строку, зазначеного в пункті 10 цього Порядку, та у разі не надання ним в установлений строк документів, зазначених у пункті 8 цього Порядку, заява вважається неподаною, пріоритет на місце розташування рекламного засобу втрачається.

14. Дозвіл погоджується з:

- власником місця або уповноваженим ним органом (особою), якщо місце розміщення засобу зовнішньої реклами знаходиться у комунальній власності;

- управлінням архітектури та містобудування щодо можливості розташування рекламного засобу на запропонованому місці з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних чинників, типології елементів місцевого середовища;

- управлінням культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури, в межах зон охорони таких пам’яток і в межах об’єктів природно-заповідного фонду;

- утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій;

- Укравтодором або власниками автомобільних доріг та Національною поліцією - у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг;

Перелік органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, є вичерпним.

Погодження дійсне протягом строку дії дозволу.

Дії щодо отримання зазначених погоджень вчиняються заявником протягом строку, встановленого для отримання дозволу.

Відмова у погодженні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

Розміщення рекламної конструкції на приватній або державній власності  потребує погодження управління архітектури та містобудування.

15. Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

16. Робочий орган протягом не більш як п’ятнадцять робочих днів з дати одержання належним чином оформлених двох примірників дозволу розглядає заяву, готує і подає виконавчому комітету міської ради пропозиції та проект відповідного рішення з врахуванням Закону України „Про рекламу”.

17. Виконавчий комітет міської ради на черговому засіданні приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.

            У разі прийняття рішення про надання дозволу керівник робочого органу  підписує обидва примірники дозволу та скріплює їх печаткою робочого органу.

            Дозвіл або відмову у його наданні робочий орган видає не пізніше п'яти робочих днів після одержання зареєстрованого у встановленому порядку відповідного рішення.

            Перший примірник дозволу видається заявникові, а другий - залишається в робочому органі для обліку та контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації.

18. Одночасно із видачею дозволу між робочим органом та заявником укладається договір про надання у користування місць для розміщення рекламного засобу за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку. Підставою для нарахування та внесення розповсюджувачем зовнішньої реклами відповідної плати є укладений договір про надання у користування місць для розміщення зовнішньої реклами.

19. У наданні дозволу може бути відмовлено у разі, коли:

19.1. оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;

19.2. у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості;

19.3. у заявника зафіксовані згідно з цими Правилами самовільно встановлені конструкції зовнішньої реклами;

19.4. у розповсюджувача зовнішньої реклами наявна заборгованість перед міським бюджетом з проплати коштів за тимчасове користування місцями розташування рекламного засобу.

Перелік підстав для відмови у наданні дозволу є вичерпним.

Рішення про відмову у наданні дозволу може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством.

20. Дозвіл надається строком на п’ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві.

21. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламного засобу.

22. Розповсюджувач зовнішньої реклами зобов’язаний встановити рекламний засіб протягом 30 днів з дня винесення виконкомом міської ради рішення про надання дозволу. Після встановлення рекламного засобу власник рекламного засобу в 5-ти денний термін надає робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6х9 сантиметрів). Роботи зі встановлення рекламного засобу вважаються завершеними після відновлення газонів та асфальтного покриття в разі, якщо вони були порушенні під час встановлення.

23. У разі належної експлуатації спеціальної конструкції та повної оплати за тимчасове користування місцем розміщення зовнішньої реклами робочий орган здійснює переоформлення дозволу, продовжує строк дії, вносить зміни у дозвіл.

24. Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної схеми рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до робочого органу через управління адміністративних послуг з письмовою заявою у довільній формі про внесення відповідних змін у дозвіл та у договір про надання у користування місць для розміщення рекламного засобу.

До заяви додається:

- ескіз рекламного засобу із конструктивним рішенням;

- фотокартка рекламного засобу.

При цьому під зміною технологічної (конструктивної) схеми рекламного засобу розуміється зміна його зовнішнього вигляду, у тому числі типу, окремих конструктивних елементів, без зміни його місця розташування.

Робочий орган протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації заяви вносить відповідні зміни у дозвіл та у договір про надання у користування місць для розміщення рекламного засобу.

Відмова у зміні технологічної схеми рекламного засобу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

25. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце.

У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.

Розповсюджувач зовнішньої реклами повинен отримати погодження на нове місце в утримувачів інженерних комунікацій - у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій.

Розповсюджувач зовнішньої реклами зобов'язаний перенести рекламний засіб на нове місце не пізніше ніж у місячний термін після внесення змін у дозвіл та у договір про надання у користування місць для розміщення рекламного засобу.

Відшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування  рекламного засобу.

Плата за надання робочим органом послуг, пов’язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

26. Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається робочому органу через управління адміністративних послуг розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу.

У випадку прострочення терміну подачі заяви на продовження строку дії дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами оформляє новий дозвіл у встановленому цими Правилами порядку.

Продовження дії дозволу оформляється відповідним наказом керівника робочого органу.

Продовження строку дії дозволу є правом, а не обов’язком робочого органу.

Розповсюджувачу зовнішньої реклами у продовженні дозволу може бути відмовлено:

            - при наявності заборгованості за користування місцями, що знаходяться в комунальній власності відповідно до договору про надання у користування місць для  розміщення рекламного засобу;

            - при наявності згідно з цими Правилами самовільно встановлених конструкцій зовнішньої реклами.

У такому ж порядку продовжується строк дії дозволів, наданих до набрання чинності цим Порядком.

Відмова у продовженні строку дії дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

27. У разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою дозвіл підлягає переоформленню.

Особа, яка набула право власності на рекламний засіб, протягом одного місяця з дня виникнення права власності (користування) рекламним засобом звертається до робочого органу через управління адміністративних послуг із заявою у довільній формі про переоформлення дозволу.

До заяви додається:

- документ, який засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб (договір купівлі-продажу рекламних конструкцій);

- письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу (особи);

- оригінал зареєстрованого дозволу;

- один із документів: витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів керівник робочого органу протягом десяти робочих днів з дати подання заяви вносить відповідні зміни у дозвіл з одночасним укладанням договору про надання у користування місць для розміщення рекламного засобу.

Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

28. Дозвіл анулюється до закінчення строку дії на підставі рішення виконавчого комітету міської ради з наступних підстав:

28.1. за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами;

28.2. у разі неможливості зміни місця розташування рекламного засобу при отриманні письмової відмови власника місця розташування рекламного засобу;

28.3. недосягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу у разі зміни містобудівної ситуації;

28.4. у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців або непереоформлення дозволу в установленому порядку;

28.5.  у разі невстановлення рекламного засобу (незавершення робіт зі встановлення рекламного засобу) або ненадання фотозвіту в терміни, визначені в   п. 22 даного Порядку;

28.6. наявності у розповсюджувача зовнішньої реклами заборгованості перед міським бюджетом з проплати коштів за користування місцями для розміщення рекламних засобів протягом трьох місяців поспіль;

28.7. у разі, коли технічний стан рекламного засобу створює загрозу життю або здоров'ю людей та/або заподіяння шкоди (майнової чи немайнової) третім особам;

28.8. у разі невиконання розповсюджувачем зобов’язань, що призвело до розірвання договору тимчасового користування місцем розміщення засобу зовнішньої реклами;

28.9. у разі не перенесення рекламного засобу на нове місце не пізніше ніж у місячний термін після внесення змін у дозвіл та у договір про надання у користування місць для розміщення рекламного засобу при  зміні містобудівної ситуації;

            28.10. встановлений рекламний засіб не відповідає поданому ескізу рекламного засобу з конструктивним рішенням виду, розмірів (ширина*висота*кількість площин)  рекламного засобу;

            28.11. систематичного порушення Правил розміщення зовнішньої реклами та Правил благоустрою міста Хмельницького.

            Робочий орган також анулює дозвіл з підстав, зазначених у Законі України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

            Рішення про анулювання дозволу може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством.

29. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, встановлюється у порядку, визначеному виконавчим комітетом, а місцем, що перебуває у державній або приватній власності, - на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою). При цьому площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

30. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися в залежності від змісту реклами.

            31. Розповсюджувач зовнішньої реклами не звільняється від плати за тимчасове користування місцем для розташування рекламного засобу  при відсутності рекламної конструкції на місці згідно  з відповідним дозволом.

32. Розміщення штендерів відбувається за рішенням керівника робочого органу на підставі договору на розміщення тимчасових виносних спеціальних конструкцій (штендерів) за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку.

Для укладення договору на розміщення тимчасових виносних спеціальних конструкцій (штендерів) заявник подає заяву робочому органу через управління  адміністративних послуг.

До заяви додаються:

- фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менш як 6х9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;

- один із документів: витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

33. Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

33.1. розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки, зазначених у пунктах 36, 46-51 цього Порядку;

33.2. розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;

33.3. освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;

33.4. фундаменти наземних стаціонарних конструкцій на вимогу робочого органу можуть бути заглиблені в грунт з відновленням твердого покриття, трав’яного покрову та виконанням у повному обсязі інших робіт з відновлення благоустрою місця розташування рекламного засобу власником рекламного засобу;

33.5. відхилення від вищезазначеної вимоги в частині заглиблення фундаменту рекламного засобу можливе виключно у випадку, якщо таке заглиблення є технічно небезпечним у зв'язку з розміщенням під поверхнею місця розташування рекламного засобу ліній тепло-, енерго- водопостачання, комунікаційних засобів тощо. У такому випадку частина фундаменту, що виступає над поверхнею землі, повинна бути декоративно оформлена з урахуванням архітектурних, естетичних та історичних чинників, притаманних міському середовищу (квітник, лавка тощо);

33.6. на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою Національної поліції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;

33.7. нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;

33.8. у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію;

33.9. тимчасові виносні спеціальні конструкції (штендера) розміщуються виключно під час роботи підприємств (організацій), що рекламують свої товари (послуги) та розміщуються на відстані не більше 3 м від входу в приміщення і не повинні перешкоджати руху пішоходів;

33.10. тимчасові виносні спеціальні конструкції (штендера) повинні мати загальну площу не більше 1,5 м2;

33.11. тимчасові виносні спеціальні конструкції (штендера) мають встановлюватись відповідно до договору у чітко визначеному місці, яке визначається фотофіксацією з прив’язкою до будівлі (споруди) або інших об’єктів благоустрою;

33.12. забороняється розміщення тимчасових виносних спеціальних конструкцій (штендерів) по вул Проскурівській на проміжку від вул.Соборної до вул. Володимирської;

            33.13. забороняється кріплення тимчасових виносних спеціальних конструкцій (штендерів) додатковими засобами до об’єктів благоустрою та зелених насаджень, в поверхню тротуарів та газонів;

            33.14. забороняється розміщення тимчасових виносних спеціальних конструкцій (штендерів) на зупинках громадського транспорту.

34. За зверненням робочого органу до розповсюджувачів зовнішньої реклами соціальна реклама на поверхнях рекламних засобів розміщується ними безкоштовно з укладенням додаткової угоди до договору про надання у користування місць для розміщення рекламного засобу.

35. Забороняється розташовувати рекламні засоби:

35.1. на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

35.2. на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини;

35.3. на конструкціях дорожніх знаків, світлофорів, деревах;

35.4. методом наклеювання на поверхнях елементів вуличного обладнання, будівель і споруд;

35.5. в інших випадках відповідно до чинного законодавства.

36. Розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам’яток, в межах об'єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відділом охорони пам’яток історії та культури управління культури, туризму та курортів Хмельницької обласної державної адміністрації або Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Хмельницькій області.

37. Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.

38. Демонтаж спеціальних конструкцій є засобом усунення порушень порядку розміщення реклами у місті відповідно до діючих на момент демонтажу нормативно-правових актів та формою самозахисту територіальної громади у розумінні статті 19 Цивільного кодексу України.

39. Демонтаж  спеціальної конструкції не передбачає переходу права власності на неї до територіальної громади міста та/або комунальних підприємств міської ради.

40. Демонтаж рекламного засобу проводиться силами комунальних підприємств міської ради або балансоутримувачем місця розташування рекламної конструкції.

У разі необхідності під час проведення демонтажу можуть бути присутні: власник спеціальної конструкції, представники служб, що експлуатують інженерні мережі.

Демонтаж рекламного засобу здійснюється у наступних випадках:

а) у разі неможливості встановити власника (законного користувача) рекламного засобу, у тому числі у випадках відсутності маркування на рекламному засобі, а також при виявленні безхазяйних рекламних засобів;

б) у разі виявлення самовільно розміщених рекламних засобів;

в) у разі, коли термін дії дозволу на розміщення рекламного засобу закінчився і не був продовжений або анульований на підставі рішення виконавчого комітету. Розповсюджувач зовнішньої реклами зобов’язаний у десятиденний термін демонтувати спеціальну конструкцію з моменту появи такого юридичного факту;

г) у разі невідповідності технічних характеристик рекламного засобу та місця його встановлення виданому дозволу на розміщення зовнішньої реклами;

д) в інших випадках, передбачених договором про надання в користування місць для розміщення рекламного засобу і є єдиними для всіх розповсюджувачів реклами.

Демонтаж самовільно встановленої спеціальної конструкції для розміщення рекламного засобу, власник якої встановлений, здійснюється у порядку, передбаченому договором про надання в користування місць для розміщення рекламного засобу.

41. Демонтаж спеціальних конструкцій, наведених у п.40, які розташовані на об’єктах комунальної власності, здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради (за виключенням тимчасових виносних спеціальних конструкцій, що демонтовуються на підставі рішення робочого органу). Демонтаж спеціальної конструкції для розміщення рекламного засобу, власник якої уклав договір з робочим органом, здійснюється на умовах визначених договором.

42. У разі, коли технічний стан рекламного засобу створює загрозу життю або здоров'ю людей та/або заподіяння шкоди (майнової чи немайнової) третім особам,  демонтаж проводиться за рішенням керівника робочого органу терміново силами комунальних підприємств міської ради.

43. Про проведений демонтаж спеціальної конструкції складається Акт проведення демонтажу спеціальних конструкцій, який підписується представниками робочого органу,  комунальних підприємств міської ради та іншими особами, що були присутні при проведенні демонтажу.

До акта додається в обов’язковому порядку фотофіксація місця розташування спеціальної конструкції до і після демонтажу.

Акт проведення демонтажу складається у 3-х примірниках, один з яких залишається у робочого органу, другий — у комунальних підприємств міської ради, третій передається власнику демонтованої спеціальної конструкції одразу після складання такого акта у випадку його присутності.

У разі відсутності власника спеціальної конструкції або його відмови від підписання акта демонтажу, про що робиться відповідна відмітка, третій примірник акта комунальні підприємства  міської ради у 5 (п’яти) денний термін надсилають поштою за місцезнаходженням власника рекомендованим листом (якщо встановлено його місцезнаходження).

Якщо місцезнаходження власника невідоме, комунальні підприємства міської ради у цей же термін повідомляють про проведений демонтаж та місцезнаходження спеціальної конструкції Національну поліцію (за місцем демонтажу спеціальної конструкції).

Після проведення демонтажу комунальними підприємствами міської ради складається наступний комплект документів:

- акт виконаних робіт з демонтажу спеціальної конструкції із зазначенням характеру робіт та їх вартості;

-  калькуляція вартості витрат за виконані роботи по демонтажу.

            44. Компенсація витрат комунальних підприємств міської ради, які проводили демонтаж спеціальної конструкції, покладається на власника (законного користувача) демонтованої спеціальної конструкції на підставі виставленого рахунку та акта виконаних робіт по демонтажу, які надсилаються власнику в обов’язковому порядку у 5 (п’яти) денний термін з дати демонтажу.

Власник спеціальних конструкцій може повернути собі демонтовані спеціальні конструкції після звернення до комунальних підприємств міської ради на підставі таких документів:

а) заяви на ім'я керівника робочого органу про повернення демонтованої спеціальної конструкції;

б) документа, що підтверджує право власності (інше майнове право) на конкретну демонтовану спеціальну конструкцію;

в) документа, що підтверджує оплату витрат комунальних підприємств міської ради, пов'язаних з демонтажем спеціальних конструкцій, транспортування та їх зберіганням.

45. Облік і тимчасове зберігання демонтованих спеціальних конструкцій здійснюється у встановленому порядку комунальними підприємствами міської ради.

Демонтована спеціальна конструкція зберігається у спеціально відведених для цього місцях (сховищах, складах тощо).

Після закінчення тримісячного терміну зберігання примусово демонтованих об’єктів, власники яких не звернулись за їх поверненням або не сплатили вартості демонтажу, доставки та зберігання, таке майно визнається безхазяйним і переходить у власність територіальної громади м. Хмельницького.

46. Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.

Розташування спеціальних конструкцій на фасадах будинків (будівель) та споруд має здійснюватися з дотриманням структурної побудови фасадів без пошкодження елементів архітектури.

Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.

47. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою м. Хмельницького.

48. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

Розповсюджувачі зовнішньої реклами зобов’язані:

а) надавати вільний доступ до комунікацій для їх ремонту та обслуговування (при необхідності демонтувати конструкцію на час проведення таких робіт);

б) у разі виникнення аварійної ситуації або необхідності термінового доступу до комунікацій – за зверненням утримувача комунікацій протягом не більше ніж 5 годин демонтувати рекламну конструкцію (на час проведення робіт) за власні кошти або відшкодувати витрати на демонтаж утримувачу комунікацій;

в) після закінчення робіт встановити конструкцію на попереднє місце та відновити благоустрій території.

У випадку, якщо термін проведення ремонтних робіт тривав більше 15 днів, розповсюджувач зовнішньої реклами має право звернутись до робочого органу з метою коригування плати за користування місцем розміщення рекламного засобу, надавши підтвердження терміну проведення робіт (лист утримувача комунікацій).

49. Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з Національною поліцією.

50. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

51. Відстань між наземними рекламними засобами, встановленими вздовж проїзної частини вулиць і доріг (на одній стороні проїзду, вулиці, магістралі, одному розділовому газоні тощо і призначеними для огляду з одного напрямку), повинна бути не менше 30-50 м для  рекламних засобів розміром поверхні 3х6 м, не менше 5 метрів – для рекламних засобів розміром поверхні 1,2х1,8 м, 1,5х2,15 м, що обумовлено необхідністю забезпечення нормального сприйняття інформації та оптимальної схеми підключення рекламних засобів  до електричних мереж. Встановлені у створі рекламні засоби не повинні відрізнятися за розміром рекламної площини та конструктивним рішенням.

52. У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів (робочий орган), яке здійснює контроль за додержанням цих Правил, звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк.

У разі невиконання цієї вимоги робочий орган подає інформацію до Головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області.

53. Заявник або власник рекламного засобу:

53.1. виконує роботи з розташування рекламного засобу без пошкодження архітектурних деталей, конструктивних елементів будинків (будівель) та споруд, підземних та наземних комунікацій, елементів благоустрою та з поновленням фітодизайну прилеглої ділянки;

53.2. забезпечує відповідність рекламного засобу дозволу, державним стандартам, нормам і правилам конструктивної міцності, електротехнічної та експлуатаційної безпеки;

53.3. відповідає за безпеку при проведенні робіт з монтажу та демонтажу рекламного засобу, експлуатацію і утримання їх у належному санітарно-технічному стані (у разі його відсутності - власник місця розташування або уповноважений ним орган (особа)).

54. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

55. Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цих Правил, несе відповідальність згідно із законодавством.

56. Контроль за додержанням цих Правил здійснює управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів (робочий орган).

Перехідні положення

 1. Перехідний період для модернізації та зменшення кількості рекламних засобів встановити терміном 3 (три) роки з дня набуття чинності Порядку розміщення зовнішньої реклами.

 2. В перший рік від затвердження даного Порядку оновлюються рекламні засоби в 1 зоні, в другий рік – в 2 зоні, в третій рік — в 3 та 4 зонах.

3. Модернізація і демонтаж рекламних засобів при необхідності здійснюється кожним розповсюджувачем в обсязі не менше 35% парку рекламоносіїв в перший рік, не менше 35% – в другий рік і не менше 30% – в третій рік перехідного періоду, визначеного в п. 2 Перехідних положень.

4. При виконанні модернізації рекламних засобів продовжувати дозвіл на розміщення рекламного засобу на 5 років.

5. Після прийняття даного Порядку всі раніше встановлені пріоритети на розміщення рекламних засобів припиняються, всі надані дозволи на розміщення зовнішньої реклами діють до терміну визначеного в дозволі. Після закінчення терміну дії дозволів, отриманих до набуття чинності даного Порядку, такі дозволи продовжуються за процедурою отримання нового дозволу визначеною даним Порядком.

Керуючий справами виконкому                                              Ю. Сабій

            В.о.начальника управління                                           

архітектури та містобудування                                                З.Пилипчук                  

Додаток 1

   до Порядку розміщення зовнішньої

реклами у місті Хмельницькому,

затверджених рішенням виконкому

від „___” ________ 2017 р. №_____

Порядок

визначення розміру плати за користування місцями, які перебувають у комунальній власності та надаються розповсюджувачам зовнішньої реклами для розташування спеціальних конструкцій

1. Розмір плати за користування місцями, які перебувають у комунальній власності та надаються розповсюджувачам зовнішньої реклами для розташування спеціальних конструкцій (далі – розмір плати) визначається, виходячи з економічної оцінки території міста.

Територія міста Хмельницького умовно поділяється на чотири укрупнені економіко-планувальні зони, межі яких для розміщення зовнішньої реклами визначені у наступних межах:

Зони

Межі

1 зона

 

зональний коефіцієнт 2,25

вул.Свободи (від вул.Пушкіна до вул.Прибузької) —  вул.Кам'янецька  (від мосту через р.Південний Буг до транспортної розв'язки):

вул.Герцена, вул.Гагаріна (до вул.Кам'янецької), вул.Європейська, вул.Грушевського, вул.Володимирська, вул.Героїв Майдану, вул.Соборна, вул.Проскурівська (до вул.Свободи), вул.Проскурівського підпілля (до вул.Кам'янецької), вул.Подільська (від вул.Кам'янецької до вул.Свободи), вул.Вайсера, вул.Староміська.

2 зона

 

зональний коефіцієнт 1,5

вул.Прибузька (від вул.Кам'янецької до Старокостянтинівського шосе) — Старокостянтинівське шосе — вул.Пушкіна:

вул.Героїв Майдану, вул.Правди, вул.Свободи (від вул.Прибузької до прс.Миру); вул.Проскурівська (від вул.Свободи до залізничного вокзалу), вул.Пилипчука, вул.Шевченка, вул.Подільська (від вул.Свободи до Старокостянтинівського шосе), вул.Водопровідна, вул.І.Франка (від парку ім.І.Франка до вул.Подільської);

 

вул.Бандери (від мосту через р.Південний Буг до прс.Миру) — прс.Миру (від вул.Бандери до Старокостянтинівського шосе)   — Старокостянтинівське шосе  (від прс.Миру до вул.Проскурівської):

вул.Зарічанська, вул.Свободи (від вул.Прибузької до прс.Миру), вул.Перемоги;

 

вул.Гагаріна (від Кам'янецької до прв.Гвардійського);

 

вул.Проскурівського підпілля (від вул.Кам'янецької до вул.Курчатова): вул.Завадського, вул.Шестакова;

вул.Подільська (від вул.Кам'янецької до вул.Шестакова);

 

вул.Староміська (від вул.Кам'янецької до вул.Паркової);

 

вул.Толстого — Львівське шосе (до кола) — вул.Тернопільська — вул.Кам'янецька (від вул.Пушкіна до вул.Тернопільської) — вул.Купріна — вул.Красовського:

вул.Молодіжна, вул.Інститутська, вул.Хотовицького, вул.Депутатська, вул.Сковороди, вул.Ранкова, вул.Короленка, вул.Болбочана (Городовікова), вул.Козацька, вул.Ярослава Мудрого (Толбухіна), вул.Сіцінського (Ватутіна), І.Франка (від вул.Толстого до вул.Ранкової).

3 зона

 

зональний коефіцієнт 1,2

вул.Бандери (від прс.Миру до П.Мирного) — вул.П.Мирного — Старокостянтинівське шосе (від прс.Миру до виїзду з міста):

вул.Озерна, вул.Галана, вул.Залізняка, вул.Кармелюка;

прс.Миру (від Старокостянтинівського шосе до вул.Трудової);

 

прс.Миру (від вул.Західно-Окружної до вул.Бандери);

 

вул.Прибузька (від Старокостянтинівського шосе до вул.Трудової);

 

вул.Трудова (від Вінницького шосе до вул.Пілотської): вул.Заводська, вул.Трембовецької;

вул.Чорновола (від вул.Красовського до вул.Трудової);

вул.Пілотська (від вул.Красовського до вул.Трудової);

 

вул.Кам'янецька (від вул.Тернопільської до вул.Старицького);

 

вул.Західно-Окружна;

 

вул.Геологів;

 

вул.Курчатова (до вул.Західно-Окружної): вул.Вокзальна, вул.Олімпійська.

4 зона

 

зональний коефіцієнт 1,0

Вінницьке шосе (від вул.Трудової до виїзду з міста);

 

вул.Кам'янецька (від вул.Старицького до виїзду з міста);

 

Львівське шосе (від кола до виїзду з міста);

 

вул.Волочиська (від вул.Західно-Окружної до виїзду з міста);

 

вул.Чорновола (від вул.Трудової до вул.Майборського);

 

вул.Пілотська ( вул.Трудової до вул.Чорновола).

 

            2. Види та типи рекламних засобів.

            2.1. До основних видів зовнішньої реклами відносяться:

Стаціонарні рекламні засоби – рекламні засоби, які розташовуються у спосіб, що не передбачає можливості їх переміщення без відокремлення конструктивних елементів (опор, фундаментів, кронштейнів тощо), котрі забезпечують фіксацію рекламного засобу у місці його розташування.

Стаціонарні рекламні засоби поділяються на наземні, навісні та такі, що розташовуються на будинках і спорудах.

Тимчасові рекламні засоби – рекламні засоби, конструктивне рішення яких передбачає можливість їх вільного переміщення з визначеного місця розташування. До тимчасових рекламних засобів належать, зокрема, виносні щитові конструкції.

2.2.Типи рекламних засобів:

Брендмауери – навісні рекламоносії, які виконуються у вигляді банерів, панно, будівельних декоративно-сітчатих огороджень, плакатів гіперформату в жорсткому каркасі, розташовуються на фасадах будинків, споруд або закріплюються на будівельних конструкціях лісів та прикривають будинки, споруди, які ремонтуються, реконструюються, будуються чи демонтуються.

Бек-лайт – стаціонарна наземна конструкція формату 3х4 м. Можуть бути як однобічні так і двобічні.

Виносні щитові конструкції (штендери) – тимчасові рекламні засоби, які встановлюються на вулиці фізичними або юридичними особами, що рекламують свої товари, продукцію, послуги, виключно під час роботи особи-розповсюджувача та у безпосередній близькості від її місця розташування.

Дахові конструкції – різноманітні об’ємні або плоскі установки, розташовані повністю або частково вище рівня карнизу споруди (будинку) або на даху.

Зупинковий комплекс, який містить у собі елементи зовнішньої реклами (павільйон) – може бути розташований у будь-якій частині міста, відповідно до схеми розташування зупинок транспорту загального користування.

Індивідуальний рекламний засіб - розроблені за індивідуальним проектним рішенням, не відносяться до жодного з перелічених рекламних засобів.

Нестандартні конструкції – встановлюються згідно з цим Порядком в залежності від кожного конкретного випадку.

Пілар – наземний стаціонарний рекламний засіб, що у горизонтальному розрізі є рівностороннім тригранником з вгнутими всередину чи випуклими сторонами, як правило, розміром 3х1,4 м.

Пілон – наземний стаціонарний рекламний засіб у вигляді плоскої або випуклої вертикальної стели з двома рекламними поверхнями розміром 2,8х1,4 м чи 3х1,5 м.

Cіті-лайт – об’єкт зовнішньої реклами, який представляє собою стенд (короб) з розміром однієї рекламної площини 1,2х1,8 м чи 1,5х2,15 м. Сіті-лайт розміщується як конструкція, так і на опорі.

Світлодіодний екран (електронне табло) – призначений для відтворення зображення на площині екрану за рахунок випромінювання світла світлодіодів, ламп інших джерел світла.

Скрол – динамічний окремо стоячий рекламний засіб із зміною зображень. Дозволяє послідовно демонструвати від 3-х до 12-ти зображень на одній поверхні (3,7х2,7 м; 3,14х2,2 м).

            Біг борд – наземна рекламна конструкція формату 3х6 м. Технічно можуть бути з різними кількостями сторін.

Тривіжин (призматрон) – вдосконалений варіант біг борду, з тригранними призмами, що повертаються та дозволяють розмістити три рекламних зображення.

Тріедр – (тригранний сіті-лайт) – розміщення даного типу здійснюється аналогічно до розміщення конструкції типу “сіті-лайт”.

Трол – навісний стаціонарний рекламний засіб (перетяжка  над дорогою) (3,5х0,5 м; 5х1 м). Банерна тканина з великою кількістю люверсів (кожні 5-15 сантиметрів по периметру) закріплюється над проїзною частиною упоперек руху транспорту та/або пішоходів над поверхнею вулиць, доріг, тротуарів тощо. 

            У І-ій зоні дозволяється  встановлення наземних рекламних засобів типу: “сіті-лайт”, тріедр, пілар, пілон,  скрол, реклама на опорах,  “міські меблі” (лавки, урни, покажчики тощо).

У ІІ-ІУ зонах дозволяється встановлення наземних рекламних засобів типу: “брендмауер”, “біг борд”, “світлодіодний екран”, дахові конструкції, “тривіжин” (“призматрон”), “беклайт”, “сіті-лайт”, “тріедр”, пілар, пілон, скрол, трол, зупинковий комплекс, тумба, реклама на опорах,  “міські меблі” (лавки, урни, покажчики і т.д.), рекламні засоби на фасадах будинків.

У І-ій забороняється  розташування зовнішньої реклами типу “біг борд” та рекламні засоби на фасадах будинків.

3. Місячний розмір плати визначається за формулою:

Рпм = Бмс х Зк х Пм х Кк, де:

Рпм – місячний розмір плати за місце розміщення зовнішньої реклами;

Бмс – базова місячна ставка розміру плати;

Зк – зональний коефіцієнт ,

Пм – площа місця розміщення зовнішньої реклами, обчислена в метрах квадратних з округленням до значення десятої частини дробу;

Кк – коригуючий коефіцієнт

4. Базовою місячною ставкою Бмс розміру плати є 14% базової вартості одного квадратного метра землі, визначеної рішенням міської ради щодо затвердження грошової оцінки земель міста, та яка діє на день проведення розрахунку (із заокругленням до цілого числа у більшу сторону).

5. Зональний коефіцієнт Зк встановлюється для відповідної зони, а саме:

№ зони

Зк

1 зона

2,25 від базової місячної ставки розміру плати

2 зона

1,5 від базової місячної ставки розміру плати

3 зона

1,2 від базової місячної ставки розміру плати

4 зона

1,0 від базової місячної ставки розміру плати

            6. Коригуючий коефіцієнт Кк залежить від кількості рекламних площин:

Кількість площин

Одна

Дві

Три

Чотири

Більше чотирьох

Кк

1,0

2,0

3,0

4,0

6,0

7. Місячний розмір плати підвищується:

- на 100 % при розміщенні конструкції для зовнішньої реклами на опорах контактної тролейбусної або вуличної освітлювальної мережі для розміщення транспарантів-перетяжок, що встановлюються над проїжджою частиною вулиць та шляхів;

8. Місячний розмір плати понижується на 50% при розміщенні:

- кронштейнів рекламних засобів на стінах будівель, будинків, споруд та дорожніх металевих огородженнях;

- електронних табло, рядків що біжать, лазерних установок на площині екрана, телеекрани;

- світлових художньо-просторових рекламних композицій (неон, світловий шнур);

- концертної, театральної, гастрольної зовнішньої реклами та реклами виставок товарів та послуг.

9. Місячний розмір плати понижується до 75% при розміщенні спеціальних конструкцій типу „сіті-лайт”.

10. Розмір плати для розміщення штендерів, якщо розмір місця їх розміщення горизонтальної проекції рекламного засобу не перевищує два квадратних метра, встановлюється в розмірі 25% від місячного розміру плати за місце розміщення зовнішньої реклами і не залежить від місця встановлення (прилегла чи прибудинкова територія).

11. Розмір плати за користування місцями розташування тимчасових натяжних рекламних засобів на дорожніх металевих огородженнях під час проведення масових рекламних заходів видовищного, споживчого, культурно-просвітницького, соціального та спортивного характеру встановлюється в розмірі 50 гривень за добу при розміщенні до 10 рекламних засобів і визначається відповідним договором, що укладається з організаторами таких заходів. При розміщенні понад 10 рекламних засобів встановлюється плата 100 гривень за добу.

Договір на розміщення тимчасових натяжних рекламних засобів на дорожніх металевих огородженнях укладається на термін до 30-ти діб.

12. Пільги, відстрочення та розстрочення плати за користування місцями для розміщення зовнішньої реклами не надаються.

            Розповсюджувачам реклами, які беруть на себе додаткові зобов'язання по утриманню об'єктів комунальної власності, за рішенням виконавчого комітету може бути установлений зменшений розмір плати за користування місцями для розміщення зовнішньої реклами.

13. Розмір плати, обрахований без податку на додану вартість, без врахування податку на рекламу, є нижньою межею для розрахунків розмірів плати за місце розміщення зовнішньої реклами і при необхідності, встановленої рішенням виконавчого комітету міської ради, визначається шляхом коригування розміру плати попереднього року на рівень інфляції за цей період.

14. Строк внесення плати визначається в Договорі про надання у користування місць для розміщення рекламного засобу (додаток 2), але не пізніше 25 числа поточного місяця.

15. За несвоєчасне виконання грошових зобов'язань з внесення плати розповсюджувач зовнішньої реклами сплачує пеню у розмірі 0,5 % від заборгованої суми за кожний прострочений день.

Розмір пені не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діє на час нарахування пені згідно з діючим на цей період законодавством.

16. Несплата платежів протягом трьох місяців з дня закінчення строку платежу є підставою для дострокового анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами з одночасним розірванням Договору в односторонньому порядку за ініціативою робочого органу.

При цьому з розповсюджувача зовнішньої реклами стягується сума заборгованості з нарахуванням пені за кожний день прострочення платежу.

17. Кошти, внесені у вигляді плати за тимчасове користування місцями для розміщення зовнішньої реклами, перераховуються розповсюджувачами зовнішньої реклами до міського бюджету на рахунок, вказаний у договорах.

Керуючий справами виконкому                                                             Ю. Сабій

В.о.начальника управління                                           

архітектури та містобудування                                                               З. Пилипчук

Додаток 2

     до Порядку розміщення зовнішньої

реклами у місті Хмельницькому,

затверджених рішенням виконкому

від „___” ________ 2017 р. №_____

 

 

ДОГОВІР

про тимчасове користування місцями

розташування рекламного засобу (пріоритету)

м. Хмельницький                                                                            Реєстраційний № ________ від ________2010 р.

Управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів, як робочий орган (далі - "Власник") в особі начальника управління – головного архітектора міста _____________________________, що діє на підставі Положення про управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів, з однієї сторони та юридична особа в особі _____________________, що діє на підставі _______________________________________________________________________,

або фізична особа-підприємець, зареєстрована згідно з витягом або випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі -"Заявник")з другої сторони, уклали даний "Договір" про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Робочий орган встановлює Заявнику, відповідно до наказу №_________ від _________________р., пріоритет на місце(я) розташування рекламного засобу, перелік якого (яких) вказаний в Додатку №1, який є невід'ємною частиною даного Договору.

2. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

2.1. Договір діє з “__” _____________ 20__ р. до моменту остаточного оформлення дозволу (дозволів) на розміщення зовнішньої реклами, але не більше ніж на 3 (три) місяці з моменту його підписання.

2.2. Дія договору може бути продовжена за зверненням Заявника шляхом укладення додаткової угоди.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. "Заявник" має право:

3.1.1.Вимагати від "Власника" виконання зобов'язань по даному Договору, а також дотримання вимог чинного законодавства України з питань реклами.

3.2. "Заявник" зобов'язується:

3.2.1. Протягом строку оформлення дозволу проводити оплату за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу в розмірі 25 відсотків плати, встановленої виконавчим комітетом.

3.2.2. У разі продовження строку оформлення дозволу відповідно до п.2.2. цього Договору, проводити оплату за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу в розмірі 100 відсотків плати, встановленої виконавчим комітетом

3.2.3. Після оформлення дозволу (дозволів) на розміщення зовнішньої реклами “Заявник” зобов'язується укласти з "Власником" Договір про надання в користування місць для розміщення рекламного засобу на термін дії отриманого дозволу.

3.3. "Власник" має право:

3.3.1.Вимагати від Заявника дотримання вимог чинного законодавства України з питань зовнішньої реклами, в тому числі рішень виконавчого комітету Хмельницької міської ради та Порядку розміщення зовнішньої реклами у місті Хмельницькому.

3.4. "Власник" зобов'язується:

3.4.1. Дотримуватись умов даного Договору, вимог чинного законодавства України з питань реклами, в тому числі рішень Хмельницької міської ради та Порядку розміщення зовнішньої реклами у місті Хмельницькому.

 

 

 

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1.  Розмір плати за користування всіма місцями, які надані в користування за цим договором, складає:
______________________ грн. ________ коп. (без ПДВ) на місяць.

Розрахунок додається (Додаток № 1).

4.2.  З дня укладення даного Договору і до моменту отримання дозволу (дозволів) на розміщення зовнішньої реклами на спеціальних конструкціях, які встановлюються на місцях, наданих за Договором (в період дії пріоритету на місце), "Заявник" щомісячно до 25 числа  місяця, що передує місяцю, за який здійснюється оплата, сплачує кошти за користування всіма місцями за Договором у розмірі 25 % від суми передбаченої п. 4.1. даного Договору, що складає _____________________________________________грн. ___коп. (без ПДВ) на місяць.

4.3.           У разі продовження строку дії пріоритету на місця на підставі письмового звернення "Заявника" плата передбачена п 4.1. даного Договору сплачується у розмірі 100% від суми, передбаченої п. 4.1. цього Договору.

4.4.           За несвоєчасно проведену оплату "Заявник" сплачує "Власнику" пеню в розмірі 0,1 % від суми заборгованості за кожний день простроченого платежу.

4.5.      У разі виникнення заборгованості у “Заявника” по оплаті за користування місцем розташування рекламного засобу більше ніж за 1 місяць, "Власник" має право в будь-який момент скасувати встановлений пріоритет на місце розташування рекламного засобу без попередження "Заявника". У такому разі “Заявник” зобов’язаний в повному розмірі сплатити кошти за весь період прострочення платежів.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1.     Всі спори, що виникають між сторонами по даному Договору, вирішуються шляхом переговорів.

5.2.  При недосягненні згоди, спір передається на розгляд суду у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.3.  В разі невиконання умов даного Договору "Власник" має право скасувати встановлений пріоритет "Заявника" на місце розташування рекламного засобу.

 

6. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

6.1.Зміни та доповнення до даного Договору вносяться шляхом укладання додаткових угод, які є невід'ємною частиною даного Договору.

6.2.Всі угоди та договори, які були підписані до укладання даного Договору і безпосередньо стосуються предмету останнього, втрачають юридичну силу з моменту підписання Сторонами даного Договору.

6.3.Даний Договір та Додаток № 1 до нього складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу та розподіляються по одному примірнику для кожної Сторони.

6.4.Про зміну юридичної адреси сторони зобов'язані повідомити в 3 - денний термін.

7.  АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

               “Власник”                                                                                   “Розповсюджувач”

Найменування юридичної особи, або

прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи-підприємця

_______________________________________________

Адреса: _________________________________,

вул. _____________________________________

телефон: __________, моб.__________________  Витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Код _____________________________________

Банк ________________________________

МФО _______________________________

р/р _________________________________

_______________(____________________)

            (підпис)                                (прізвище)

М.П.   

 

М.П.

Додаток 3

до Порядку розміщення зовнішньої

реклами у місті Хмельницькому,

затверджених рішенням виконкому

від „___” ________ 2017 р. №_____

ДОГОВІР

про надання у користування місць для розміщення рекламного засобу

м. Хмельницький                                       Реєстраційний №                      від «_____» ___________2017 р.

Управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів, як робочий орган (далі - "Власник") в особі начальника управління – головного архітектора міста _____________________________, що діє на підставі Положення про управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів, з однієї сторони та юридична особа в особі _____________________, що діє на підставі _______________________________________________________________________,

або фізична особа-підприємець, зареєстрована згідно з витягом або випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - "Розповсюджувач"), з другої сторони, уклали цей "Договір" про наступне:

 

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.   "Власник" відповідно до дозволу № ________ від ____________, виданого на підставі рішення виконавчого комітету № _____ від _____________________, надає  "Розповсюджувачу" в користування місця, які перебувають у комунальній власності, без права зміни їх функціонального призначення, для розміщення спеціальних конструкцій (надалі - місця), згідно з Додатком № 1, який є невід'ємною частиною Договору.

Під користуванням сторони розуміють тимчасове платне використання місця з метою:

а)  встановлення на них спеціальних конструкцій, які знаходяться у "Розповсюджувача" на законних підставах та їх  використання у формах,  незаборонених чинним  законодавством, для  розміщення зовнішньої реклами;

б) обслуговування спеціальних конструкцій (підтримання в належному стані, наклеювання постерів тощо).

Під спеціальними конструкціями сторони розуміють тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові,  наземні та неназемні (повітряні), плоскі  та  об'ємні  стенди,  щити,  панно,  транспаранти,  троли, таблички,  короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі,   тумби,   складні   просторові   конструкції,  аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами.

1.2. Місця надаються для розміщення тільки тих спеціальних конструкцій, що вказані у Додатку № 1 до цього Договору.

1.3. Місця передаються "Розповсюджувачу" згідно з Актом прийому-передачі (Додаток № 3).

 

2. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

2.1. Даний Договір набирає чинності з “__” _____________  20___ року та діє до дня закінчення строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами (до “__” ___________20___ р. включно).

2.2. Даний Договір може бути продовжений на тих самих умовах тільки за письмовою згодою сторін, шляхом укладення додаткової угоди.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. "Власник" має право:

3.1.1.  Проводити  обстеження  спеціальних  конструкцій  та  місць  розміщення  зовнішньої реклами та відповідно до Правил розміщення зовнішньої реклами направляти "Розповсюджувачу" письмові попередження щодо необхідності усунення виявлених недоліків.

3.1.2. Використовувати на підставі додаткової угоди з "Розповсюджувачем" робочі площини спеціальних конструкцій для розміщення соціальної рекламної інформації, у т.ч. плакатів з інформацією за тематикою міста на безкоштовній основі.

3.1.3. В односторонньому порядку змінювати плату за користування місцями, в порядку, передбаченому чинним законодавством, письмово попередивши "Розповсюджувача" про це за 10 (десять) робочих днів.

3.1.4. Демонтаж спеціальних конструкцій, які розташовані на об’єктах комунальної власності, здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради за допомогою комунальних підприємств міської ради здійснювати роботи по демонтажу спеціальних конструкцій у випадках:

а) невнесення протягом 3 (трьох) місяців поспіль плати за користування місцями, передбаченої розділом 4 даного Договору;

б)  невиконання "Розповсюджувачем" вимог "Власника" щодо звільнення місць, у випадках, передбачених цим Договором;

в)  якщо протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту направлення "Власником" письмового повідомлення про зміну містобудівної ситуації "Розповсюджувачем" самостійно не був проведений демонтаж спеціальної конструкції, яка встановлена на місці запланованого проведення ремонту, реконструкції, будівництва;        

г) невиконання "Розповсюджувачем" вимог письмових попереджень.

3.1.4.1.При відмові "Розповсюджувача" підписати Акт прийому-передачі місця при демонтажі спеціальної конструкції, Акт з боку "Розповсюджувача" підписується спеціалізованим підприємством, що проводило демонтаж, або представниками "Власника", що були присутні при демонтажі.

3.1.5. Нараховувати та вимагати від "Розповсюджувача" сплати штрафних санкцій за порушення умов  даного Договору в розмірі та в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством.

3.2.  "Власник" зобов'язується:

3.2.1. Передати "Розповсюджувачу" місце для розміщення зовнішньої реклами на підставі Акту прийому-передачі.

3.2.2. Не надавати місця, передані "Розповсюджувачу", в користування іншим особам протягом строку дії даного Договору.

3.2.3. Надавати "Розповсюджувачу" консультації, інформацію, іншу допомогу в підготовці та оформленні необхідних документів з продовження або зміни умов дозволів.

3.2.4. Письмово повідомити "Розповсюджувача" при наявності у "Власника" інформації про майбутнє проведення   реконструкції,   ремонту,   будівництва   на   місці   розташування   рекламного   засобу, які зумовлюють необхідність зміни розташування рекламного засобу, демонтажу спеціальних конструкцій, відступу від цього Договору. У десятиденний термін з початку зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу надати "Розповсюджувачу" інформацію про інше рівноцінне місце.

3.2.5. За 3 (три) робочих дні письмово повідомити "Розповсюджувача" про намір примусового демонтажу спеціальних конструкцій, у випадках передбачених п.3.1.4 даного Договору.

3.3.  "Розповсюджувач" має право:

3.3.1. Вимагати передачі йому по Акту прийому-передачі місць, передбачених Додатком № 1.

3.3.2.  Використовувати  надані  йому  місця  для  розташування  на  них  спеціальних  конструкцій  з дотриманням положень Договору та Правил розміщення зовнішньої реклами в місті.

3.3.3.        Отримувати у "Власника" необхідну інформацію для розташування рекламного засобу.

3.4.  "Розповсюджувач" зобов'язується:

3.4.1. Використовувати місця за цільовим призначенням відповідно до даного Договору та Правил розміщення зовнішньої реклами в місті.

3.4.2. Відшкодовувати у повному обсязі шкоду, що заподіяна місцю розміщення зовнішньої реклами з вини "Розповсюджувача".

3.4.3.  Розміщувати зовнішню рекламу відповідно до вимог Закону України "Про рекламу".

            3.4.4. Своєчасно і в повному обсязі здійснювати платежі за користування місцем для розміщення зовнішньої реклами у термін, встановлений даним Договором.

3.4.5. У разі самостійного або вимушеного демонтажу спеціальних конструкцій на місцях, отриманих для користування за цим Договором, у семиденний термін письмово повідомити про демонтаж "Власника" і провести передачу місця "Власнику" по Акту прийому-передачі.

3.4.6. Відшкодовувати в повному обсязі витрати, понесені спеціалізованим підприємством по проведеному демонтажу і зберіганню спеціальних конструкцій, у випадках, передбачених п. 3.1.4. даного Договору.

3.4.7. Не здійснювати переобладнання або реконструкцію наданих в користування місць та спеціальних конструкцій без письмової згоди "Власника".

3.4.8. Підтримувати місця та розміщені на них спеціальні конструкції в належному стані, згідно з вимогами Правил благоустрою території міста Хмельницького, нести всі витрати щодо їх експлуатації.

3.4.9. Утримувати місця для розміщення зовнішньої реклами згідно з вимогами правил та норм  пожежної безпеки, забезпечити виконання норм і правил техніки безпеки, містобудівних, санітарних норм та інших вимог.

3.4.10. Забезпечити маркування із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номер його телефону, номер дозволу, дату його видачі та строк дії.

3.4.11. Утримувати спеціальні конструкції у належному технічному стані із забезпеченням негайного відновлення пошкоджених конструкцій, із заміною пошкоджених рекламних сюжетів, своєчасним оновленням зовнішнього вигляду рекламних засобів та рекламних сюжетів.

3.4.12. Не допускати розміщення спеціальних конструкцій з пошкодженими рекламними сюжетами строком більш ніж один календарний день на місцях, переданих у користування за Договором. У разі тимчасового невикористання робочої площини спеціальної конструкції, протягом 3 (трьох) календарних днів забезпечити її фонове покриття.

3.4.13. На замовлення "Власника" надавати на безкоштовній основі робочі площини спеціальних
конструкцій для розміщення соціальної рекламної інформації, у т.ч. плакатів з інформацією за тематикою міста.

3.4.14.   Не допускати передачу місць в оренду або користування, наданих "Розповсюджувачу", іншим фізичним чи юридичним особам на будь-якій підставі.

3.4.15. Протягом строку, визначеного письмовим попередженням "Власника", усунути виявлені недоліки.

3.4.16. Звільнити і повернути "Власнику" місця у належному стані та у порядку, визначеному
розділом 5 даного Договору.

 

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1.  Розмір плати за користування всіма місцями, які надані в користування за цим договором (Додаток № 1) розраховується згідно Додатку № 2, що складає: _________________ грн. ___коп. (без ПДВ) на місяць;

4.1.1. Розмір плати за даним Договором може змінитися за ініціативою "Власника" у разі зміни коригуючих коефіцієнтів шляхом укладення додаткової угоди до цього Договору. Необхідність зміни коригуючих коефіцієнтів підтверджується Актом обстеження місця розміщення та безпосередньо самого рекламного засобу, який є достатньою юридичною підставою для зміни "Власником" коригуючого коефіцієнта.

Протягом дії Договору Користувач не звільняється від плати за тимчасове користування місцем (місць) при відсутності рекламного засобу на місці згідно з Дозволом.

4.2. З дня укладання цього Договору "Розповсюджувач" самостійно без отримання рахунку-фактури щомісячно вносить плату в розмірі, передбаченому п. 4.1. цього Договору за користування всіма місцями за Договором авансовим платежем до 25 (двадцять п’ятого) числа поточного місяця, шляхом перерахування через банківські установи відповідних коштів до міського бюджету на вказаний "Власником" рахунок.

4.3. Невчасно перерахована плата за користування місцями для розміщення спеціальних конструкцій підлягає індексації відповідно до індексу інфляції Національного Банку України і стягується до міського бюджету відповідно до чинного законодавства України, з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України на дату нарахування пені від суми заборгованості, з урахуванням індексації за кожний день прострочення включаючи день оплати.

4.4. Понаднормова сума оплати, що надійшла до міського бюджету підлягає в установленому порядку поверненню "Розповсюджувачу", або зараховується в рахунок наступних платежів.

5. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ МІСЦЬ, НАДАНИХ В КОРИСТУВАННЯ

5.1. Протягом трьох днів після припинення дії даного Договору на будь-яких підставах "Розповсюджувач" зобов'язаний звільнити надані в користування місця і передати їх "Власнику" у стані не гіршому, ніж на час отримання, згідно з актом прийому-передачі, які підписуються уповноваженими представниками "Власника" та "Розповсюджувача".

При цьому демонтаж спеціальних конструкцій і приведення території місць у належний стан (прибирання місця, вивіз сміття тощо) здійснюється "Розповсюджувачем" самостійно за власний рахунок.

5.2. Місця, що були надані в користування "Розповсюджувачу", повинні бути повернуті "Власнику" у стані, не гіршому від того, в якому вони знаходились на момент передачі "Розповсюджувачу".

5.3.У разі невиконання вимог "Власника" щодо звільнення "Розповсюджувачем" місць, "Власник" має право за допомогою комунальних підприємств міської ради демонтувати спеціальні конструкції, що розташовані на отриманих  "Розповсюджувачем"  місцях, повідомивши про це "Розповсюджувача" за 3 дні до проведення демонтажу.

5.4. Оплата робіт, пов'язаних з демонтажем спеціальних конструкцій, у випадку, передбаченому п. 5.3 Договору, здійснюється протягом 3 (трьох) банківських днів з дня отримання "Розповсюджувачем" письмового попередження "Власника" або комунального підприємства.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.5.  У випадку прострочення платежів, передбачених даним Договором "Розповсюджувач" сплачує пеню у розмірі 0,5% від заборгованої суми за кожен прострочений день, але не більше подвійної облікової ставки Національного Банку України на період прострочення платежу.

6.6.  Несплата платежів протягом 3 (трьох) місяців поспіль є підставою для дострокового розірвання Договору в односторонньому порядку та демонтажу рекламного засобу. При цьому з "Розповсюджувача" стягується заборгована сума плати з нарахуванням пені у розмірі 0,5% від заборгованої суми за кожен день прострочення платежу.

6.3.   При невиконанні "Розповсюджувачем" вимог "Власника" про демонтаж спеціальної конструкції "Розповсюджувач" відшкодовує комунальним підприємствам міської ради витрати, пов’язані з вимушеним проведенням робіт з демонтажу, транспортування і зберігання демонтованих спеціальних конструкцій.

6.4. За невиконання будь-якого із зобов'язань, передбачених п.п. 3.4.9.–3.4.16. розділу 3 даного Договору, "Розповсюджувач" сплачує неустойку за кожен день невиконання зобов’язання у розмірі 0,1% від місячного розміру плати за користування місцем.

 

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ.

7.1. Даний Договір припиняє свою дію:

7.1.1.  За згодою сторін;

7.1.2. По закінченню строку дії Договору;

7.1.3. У випадку припинення діяльності однієї із сторін Договору без правонаступництва;

7.1.4. У разі, якщо місце надане в користування за даним Договором, вибуло з комунальної власності  і "Розповсюджувач" не отримав згоди на подальше користування цим місцем з новим власником та відмовився від запропонованого "Власником" іншого рівноцінного місця;

7.1.5.  У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, що зумовлює необхідність зміни місця розташування рекламного засобу та відмови "Розповсюджувача" від запропонованого "Власником" іншого рівноцінного місця;

7.1.6. У разі анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами відповідно до рішення виконавчого комітету.

7.1.7. У випадку дострокового одностороннього розірвання дії Договору з підстав, передбачених п. 7.3. даного Договору.

7.2. У разі припинення дії Договору на підставах, передбачених п.7.1.4, п. 7.1.5. пункту 7.1. розділу 7 даного Договору, вважається таким, що припинив свою дію через 5 (п’ять) днів з дати отримання письмового повідомлення "Розповсюджувачем" про припинення дії Договору.

У разі припинення дії даного Договору за згодою сторін Договір вважається таким, що припинив свою дію з моменту підписання додаткової угоди про розірвання договору.

7.3. Дострокове одностороннє розірвання дії цього Договору за ініціативою "Власника" без будь-яких компенсацій  "Розповсюджувачу" можливе внаслідок:

7.3.1. Спричинення шкоди, або погіршення "Розповсюджувачем" місць, які передані йому, або їх утримання у неналежному стані (пошкодження тротуару, пошкодження клумби тощо);

7.3.2. Невиконання "Розповсюджувачем" умов  письмових попереджень  "Власника"  щодо нецільового використання місця або передачі місця іншим особам без згоди "Власника" або порушення вимог техніки безпеки, або маркування;

7.3.3.  Розміщення зовнішньої реклами з порушенням вимог п.2 ст.16 Закону України "Про рекламу";

7.3.4.  Невикористання безперервно протягом шести місяців "Розповсюджувачем" місця;

7.3.5. Несплати "Розповсюджувачем" коштів, або невнесення платежів, передбачених розділом 4 даного Договору за користування місцями, протягом 3 (трьох) місяців поспіль.

7.3.6. У разі, коли технічний стан рекламного засобу створює загрозу життю або здоров'ю людей та/або заподіяння шкоди (майнової чи немайнової) третім особам;

7.4. При достроковому односторонньому припиненні даного Договору за ініціативою "Власника" у випадках передбачених п.п. 7.3.1. – 7.3.6. пункту 7.3. розділу 7 даного Договору, "Власник" письмово попереджає "Розповсюджувача" зовнішньої реклами. Договір в такому випадку вважається припиненим на 5-й (п’ятий) день після отримання "Розповсюджувачем" відповідного письмового попередження.

7.5. Всі спори та розбіжності, що виникають між сторонами даного Договору, вирішуються сторонами
шляхом переговорів. Якщо спори не вирішуються шляхом переговорів, то сторони мають право звернутися до суду.

  1. 3АКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1.Усі зміни та доповнення до даного Договору вносяться додатковими угодами, що укладаються між сторонами у письмовій формі.

8.2.Додатки, незалежно від часу їх оформлення, підписані сторонами з метою належного виконання

даного Договору, є невід'ємною частиною даного Договору.

8.3. Договір, складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник зберігається у "Власника", другий - у "Розповсюджувача".

8.4. Усі права та обов'язки сторін згідно з даним Договором у повній мірі переходять до їх правонаступників, про що укладається додаткова угода.

8.5. Сторони вважаються повідомленими за допомогою поштового зв'язку (рекомендованим листом) або отриманням письмового повідомлення стороною за підписом уповноваженої на це особи.

8.6.  Сторони підтверджують достовірність інформації, наведеної у розділі 9 даного Договору, - кожна в своїй частині реквізитів сторони.

8.7. У разі  зміни  адреси та/або  реквізитів,  передбачених у розділі 9  даного  Договору, сторони зобов'язуються протягом семи днів письмово проінформувати про такі зміни.

8.8.Невід’ємною частиною даного Договору є додатки до нього:

ДОДАТОК № 1: Перелік місць, які надаються "Розповсюджувачу" в тимчасове користування.

ДОДАТОК № 2: Розрахунок розміру місячної плати за користування та площі місць для розміщення зовнішньої реклами.

ДОДАТОК № 3: Акт прийому-передачі.

  1. АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

               “Власник”                                                                                   “Розповсюджувач”

Управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів

Адреса: 29013, м. Хмельницький

вул. Подільська,10/1

телефон/ факс 65-07-29

ГУДКСУ у Хмельницькій області

МФО 815013,

р/р 31511931700002

ЄДРПОУ 38045529

Начальник управління

__________________ ______________

М.П.

 

Найменування юридичної особи, або

прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи-підприємця

_______________________________________________

__________________________________________

Адреса: _________________________________,

вул. _____________________________________

телефон: __________, моб.__________________  Витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Код _____________________________________

Банк ________________________________

МФО _______________________________

р/р _________________________________

_______________(____________________)

            (підпис)                                (прізвище)

М.П.   

 

 

 

 

 


Додаток 4

до Порядку розміщення зовнішньої

реклами у місті Хмельницькому,

затверджених рішенням виконкому

від „___” ________ 2017 р. №_____

 

ДОГОВІР № __

на розміщення тимчасових виносних спеціальних конструкцій (штендерів)

 

м. Хмельницький                                                                                     «__» _____________ 20__ р.

Управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів, як робочий орган (далі - "Власник") в особі начальника управління – головного архітектора міста _____________________, що діє на підставі Положення про управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів, з однієї сторони та юридична особа в особі __________________________________________________, що діє на підставі ________________________________________________________________________, або фізична особа-підприємець, зареєстрована згідно з витягом або випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі -"Користувач") з другої сторони, разом – „Сторони” уклали даний "Договір" про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. “Власник” надає “Користувачу” в користування місця, що є в комунальній власності, для розміщення тимчасових виносних спеціальних конструкцій (штендерів), за адресою: м. Хмельницький, вул. __________ - далі “місця”.

Під користуванням сторони розуміють тимчасове платне використання “Користувачем” місць, які перебувають у комунальній власності з метою:

- розташування рекламних засобів на виносних конструкціях (штендерах), які знаходяться у “Користувача” на законних підставах, та їх використання у формах, не заборонених чинним законодавством;

- обслуговування  виносних  конструкцій  (підтримання в належному стані, тощо).

1.2. Тимчасові виносні спеціальні конструкції (штендера) розміщуються виключно під час роботи підприємств (організацій), що рекламують свої товари (послуги) та розміщуються на відстані не більше 3 м від входу в приміщення і не повинні перешкоджати руху пішоходів.

1.3. Тимчасові виносні спеціальні конструкції (штендера) повинні мати загальну площу не більше 1,5 м2.

1.4. Тимчасові виносні спеціальні конструкції (штендера) мають встановлюватись відповідно до Договору у чітко визначеному місці, яке визначається фотофіксацією з прив’язкою до будівлі (споруди) або інших об’єктів благоустрою.

1.5. Забороняється кріплення тимчасових виносних спеціальних конструкцій (штендерів) додатковими засобами до об’єктів благоустрою та зелених насаджень, в поверхню тротуарів та газонів”.

1.6. Під час дії договору сторони застосовують Закони України "Про рекламу", "Про місцеве самоврядування", "Правила розміщення зовнішньої реклами в місті", затвердженні рішенням виконкому Хмельницької міської ради від __________р. № ___, інші діючі нормативно-правові акти.

2. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

2.1. Даний договір набирає чинності з «__» ________ 20__року та діє по «__» _________ 20__року.

2.2. Даний договір може бути пролонгований на тих самих умовах тільки за письмовою угодою сторін шляхом укладання додаткової угоди.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. “Власник” має право:

3.1.1. Проводити обстеження виносних конструкцій та місць розміщення рекламних засобів, контролювати виконання “Користувачем” правил розміщення зовнішньої реклами та направляти “Користувачеві” письмові попередження щодо необхідності усунення виявлених недоліків.

3.1.2. При невиконанні “Користувачем” вимог письмових попереджень здійснювати за рахунок “Користувача” демонтаж виносних конструкцій.

3.2. “Власник” зобов’язаний:

3.2.1. Передати “Користувачу” місця для розташування рекламних засобів.

3.2.2. Не надавати місця, які передані “Користувачу”, в користування іншим особам протягом терміну дії цього договору.

3.2.3. Проводити огляд місця та зовнішнього стану виносних конструкцій, надавати “Користувачу” консультації, інформацію, іншу допомогу в підготовці і оформленні необхідних документів по продовженню або зміні умов розташування рекламних засобів.

3.3. “Користувач” має право:

3.3.1. Вимагати передачі йому у встановлений термін місць для розташування рекламних засобів.

3.3.2 Використовувати надані йому місця для розташування на них виносних конструкцій з дотриманням положень даного договору та Правил розміщення зовнішньої реклами (надалі - Правила).

3.3.3. Отримувати всю необхідну інформацію та документи, обов’язок надання яких покладено на “Власника”.

3.4. “Користувач” зобов’язується:

3.4.1. Використовувати місця тільки за призначенням відповідно до даного договору та Правил.

3.4.2. Не розміщувати виносні конструкції на місцях, переданих у користування за цим договором, до підписання даного договору.

3.4.3. Утримувати надані місця згідно з вимогами правил і норм пожежної безпеки, забезпечити виконання норм і правил техніки безпеки, санітарних норм та інших вимог, підтримувати місця та розміщенні на них спеціальні конструкції в належному стані.

3.4.4. Вчасно здійснювати платежі за користування місцями. 

3.5. Не передавати місця, надані “Користувачу”, іншим фізичним чи юридичним особам на будь-якій підставі.

 

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ

4.1. Розмір плати за цим Договором, відповідно до Додатку до нього, становить:

________________________________________________ грн.

4.2. Внесення всіх платежів за договором здійснюється “Користувачем” на підставі даного договору, шляхом перерахування відповідних коштів на поточний рахунок “Власника”, зазначений у цьому договорі.

4.3. Оплата за перший місяць розміщення виносних конструкцій проводиться за повний місяць, незалежно від дати укладення договору.

4.4. За згодою сторін плата може вноситись помісячно або за весь термін дії даного договору.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За несплату, несвоєчасну або неповну сплату платежів, передбачених розділом 4 цього договору, “Користувач” сплачує “Власнику” пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Спори та розбіжності, що виникають між сторонами у зв’язку з виконанням цього договору, вирішуються шляхом переговорів між сторонами.

6.2. Якщо не досягнуто згоди при вирішенні спірних питань, сторони мають право врегулювати спір в судовому порядку.

 

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Зміни та доповнення до цього договору вносяться додатковими угодами, що укладаються між сторонами у письмовій формі.

7.2. Додаткові угоди та додатки до даного договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.3. Даний договір  та додаток укладено у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін договору.

7.4. Невід’ємною частиною даного Договору є додаток до нього:

- Розрахунок розміру місячної плати за користування місцем для розміщення штендеру.

8. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

 

“ВЛАСНИК”                                                           “КОРИСТУВАЧ”

Найменування юридичної особи, або

прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи-підприємця

_______________________________________________

__________________________________________

Адреса: _________________________________,

вул. _____________________________________

телефон: __________, моб.__________________  Витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Код _____________________________________

Банк ________________________________

МФО _______________________________

р/р _________________________________

_______________(____________________)

             (підпис)                                 (прізвище)

М.П.   

 

Управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів

Адреса: 29013, м. Хмельницький

вул. Подільська,10/1

телефон/ факс 65-07-29

ГУДКСУ у Хмельницькій області

МФО 815013,

р/р 31511931700002

ЄДРПОУ 38045529

Начальник управління

__________________ _______________

М.П.

 

Додаток 5

до Порядку розміщення зовнішньої

реклами у місті Хмельницькому,

затверджених рішенням виконкому

від „___” ________ 2017 р. №_____

 

ДОГОВІР № __

на розміщення тимчасових рекламних засобів на дорожніх металевих огородженнях

 

м. Хмельницький                                                                                     «__» _____________ 20__ р.

Управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів, як робочий орган (далі - "Власник") в особі начальника управління – головного архітектора міста _____________________, що діє на підставі Положення про управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів, з однієї сторони та юридична особа в особі __________________________________________________, що діє на підставі ________________________________________________________________________, або фізична особа-підприємець, зареєстрована згідно з витягом або випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі -"Користувач") з другої сторони, разом – „Сторони” уклали даний "Договір" про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. “Власник” надає “Користувачу” в користування місця, що є в комунальній власності для розміщення тимчасових рекламних засобів на дорожніх металевих огородженнях, за адресою: м. Хмельницький, вул. __________ - далі “місця”.

Під користуванням сторони розуміють тимчасове платне використання “Користувачем” місць, які перебувають у комунальній власності з метою:

- розташування тимчасових рекламних засобів на дорожніх металевих огородженнях, які знаходяться у “Користувача” на законних підставах, та їх використання у формах, не заборонених чинним законодавством;

- обслуговування тимчасових рекламних засобів на дорожніх металевих огородженнях (підтримання в належному стані, тощо).

1.2. Тимчасові рекламні засоби на дорожніх металевих огородженнях мають встановлюватись відповідно до Договору у чітко визначеному місці, яке визначається фотофіксацією з прив’язкою об’єктів благоустрою.

1.3. Під час дії договору сторони застосовують Закони України "Про рекламу", "Про місцеве самоврядування", "Правила розміщення зовнішньої реклами в місті", затвердженні рішенням виконкому Хмельницької міської ради від __________р. № ___, інші діючі нормативно-правові акти.

2. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

2.1. Даний договір набирає чинності з «__» ________ 20__року та діє по «__» _________ 20__року.

2.2. Даний договір може бути пролонгований на тих самих умовах тільки за письмовою угодою сторін шляхом укладання додаткової угоди.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. “Власник” має право:

3.1.1. Проводити обстеження рекламних засобів та контролювати виконання “Користувачем” правил розміщення зовнішньої реклами та направляти “Користувачеві” письмові попередження щодо необхідності усунення виявлених недоліків.

3.1.2. При невиконанні “Користувачем” вимог письмових попереджень здійснювати за рахунок “Користувача” демонтаж тимчасових рекламних конструкцій.

3.2. “Власник” зобов’язаний:

3.2.1. Передати “Користувачу” місця для розташування рекламних засобів.

3.2.2. Не надавати місця, які передані “Користувачу”, в користування іншим особам протягом терміну дії цього договору.

3.2.3. Проводити огляд місця та зовнішнього стану тимчасових рекламних конструкцій, надавати “Користувачу” консультації, інформацію, іншу допомогу в підготовці і оформленні необхідних документів по продовженню або зміні умов розташування рекламних засобів.

3.3. “Користувач” має право:

3.3.1. Вимагати передачі йому у встановлений термін місць для розташування рекламних засобів.

3.3.2 Використовувати надані йому місця для розташування на них тимчасових рекламних конструкцій з дотриманням положень даного договору та Правил розміщення зовнішньої реклами (надалі - Правила).

3.3.3. Отримувати всю необхідну інформацію та документи, обов’язок надання яких покладено на “Власника”.

3.4. “Користувач” зобов’язується:

3.4.1. Використовувати місця тільки за призначенням відповідно до даного договору та Правил.

3.4.2. Не розміщувати тимчасові рекламні конструкції на місцях, переданих у користування за цим договором, до підписання даного договору.

3.4.3. Утримувати надані місця згідно з вимогами правил і норм пожежної безпеки, забезпечити виконання норм і правил техніки безпеки, санітарних норм та інших вимог, підтримувати місця та розміщенні на них спеціальні конструкції в належному стані.

3.4.4. Вчасно здійснювати платежі за користування місцями. 

3.5. Не передавати місця, надані “Користувачу”, іншим фізичним чи юридичним особам на будь-якій підставі.

 

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ

4.1. Розмір плати за цим Договором, відповідно до Додатку до нього, становить:

________________________________________________ грн.

4.2. Внесення всіх платежів за договором здійснюється “Користувачем” на підставі даного договору, шляхом перерахування відповідних коштів на поточний рахунок “Власника”, зазначений у цьому договорі.

4.3. Оплата за перший місяць розміщення тимчасових рекламних конструкцій проводиться за повний місяць, незалежно від дати укладення договору.

4.4. За згодою сторін плата може вноситись помісячно або за весь термін дії даного договору.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За несплату, несвоєчасну або неповну сплату платежів, передбачених розділом 4 цього договору, “Користувач” сплачує “Власнику” пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Спори та розбіжності, що виникають між сторонами у зв’язку з виконанням цього договору, вирішуються шляхом переговорів між сторонами.

6.2. Якщо не досягнуто згоди при вирішенні спірних питань, сторони мають право врегулювати спір в судовому порядку.

 

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Зміни та доповнення до цього договору вносяться додатковими угодами, що укладаються між сторонами у письмовій формі.

7.2. Додаткові угоди та додатки до даного договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.3. Даний договір  та додаток укладено у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін договору.

7.4. Невід’ємною частиною даного Договору є додаток до нього:

- Розрахунок розміру місячної плати за користування місцем для розміщення тимчасових рекламних засобів на дорожніх металевих огородженнях.

 

 

 

 

8. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

 

“ВЛАСНИК”                                                           “КОРИСТУВАЧ”

Управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів

Адреса: 29013, м. Хмельницький

вул. Подільська,10/1

телефон/ факс 65-07-29

ГУДКСУ у Хмельницькій області

МФО 815013,

р/р 31511931700002

ЄДРПОУ 38045529

Начальник управління

__________________ _______________

М.П.

 

Найменування юридичної особи, або

прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи-підприємця

_______________________________________________

__________________________________________

Адреса: _________________________________,

вул. _____________________________________

телефон: __________, моб.__________________  Витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Код _____________________________________

Банк ________________________________

МФО _______________________________

р/р _________________________________

_______________(____________________)

            (підпис)                                (прізвище)

М.П.   

 Додаток 6

до Порядку розміщення зовнішньої

реклами у місті Хмельницькому,

затверджених рішенням виконкому

від „___” ________ 2017 р. №_____

Комп'ютерний макет місця, на якому планується розташування рекламного засобу

за адресою: м.Хмельницький, вул._________________________________________


 

                                                

 

 

 

 

 

Заявник: 

 

 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02