від 28.03.2013 № 223 "Про затвердження схеми санітарної очистки міста Хмельницького"
Четвер, 21 березня 2013, 17:16

 Україна
Хмельницька міська рада
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від 28.03.2013 року № 223

Про  затвердження  схеми санітарної очистки міста Хмельницького           

Розглянувши звернення управління житлово-комунального господарства, керуючись Законами України “Про благоустрій населенних пунктів” „Про місцеве самоврядування в Україні”,  виконавчий комітет міської  ради

ВИРІШИВ:

1.      Затвердити Схему санітарної очистки міста Хмельницького .

2.      Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови А.Нестерука.

Міський голова                                                                                               С. Мельник

 

Основні положення схеми санітарної очистки міста Хмельницького

На замовлення управління житлово-комунального господарства товариством з обмеженою відповідальністю “Науково-виробниче об”єднання ЕССА” м.Харків завершена розробка "Схеми санітарної очистки м. Хмельницького" (далі — Схема).

Схему санітарного очищення м. Хмельницького  розроблено на виконання вимог Закону України «Про відходи», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та відповідно до законів України “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”, державних будівельних норм та санітарних норм і правил. 
Завдання на розробку схеми затверджено рішенням міськвиконкому від 09.02.2012р. №143 “Про затвердження завдання на проектування схеми санітарної очистки міста Хмельницького”. 
Метою розробки — є удосконалення сфери поводження з відходами у місті та зменшення негативного впливу відходів на довкілля та здоров”я населення, отримання значної економії первинних ресурсів за рахунок вторинної сировини.
Схема санітарного очищення — документ, у якому містяться графічні та текстові матеріали щодо черговості здійснення заходів та обсягів робіт з санітарного очищення, систем і методів збирання, зберігання, перевезення, оброблення (перероблення), утилізації, видалення, знешкодження і захоронення побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх складі, необхідної кількості сміттєвозів, механізмів, устаткування та інвентарю, доцільності проектування, будівництва, реконструкції чи розширення об'єктів поводження з відходами, їх основні параметри і розміщення, орієнтовні капіталовкладення на будівництво і придбання технічних засобів. 
Проект складається із  4-х частин: анотованого звіту, пояснювальної записки, графічної частини та оцінки впливу на навколишнє природне середовище об”єктів санітарної очистки.  

Основними завданнями Схеми є визначення:

- черговості здійснення заходів з санітарного очищення;

- обсягів робіт із санітарного очищення;

- систем і методів поводження з побутовими відходами;

- необхідної кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів, машин, механізмів, устаткування та інвентарю для здійснення робіт з прибирання об’єктів благоустрою;

- доцільності проектування, будівництва, реконструкції, розширення об'єктів поводження з побутовими відходами, їх основних параметрів і місць розміщення;

- обсягів фінансування заходів, передбачених Схемою.

Основні показники Схеми розраховані на 25 років до 2037р. (аналогічно етапам розроблення генерального плану населеного пункту, терміни яких встановлено ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»).

Розрахункові показники Схеми, що базуються на демографічному і соціально-економічному прогнозах, є орієнтовними.

У складі Схеми виділені першочергові заходи строком на  5 років (2012р.-2017р.) з визначенням орієнтовної вартості щодо їх реалізації.

            Під час проектування схеми  місто умовно поділено на 6 районів санітарної очистки. Розроблені маршрути спеціалізованого автотранспорту при вивезенні ТПВ, які забезпечать мінімальне завантаження центру міста та підвищать його екологічну чистоту. Виявлені основні фактори можливого негативного впливу на довкілля окремих об'єктів сфери санітарної очистки, надані пропозиції щодо регіонального розміщення цих об'єктів на території міста за умов максимального зменшення екологічної шкоди від них. Графічні матеріали районів санітарного очищення міста наведено у томі 2 “Графічні матеріали”.

Надана карта-схема м. Хмельницького  з розміщенням на ній запропонованого варіанта споруд санітарної очистки та прибирання міста, маршрутів сміттєвозного транспорту.

Виконані економічні розрахунки витрат, необхідних для реалізації розробленої Схеми, запропонований їх розподіл за роками інвестування та за джерелами надходження коштів. Передбачається витрати здійснювати з місцевого бюджету, позабюджетних фондів (екологічного напрямку), за рахунок коштів підприємств, а також шляхом залучення вітчизняних та зарубіжних інвесторів.

            На основі даних, проведеного в різних районах міста натурного обстеження, а також чинних нормативних документів, виконані розрахунки фактичного накопичення твердих побутових відходів (ТПВ) в житловій забудові та підприємствах, установах, організаціях міста Хмельницького, яке становить 600 тис.м3/рік., на кінець 1 черги — буде становити 809,3 тис.м3/рік, на розрахунковий термін — 945,5 тис.м3/рік.  Розрахункове річне накопичення рідких побутових відходів неканалізованої житлової  забудови становить — 12022,4 м3/рік., на  І чергу реалізації схеми буде становити — 12624 м3/рік,  на розрахунковий період  — 13254 м3/рік.

Розрахована кількість вуличного змету, що утворюється під час прибирання вулиць, яка становить  — 13354,8 м3/рік, на кінець 1 черги буде становити — 14022,54 м3/рік, а на розрахунковий період - 16026 м3/рік.

            Відповідно до розрахунків накопичення побутових відходів розрахована  необхідна кількість котейнерів V= 1,1 м3 для житлової забудови:

на 1 чергу — їх кількість з урахуванням наявного контейнерного господарства має становити — 2216 шт., на розрахунковий період — 2780 шт.

Для підприємств, установ, організацій — аналогічно 1016 шт та 1178 шт.

Для великогабаритних та ремонтно-побутових відходів розрахована необхідна кількість бункерів V=13,0 м3, яка для житлової забудови на 1 чергу має становити — 22 шт., на розрахунковий термін — 37шт.; для підприємств — аналогічно 33 шт.  і 37 шт.

Під час проведення розрахунку необхідної контейнерів і бункерів враховувся термін їх експлуатації (5 років), після закінчення якого старі контейнери замінюються новими не змінюючи запланованої кількості.

Розрахована необхідна кількість транспортних засобів для якісного здійснення санітарної очистки та цілорічного прибирання міста. З урахування наявних транспортних засобів пропонується докупити:

сміттєвозів на 1 чергу — 5шт., на розрахунковий термін — 21 шт. Пропонується сміттєвоз  нового покоління з бічним завантаженням кузова МКМ -4605 на базі шасі КАМАЗ - 53605, який забезпечує пресування побутових відходів в режимі “нон-стоп”; змінні захвати для контейнерів різного об”єму, в т.ч. і для євроконтейнерів; управління з кабіни під час розвантаження кузова;

бункеровозів на 1 чергу — 6 шт., на розрахунковий період — 7 шт. Пропонується для збирання та перевезення великогабаритних та ремонтно-побутових відходів ЗІЛ ММЗ 49525. Бункеровоз обладнаний портальним механізмом для завантаження і перевезення бункера-накопичувача на спеціальних піддонах.

Перевезення рідких побутових відходів пропонується здійснювати асенізаційними машинами КО-503В. Розрахована кількість асенізаційних машин  на 1 чергу — 7 шт., на розрахунковий період — 7 шт. Наявні на даний час асенізаційні машини в розрахунках не враховувалися, оскільки мають 100% амортизацію.

Розрахована необхідна кількість машин для механізованого прибирання вулиць, доріг, тротуарів — на 1 чергу — 25 шт., на розрахунковий період — 25 шт. З них:

- підмітально-прибиральні КО-309, ПУ-53, ПУ-93М в кількості 10 шт. ;

- комбіновані дорожні машини МДК 433362М — 10 шт., які є універсальними для зимового і літнього прибирання;

- тротуароприбиральні КО-718 — 4 шт. Також є універсальними для зимового і літнього прибирання;

- мобільна установка “Івета” - 1 шт. для подрібнення обрізання сучків і гілок дерев, навісне обладнання якої агрегується з тракторами МТЗ-80, МТЗ-82. Подрібнювач навішується на задню навіску трактора, подрібнює в тріску гілки з максимальним діаметром до 120 мм. Агрегат обслуговується бригадою з 2-х чоловік і зданий переробити 25 м3 деревини за зміну.

      Всього розрахункова кількість машин для санітарного очищення на розрахунковий період складе 56 сміттєвозів та 140 одиниць прибиральних та інших машин.

Для роздільного збирання побутових відходів пропонується облаштовувати сміттєві майданчики на 4 контейнери (ПЕТ-пляшки, скла,  сухих відходів і вологих відходів). На майдинчиках для збирання великогабаритних побутових відходів пропонується виділити окремий сектор для складування відходів електричного та електронного обладнання, які потім вивозяться на пункти приймання, що створені ліцензійованими підприємствами. Також можливе застосування мобільної пересувної системи збирання таких відходів.

Цілий розділ присвячений вирішенню задачі збирання, транспортування, перероблення, утилізації, знешкодження та захоронення промислових відходів 111-1У класів небезпеки, які приймаються на полігони твердих побутових відходів. Наведена класифікація промислових відходів по галузях, розраховані  об”єми їх утворення на першу чергу та розрахунковий період. Надані рекомендації з організації централізованого транспортування промислових відходів 111-1У класів небезпеки від місць утворення до місць захоронення ТПВ.

Для приймання вторсеровини від населення пропонується облаштувати на 1 чергу — 25 пересувних приймальних пунктів, а на розрахунковий період — 32 пункти.

Розглянуті питання ліквідації шкідливих викидів об”єктів поводження з побутовими відходами, надана характеристика основним інгредієнтам забруднення, джерелом яких є об”єкти з санітарної очистки та прибирання населених пунктів. Встановлені зони впливу та поширення шкідливих викидів. Запропоновані заходи щодо очищення викидів підприємств санітарної очистки.

Таким чином Схемою санітарної очистки м. Хмельницького передбачено:

протягом 1 черги 5 років (2012-2017рр.) здійснити:

- досягнення 100%-кового охоплення населення та підприємств, організацій та установ м. Хмельницького планово-регулярним вивезенням твердих побутових відходів;

- впровадження роздільного збирання побутових відходів та придбання контейнерів для збирання окремих компонентів твердих побутових відходів (PET-пляшка, скло), «сухої» фракції побутових відходів, «вологої» фракції побутових відходів, небезпечних відходів, що є у складі твердих побутових відходів;

- придбання контейнерів для збирання великогабаритних та ремонтних побутових відходів;

- будівництво контейнерних майданчиків;

- будівництво підприємства із сортування та перероблення побутових відходів (протягом 1 черги – сортувальної лінії продуктивністю 45 тис. т/рік) для сортування «сухої» фракції побутових відходів, отриманої під час роздільного збирання;

- будівництво приймальних пунктів відходів як вторинної сировини і відходів електричного та електронного обладнання;

придбання спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення твердих, великогабаритних, ремонтних та рідких побутових відходів;

- проектування розширення існуючого полігона побутових відходів (6 га), передбаченого генеральним планом м. Хмельницького;

- розроблення проектно-кошторисної документації та здійснення рекультивації полігона побутових відходів;

- придбання машин та механізмів для прибирання об’єктів благоустрою м. Хмельницького.

протягом терміну 2017 – 2037 рр. здійснити:

- удосконалення системи роздільного збирання побутових відходів, в тому числі – небезпечних відходів у складі твердих побутових відходів, а також відходів електричного та електронного обладнання; придбання контейнерів для повного охоплення населення послугами із роздільного збирання побутових відходів;

- заміна зношених спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та зберігання побутових відходів;

- розширення існуючого полігона побутових відходів (6 га), передбаченого генеральним планом м. Хмельницького;

- будівництво підприємства сортування та перероблення побутових відходів (лінія аеробного або анаеробного перероблення «вологої» фракції побутових відходів);

- оновлення парку машин та механізмів для прибирання об’єктів благоустрою м. Хмельницького. 

 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02