Developed by JoomVision.com

Бюджет міста

Фінансове управління Хмельницької міської ради

29000, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 56

тел/факс: (0382) 76-53-15, тел: 65-61-58, 72-06-43, 73-44-35, 79-52-36

financial@rada.khmelnytsky.com

 

Начальник управління: Ямчук Сергій Миколайович

 

Положення про управління

 Міністерство фінансів України - офіційний сайт

 

 Відкритий бюджет (Візуалізація) 

 

 open budgetmfu2

 

 

 

 

 

  

 

01. Про бюджет міста Хмельницького на 2009 рік
Середа, 12 травня 2010, 17:27
Дозволити міському фінансовому управлінню здійснювати перерозподіл обсягів субвенцій з Державного бюджету України за кодами функціональної класифікації видатків, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню та вносити зміни до їх помісячного розпису.
В процесі виконання міського бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів міського бюджету фінансове управління виконавчого комітету міської ради здійснює:
перерозподіл видатків за кодами економічної класифікації видатків в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах міського бюджету;
перерозподіл бюджетних призначень за кодами функціональної класифікації видатків у межах загального обсягу бюджетних призначтоень головного розпорядника коштів міського бюджету окремо по загальному та спеціальному фондах лише за погодженням з депутатською комісією з питань планування, бюджету та фінансів.
Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України.
Розпорядники бюджетних коштів беруть зобов’язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.
Зобов’язання, взяті розпорядниками коштів міського бюджету без відповідних бюджетних призначень (крім зобов’язань щодо виплати субсидій, допомоги, пільг по оплаті за спожиті житлово-комунальні послуги та компенсацій громадянам з бюджету, на що згідно із законами України мають право відповідні категорії громадян), не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням.
Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах бюджетних призначень по фонду заробітної плати, затверджених  у кошторисах бюджетних установ.
Будь-які видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ (крім передбачених пунктом 11 цього рішення), можуть здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати,  а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії.
15. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні видатки, встановлені у додатку 3 до даного рішення, розпорядник коштів передбачає спрямування таких сум в першу чергу на погашення заборгованості із оплати праці, комунальних послуг та енергоносіїв. У разі відсутності такої заборгованості, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:
50 відсотків коштів на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;
50 відсотків коштів на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною функцією.
При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів  взятих бюджетних зобов’язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків по цих зобов’язаннях із спеціального фонду бюджету.
16. Головним розпорядникам коштів посилити контроль за виконанням укладених із суб’єктами господарювання угод на придбання товарів робіт і послуг за рахунок коштів міського бюджету, з обов’язковим стягненням на користь бюджету штрафних санкцій за невиконання означених договорів.
17. Управлінню житлово-комунального господарства титульні списки на проведення ремонтів об'єктів благоустрою міста, житлового фонду погоджувати з постійними комісіями з питань планування, бюджету і фінансів та з питань роботи житлово-комунального господарства.
Управлінню капітального будівництва титульні списки на проведення будівництва, реконструкції та капітального ремонту інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста та відповідного мікрорайону/кварталу погоджувати з постійною комісією з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.
18. Дозволити фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради для покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання загального фонду бюджету міста, пов’язаних із забезпеченням видатків на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв отримувати короткотермінові позички з коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування ними на термін до дванадцяти календарних місяців на умовах повернення на суми невиконання розрахункових обсягів доходів міського бюджету на 2009 рік, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів та передбачених у додатку 6 Закону України „Про Державний бюджет України на 2009 рік”.
19. Надати право фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради отримувати в управлінні Державного казначейства України у м. Хмельницькому безвідсоткові позички  на термін  до дванадцяти календарних місяців на умовах повернення за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на суми  невиконання розрахункових  обсягів доходів міського бюджету на 2009 рік, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, та передбачених у додатку 6 Закону України „Про Державний бюджет України на 2009 рік”.
20. Дозволити фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради за погодженням з постійною комісією з питань планування, бюджету та фінансів при надходженні в міжсесійні періоди трансфертів з Державного бюджету України (дотацій, субвенцій) понад обсяги, враховані в бюджеті міста на 2009 рік, збільшувати обсяг доходів та видатків бюджету міста на суму трансфертів, одержаних з Державного бюджету України та проводити розподіл зазначених трансфертів між головними розпорядниками бюджетних коштів. Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до бюджету міста на 2009 рік.
21. Якщо після прийняття міською радою рішення про бюджет міста на 2009 рік відповідальність за виконання функцій або надання послуг, на які затверджено бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується в порядку, встановленому рішенням про  бюджет міста для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено.
Передача бюджетних призначень між головними розпорядниками коштів міського бюджету відповідно до частини 6 статті 23 Бюджетного кодексу України здійснюється  фінансовим управлінням виконавчого комітету міської ради за погодженням з постійною комісією з питань планування бюджету і фінансів.
22. Затвердити  кошторис доходів та видатків цільового фонду Хмельницької міської ради на 2009 рік (додаток 7). В кошторисі цільового фонду передбачити пункт 3.2.18 наступного змісту: "Повернення коштів, внесених переможцями аукціонів з набуття права оренди земельної ділянки, в зв’язку з відміною результатів аукціонів, судовим провадженням, а також відсутністю коштів у переможців аукціонів, згідно їх заяв:  ТОВ "УкрЕЛКОМ"  - 105755 грн., ПП Галкін І.Г. – 365631 грн., ПП "Ліга –Сервіс- К" – 402532 грн."
23. Установити розмір дефіциту загального фонду міського бюджету в сумі 5886259 гривень, джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2009 року (додаток 8).
24. Затвердити залишок коштів по спеціальному фонду міського бюджету станом на 01.01.2009 року в сумі  2473301 гривня (додаток 8), в т.ч.:
 
 
120200
Податок з власників транспортних засобів
447596
310300
Надходження коштів від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності
428895
500800
Збір за забруднення навколишнього природного середовища
60166
501100
Надходження до цільового фонду міської ради
1536644
 
25. Головним розпорядникам коштів міського бюджету підготувати та подати фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради розподіл коштів на реалізацію міських  галузевих програм для подальшого затвердження на черговій сесії міської ради.
26. Встановити в 2009 році додаткову пільгу по сплаті  земельного податку в частині, що спрямовується до міського бюджету, міському комунальному підприємству по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності з площ нежитлових приміщень, орендованих бюджетними установами, які згідно ст.12 Закону України "Про плату за землю" звільнені від сплати земельного податку, згідно з  додатком 9 до цього рішення.
27. Відповідальність за виконання рішення покласти на міське фінансове управління.
28. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів та фінансове управління міськвиконкому.
29.  Додатки 1-9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 
Міський голова   С.Мельник
 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02