Developed by JoomVision.com

Нормативні акти

 

rish MR
rish VK
rozpor MG reg akts

 

 

20. "Про передачу в оренду земельних ділянок, підготовку та проведення земельних торгів у м.Хмельницькому"
Понеділок, 12 листопада 2012, 13:38

 

 

 

 

Україна
Хмельницька міська рада
Рішення двадцятої сесії
№20 від 31.10.2012 р.
 
 
 

Розглянувши пропозиції постійної комісії міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, керуючись наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України №579 від 25.09.2012р. «Про затвердження Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах», Земельним кодексом України, Законами України “Про оренду землі” та “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про порядок передачі в оренду земельних ділянок, підготовку та проведення земельних торгів у м.Хмельницькому (додаток 1).

 

2. Уповноважити заступника міського голови І.Прокопця бути представником Хмельницької міської ради на земельних торгах та укладати від імені Хмельницької міської ради – організатора земельних торгів, договори купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки, яка або право на яку придбано на земельних торгах.

 

3. Надати право начальнику управління земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів від імені Хмельницької міської ради – організатора земельних торгів укладати договори із виконавцями земельних торгів.

 

4. Уповноважити начальника управління земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів від імені Хмельницької міської ради – організатора земельних торгів скасовувати та анульовувати земельні торги шляхом видачі відповідного наказу.

 

5. Затвердити склад постійно діючої комісії - дорадчого органу уповноваженого представника Хмельницької міської ради на укладення договорів купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки, яка або право на яку придбано на земельних торгах (додаток 2).

 

6. Затвердити склад конкурсної комісії з відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель, виконавців земельних торгів (додаток 3).

 

7. Визнати такими, що втратили чинність рішення третьої сесії міської ради №7 від 27.09.2006р. «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду земельних ділянок у м.Хмельницькому та затвердження складу конкурсної комісії», рішення дванадцятої сесії міської ради №32 від 26.06.2007р. «Про внесення змін до Положення про порядок передачі в оренду земельних ділянок у м.Хмельницькому, затвердженого рішенням третьої сесії міської ради №7 від 27.09.2006р.», рішення сімнадцятої сесії міської ради №25 від 02.04.2008р. «Про проведення земельних аукціонів на території міста Хмельницького», рішення вісімнадцятої сесії міської ради №28 від 28.05.2008р. «Про внесення доповнень та змін до Положення про порядок передачі в оренду земельних ділянок у м.Хмельницькому та втрату чинності рішення міської ради від 02.04.2008р. №25».

 

8. Виконання цього рішення покласти на заступника міського голови І.Прокопця, директора департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів В.Швеця та начальника управління земельних ресурсів та земельної реформи С.Самишкіна.

 

9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

 

Міський голова С. Мельник

 

Додаток 1

до рішення сесії міської ради

від 31.10.2012р. №20

 

Положення

про порядок передачі в оренду земельних ділянок, підготовку та проведення земельних торгів у м.Хмельницькому

 

Положення про порядок передачі в оренду земельних ділянок, підготовку та проведення земельних торгів у м.Хмельницькому (далі - Положення) розроблене відповідно до Земельного кодексу України, Законів України “Про оренду землі” та “Про місцеве самоврядування в Україні” і визначає на території м.Хмельницького єдиний порядок набуття права на оренду земельних ділянок комунальної власності, у тому числі порядок підготовки та проведення земельних торгів.

 

1. Загальні положення

1.1. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

виконавець земельних торгів - суб'єкт господарювання, який має ліцензію на проведення земельних торгів та уклав з організатором земельних торгів договір про їх проведення;

гарантійний внесок за лотом – внесок у грошовій формі, який становить 5 відсотків стартової ціни продажу земельної ділянки або стартового розміру річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу прав на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису), та сплачується учасником земельних торгів на окремий рахунок виконавця земельних торгів;

договір оренди землі - договір, за яким орендодавець зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства;

заява про участь у земельних торгах - письмове звернення заявника, форма якого затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин;

заявник - фізична або юридична особа, яка подала виконавцю земельних торгів документи, передбачені частиною сьомою статті 137 Земельного кодексу України, і відповідно до закону може набувати право власності чи користування земельною ділянкою, яка виставляється на земельні торги;

земельна ділянка - частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, із визначеними щодо неї правами;

земельні торги – конкурентний спосіб у формі аукціону продажу окремими лотами земельних ділянок комунальної власності або права на них (оренда, суперфіцій, емфітевзис), у тому числі з розташованими на них об'єктами нерухомого майна комунальної власності, за результатами проведення якого укладається договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки;

лот – земельна ділянка комунальної власності або права на них (оренда, суперфіцій, емфітевзис), у тому числі з розташованими на них об'єктами нерухомого майна комунальної власності, які виставляються для продажу на земельних торгах;

об'єкт земельних торгів - земельна ділянка комунальної власності або право на неї (оренда, суперфіцій, емфітевзис);

організатор земельних торгів - Хмельницька міська рада;

орендодавець - Хмельницька міська рада;

право оренди земельної ділянки - засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності;

переможець земельних торгів - учасник земельних торгів, який запропонував найвищу ціну за земельну ділянку, що продається, або найвищу плату за користування нею, зафіксовану в ході проведення земельних торгів;

реєстраційний внесок – внесок у грошовій формі, який визначається виконавцем земельних торгів, та сплачується учасником земельних торгів на його окремий рахунок, та не може перевищувати 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати на дату публікації оголошення про проведення земельних торгів;

стартова ціна продажу земельної ділянки – встановлена організатором земельних торгів ціна, яка не може бути нижчою за експертну грошову оцінку земельної ділянки, проведену відповідно до Закону України „Про оцінку земель”;

стартова ціна продажу прав емфітевзису або суперфіцію земельної ділянки - встановлена організатором земельних торгів не може бути нижчою за ринкову вартість відповідного права, визначену шляхом проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок;

стартовий розмір річної орендної плати – встановлений організатором земельних торгів, який не може бути меншим розміру орендної плати, визначеного на підставі витягу про нормативну грошову оцінку земельної ділянки відповідно до рішення Хмельницької міської ради №64 від 29.08.2012р. “Про впорядкування орендної плати за землю та втрату чинності рішень сесії міської ради”;

учасник земельних торгів - фізична або юридична особа, яка подала виконавцю земельних торгів документи, зазначені в частині сьомій статті 137 Земельного кодексу України, сплатила реєстраційний та гарантійний внески, зареєстрована у книзі реєстрації учасників земельних торгів і відповідно до закону може набувати право власності чи користування земельною ділянкою, яка виставляється на земельні торги;

цільове призначення земельної ділянки - використання земельної ділянки за призначенням, визначеним міською радою на підставі документації із землеустрою у встановленому законодавством порядку.

1.2. Земельні ділянки комунальної власності або права на них (оренда, суперфіцій, емфітевзис), у тому числі з розташованими на них об'єктами нерухомого майна комунальної власності, підлягають продажу окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах), крім випадків, встановлених частиною другою статті 134 Земельного кодексу України.

1.3. Орендна плата за землю підлягає обов'язковому перегляду після введення в експлуатацію об'єкта, що буде збудований на відповідній земельній ділянці, при цьому розмір орендної плати має визначатись в залежності від функціонального використання об'єкта відповідно до рішення міської ради.

1.4. Суборенда орендованих земельних ділянок можлива лише у випадках і межах, передбачених законом, за згодою орендодавця у вигляді окремого рішення міської ради без проведення конкурентних процедур.

1.5. Договір суборенди земельної ділянки укладається у порядку, передбаченому законодавством для укладення договору оренди землі.

1.6. Контроль за виконанням умов договорів оренди землі проводить управління земельних ресурсів та земельної реформи.

1.7. Контроль за надходженням орендної плати за землю управління земельних ресурсів та земельної реформи проводить шляхом аналізу інформації, отриманої на свої запити від Державної податкової інспекції у м.Хмельницькому Хмельницької області Державної податкової служби, про що один раз на рік звітує перед міською радою, шляхом подання на ім’я міського голови письмового звіту про аналіз надходження орендної плати за землю.

 

2. Передача в оренду земельних ділянок на неконкурентних засадах

2.1. На неконкурентних засадах в оренду передаються земельні ділянки у випадках, встановлених частиною другою статті 134 Земельного кодексу України.

2.2. Передача в оренду земельних ділянок без зміни їх цільового призначення, межі яких визначені в натурі (на місцевості), здійснюється без розроблення проекту землеустрою на підставі технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, яка має відповідати вимогам чинного законодавства України.

2.3. У випадку переходу права власності на нерухоме майно новому власнику земельна ділянка надається в оренду після припинення попередньому власнику права оренди землі у порядку, визначеному законом.

2.4. У випадку, якщо в оренду передається земельна ділянка, на якій розташований нерухомий об’єкт/об’єкти, який/які на праві власності належить орендарю, строк дії договору оренди не може бути меншим, ніж 10 років, за виключенням випадків, коли цього бажає орендар.

 

3. Добір земельних ділянок та підготовка лотів до земельних торгів

3.1. Добір земельних ділянок, у тому числі разом з розташованими на них об'єктами нерухомого майна (будівлями, спорудами) комунальної власності, які або права на які виставляються на земельні торги, здійснюється з урахуванням затверджених містобудівної документації та документації із землеустрою, а також маркетингових досліджень, інвестиційної привабливості, звернень громадян та юридичних осіб щодо намірів забудови та/або винесення земельних ділянок на земельні торги (аукціон).

3.2. Рішенням міської ради визначається перелік земельних ділянок комунальної власності та/або прав на них, які виставляються на земельні торги окремими лотами (далі – перелік земельних ділянок, які виставляються на земельні торги).

3.3. У переліку земельних ділянок, які виставляються на земельні торги, зазначаються місце розташування (адреса) земельної ділянки, її цільове призначення (функціональне використання), площа, кадастровий номер, умови продажу.

3.4. Проект рішення міської ради про визначення переліку земельних ділянок, які виставляються на земельні торги, готується управлінням земельних ресурсів та земельної реформи за участі управління архітектури та містобудування і вноситься на розгляд постійної комісії міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

3.5. Проект рішення міської ради про визначення переліку земельних ділянок, які виставляються на земельні торги, вноситься на розгляд міської ради за пропозицією постійної комісії міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

3.6. У випадках, коли законом передбачені громадські обговорення, земельні ділянки можуть бути внесені до переліку земельних ділянок, які виставляються на земельні торги, тільки з урахуванням результатів такого обговорення.

3.7. Після прийняття міською радою рішення про визначення переліку земельних ділянок, які виставляються на земельні торги, з метою підготовки лотів до проведення земельних торгів управління земельних ресурсів та земельної реформи забезпечує:

3.7.1 виготовлення, погодження та затвердження в установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі зміни цільового призначення земельної ділянки та у разі, якщо межі земельної ділянки не встановлені в натурі (на місцевості);

3.7.2 державну реєстрацію земельної ділянки;

3.7.3 державну реєстрацію речового права на земельну ділянку;

3.7.4 отримання в Управлінні Держкомзему у м.Хмельницькому витягу про нормативну грошову оцінку земельної ділянки у разі продажу на земельних торгах права оренди на неї;

3.7.5 проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, крім випадків продажу на земельних торгах права оренди на неї;

3.7.6 визначення виконавця земельних торгів (з урахуванням вимог пунктів 3.19 та 3.20 цього Положення), дати та місця проведення земельних торгів.

3.8. Управління земельних ресурсів та земельної реформи, після завершення робіт, передбачених пунктами 3.7.1-3.7.6 цього Положення, готує та подає на розгляд постійної комісії міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища проект рішення міської ради щодо проведення земельних торгів, у якому зазначаються:

3.8.1 перелік земельних ділянок або прав на них, які виставляються на земельні торги окремими лотами;

3.8.2 стартова ціна кожного лота;

3.8.3 строк та інші умови користування земельною ділянкою у разі набуття права користування земельною ділянкою на земельних торгах;

3.8.4 особа, уповноважена міською радою на укладення договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки, яка або право на яку виставляється на земельні торги;

3.8.5 значення, відповідно до законодавства, кроку земельних торгів по кожному лоту;

3.8.6 обов’язок переможця аукціону, у випадках передбачених законом, взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Хмельницького, шляхом перерахування коштів (пайової участі) до міського бюджету у розмірі, установленому відповідним рішенням міської ради.

3.9. Проект рішення міської ради, передбачений пунктом 3.8. цього Положення, вноситься на розгляд міської ради за пропозицією постійної комісії міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

3.10. Контроль за добором земельних ділянок та підготовкою лотів до земельних торгів здійснює департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів.

3.11. Підготовка лотів до проведення земельних торгів здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.

3.12. Закупівля послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель у процесі підготовки лотів до продажу земельних ділянок або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах та визначення виконавця земельних торгів управлінням земельних ресурсів та земельної реформи здійснюється у порядку, визначеному законодавством про здійснення державних закупівель, а у разі, якщо законодавство про здійснення державних закупівель не застосовується, - на конкурентних засадах у порядку, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин.

3.13. Земельні торги проводяться відповідно до договору між організатором земельних торгів та виконавцем земельних торгів за рахунок коштів, що сплачуються організатором як винагорода виконавцю, та реєстраційних внесків учасників торгів.

3.14. Договором між організатором та виконавцем земельних торгів встановлюється винагорода виконавця земельних торгів у розмірі 5 відсотків ціни, за якою здійснюється купівля-продаж земельної ділянки, або 50 відсотків річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу прав на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису), але не більш як 3500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний лот.

Договором має бути передбачено, що винагорода виконавцю торгів виплачується організатором торгів не пізніше, ніж через 30 календарних днів після внесення коштів переможцем торгів на рахунок організатора торгів. Виплата винагороди виконавцю торгів здійснюється фінансовим управлінням.

У договорі також передбачається присутність під час проведення торгів уповноваженого представника організатора земельних торгів на підписання договорів купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки, а також постійно діючої комісії - дорадчого органу уповноваженого організатора земельних торгів на підписання договорів.

3.15. Договором між організатором та виконавцем земельних торгів має бути передбачено, що виконавець земельних торгів проводить відеозапис торгів, копія якого після завершення торгів передається організатору торгів.

3.16. Договором між організатором та виконавцем земельних торгів обов’язково має бути передбачено, що у випадку порушення ліцитатором порядку проведення земельних торгів по лоту, винагорода виконавцю зменшується на 50% від розміру за цей лот.

Порушення має бути зафіксовано у окремому протоколі, підписаному присутніми на земельних торгах представником Хмельницької міської ради – організатора земельних торгів, уповноваженим підписувати договори купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки, та членами постійно діючої комісії - дорадчого органу уповноваженого представника Хмельницької міської ради на укладення договорів купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки, яка або право на яку виставляється на земельні торги.

3.17. Визначення виконавця земельних торгів проводиться після прийняття міською радою рішення, передбаченого пунктом 3.8. цього Положення.

3.18. Виконавець земельних торгів не пізніше десяти робочих днів після отримання документів та матеріалів на лоти публікує у друкованих засобах масової інформації загальнодержавної, регіональної та місцевої сфери розповсюдження, у тому числі у газеті міської ради «Проскурів», а також на офіційних веб-сайтах центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, та Хмельницької міської ради, оголошення, яке має відповідати вимогам частини 4 статті 137 Земельного кодексу України.

3.19. Земельні торги проводяться не раніше 30 днів та не пізніше 40 днів після оприлюднення оголошення.

3.20. Земельні торги до їх проведення скасовуються організатором земельних торгів у разі надходження до нього документів, які тягнуть за собою внесення змін до землевпорядної та землеоціночної документації на земельну ділянку або встановлення заборони на її відчуження чи передачу в користування.

Копія наказу про скасування земельних торгів протягом наступного дня після підписання, передається виконавцю земельних торгів.

3.21. Виконавець земельних торгів оприлюднює повідомлення про скасування земельних торгів не пізніше наступного дня після отримання наказу про скасування торгів в тому самому порядку, що й оголошення про проведення торгів.

 

4. Підготовка до проведення та порядок проведення земельних торгів

4.1. Організатор земельних торгів не пізніше десяти робочих днів після підписання договору про проведення торгів передає, а виконавець земельних торгів приймає документи та матеріали на кожний лот, зазначені у частині четвертій статті 136 Земельного кодексу України.

4.2. Документація щодо кожного лота оформляється виконавцем земельних торгів в окрему справу і після закінчення торгів передається покупцеві.

4.3. Виконавець земельних торгів публікує оголошення про проведення земельних торгів у строк, передбачений пунктом 3.18. цього Положення.

4.4. У процесі проведення торгів виконавець торгів веде протокол, у якому зазначаються номер лота, стартова ціна та ціна продажу лота, відомості про переможця, номери рахунків, на які переможець повинен внести кошти за придбаний лот.

Протокол підписується переможцем, ліцитатором та уповноваженим представником організатора земельних торгів негайно після закінчення торгів за лотом у двох примірниках.

4.5. Договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки між організатором земельних торгів і переможцем торгів укладається безпосередньо в день проведення торгів, окрім випадків, передбачених статтею 137 Земельного кодексу України.

Проекти договорів купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки готуються управлінням земельних ресурсів та земельної реформи.

4.6. Умови, оголошені перед проведенням земельних торгів, не підлягають зміні під час укладення договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки.

4.7. Договором оренди землі має бути передбачено, що:

- ціна продажу відповідного лота не є орендною платою за перший рік оренди земельної ділянки;

- розмір орендної плати за землю за перший рік оренди має дорівнювати ціні продажу відповідного лота;

- розмір орендної плати за землю обов’язково індексується, у випадках, передбачених законодавством.

4.8. Ціна продажу земельної ділянки, а також плата за користування земельною ділянкою, право користування якою набуто на торгах, підлягає сплаті переможцем не пізніше трьох банківських днів з дня укладення відповідного договору.

4.9. Кошти переможцем земельних торгів перераховуються до міського бюджету на рахунок, зазначений у протоколі земельних торгів.

Контроль за надходженням цих коштів проводить фінансове управління та управління земельних ресурсів та земельної реформи.

4.10. Договори оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки, укладені за результатами проведених земельних торгів, після закінчення терміну їх дії можуть бути поновлені на новий строк, якщо це передбачено у договорі, та за умови виконання усіх умов попереднього договору.

У разі поновлення договору оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки на новий строк його умови можуть бути змінені за згодою сторін.

4.11. У разі переходу від переможця земельних торгів до іншої особи права власності на незавершене будівництво або нерухомий об’єкт, які збудовані на земельній ділянці або право на яку отримане на земельних торгах, новий власник сплачує орендну плату за землю у розмірах, визначених у договорі для переможця земельних торгів.

 

5. Встановлення результатів земельних торгів

5.1. Земельні торги за лотом вважаються такими, що відбулися, після укладення договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки.

5.2.. Повідомлення про скасування торгів не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення підлягає оприлюдненню в тому самому порядку, що й оголошення про проведення торгів.

5.3. Земельні торги визнаються такими, що не відбулися, у разі:

а) відсутності учасників або наявності тільки одного учасника (крім проведення повторних торгів);

б) якщо жоден з учасників не запропонував ціну, вищу за стартову ціну лота;

в) відмови переможця від підписання протоколу із зазначенням результатів торгів.

5.4. Рішення про визнання торгів такими, що не відбулися, приймається виконавцем земельних торгів у день їх проведення.

5.5. Земельні торги визнаються такими, що не відбулися, також у випадку, зазначеному в частині двадцять дев'ятій статті 137 Земельного кодексу України.

5.6. Результати земельних торгів анулюються у разі відмови переможця від укладення договору купівлі-продажу або договору оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки, а також у разі несплати переможцем в установлений законом строк належної суми за придбаний лот.

Наказ про анулювання торгів видається у п'ятиденний строк після виникнення підстави для анулювання.

5.7. У разі прийняття рішення про анулювання торгів гарантійні внески не повертаються:

а) всім учасникам, якщо жоден з них не запропонував ціну, вищу за стартову ціну лота;

б) учаснику, який був відсторонений від участі в торгах ліцитатором за неодноразове порушення порядку проведення торгів;

в) переможцю, який відмовився від підписання протоколу із зазначенням результатів торгів;

г) переможцю у разі несплати ним в установлений строк належної суми за придбаний лот;

ґ) переможцю, який відмовився від укладення договору купівлі-продажу або договору оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки.

5.8. У разі якщо торги не відбулися або їх результати анульовано, повторні торги можуть бути проведені не раніше ніж через місяць і не пізніше ніж через шість місяців з дня проведення попередніх земельних торгів.

5.9. Повторні торги проводяться у порядку, встановленому для проведення торгів.

5.10. До участі у повторних торгах не допускаються переможці попередніх торгів, які не сплатили в установлений строк належної суми за придбаний лот чи відмовилися від підписання протоколу із зазначенням результатів торгів.

5.11. Якщо торги визнано такими, що не відбулися, з підстави наявності лише одного учасника і для участі у повторних торгах зареєстрований лише той самий учасник, він має право придбати земельну ділянку або набути право користування (оренди, суперфіцію, емфітевзису) нею за стартовою ціною, визначеною рішенням організатора земельних торгів.

5.12. Управління земельних ресурсів та земельної реформи за підписом керівника, протягом не більше двох робочих днів після проведення земельних торгів, надає до фінансового управління міської ради у письмовому вигляді інформацію про їх підсумки, а саме: інформацію про переможців та їх банківські реквізити.

 

6. Оприлюднення результатів земельних торгів

6.1 Управління земельних ресурсів та земельної реформи не пізніше п'яти робочих днів після проведення торгів публікує у друкованих засобах масової інформації, в яких було розміщено оголошення про їх проведення, та розміщує на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, відеозапис торгів і повідомлення про результати торгів за кожним лотом із зазначенням:

1) місця розташування, розміру земельної ділянки та її кадастрового номера;

2) ціни продажу земельної ділянки або розміру річної плати за користування земельною ділянкою, визначених за результатами торгів;

3) строку користування земельною ділянкою (у разі продажу права оренди, суперфіцію, емфітевзису);

4) цільового призначення земельної ділянки.

 

Директор департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів В.Швець


Додаток 2

до рішення сесії міської ради

від 31.10.2012р. №20

 

Склад

постійно діючої комісії - дорадчого органу уповноваженого представника Хмельницької міської ради на укладення договорів купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки, яка або право на яку виставляється на земельні торги

 

Голова комісії:

директор департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів.

 

Заступник голови комісії:

голова постійної комісії міської ради з питань містобудування, архітектури, землеустрою та охорони навколишнього середовища.

 

Члени комісії:

начальник управління земельних ресурсів та земельної реформи;

начальник відділу оренди та продажу землі управління земельних ресурсів та земельної реформи;

завідуючий юридичним відділом міської ради.

 

Директор департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів В.Швець


Додаток 3

до рішення сесії міської ради

від 31.10.2012р. №20

 

Склад

конкурсної комісії з відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель, виконавців земельних торгів

 

Голова комісії:

заступник начальника управління земельних ресурсів та земельної реформи – начальник відділу оренди та продажу землі.

 

Секретар комісії:

головний спеціаліст відділу оренди та продажу землі.

 

Члени комісії:

головний бухгалтер управління земельних ресурсів та земельної реформи;

головний спеціаліст відділу оренди та продажу землі;

представник управління Держкомзему в м.Хмельницькому (за згодою);

депутат міської ради, член комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони природного навколишнього середовища;

представник фінансового управління.

 

Директор департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів В.Швець

 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02