Developed by JoomVision.com
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Нестерук А. М.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради забезпечує виконання повноважень, передбачених ст.ст. 30, 33, 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” щодо:

 підготовки програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм з інших питань самоврядування, подання їх на затвердження ради, організації їх виконання; подання раді звітів про хід і результати виконання цих програм;

управління об'єктами житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості надання послуг населенню;

забезпечення обліку житлового фонду, належної експлуатацію, технічного обслуговування та ремонту житлового фонду міста, залучення до утримання та обслуговування комунального житлового фонду на конкурсних засадах підприємств та організацій незалежно від форми власності;

проведення аналізу рівня цін і тарифів на продукцію, роботи, послуги, що надаються підприємствами житлово-комунального господарства, внесення пропозицій щодо встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги;

забезпечення надання допомоги власникам квартир (будинків) в їх обслуговуванні та ремонті; сприяння створенню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, реєстрації таких об'єднань;

забезпечення соціально-культурних закладів, які належать до комунальної власності територіальної громади, а також населення паливом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями; вирішення питань водопостачання, відведення та очищення стічних вод; здійснення контролю за якістю питної води;

забезпечення реалізації міських програм з питань енергозабезпечення та енергозбереження, впровадження заходів щодо зниження ресурсо- та енергоємності житлово-комунальних послуг, здіснення ефективної енергозберігаючої політики;

забезпечення організації благоустрою населених пунктів, залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення; здійснення контролю за станом благоустрою виробничих територій, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян;

організації видачі дозволів на обрізування, знесення зелених насаджень;

            забезпечення організації за рахунок бюджетних, власних коштів підприємств і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремону вулиць та доріг міста;

забезпечення формування титульного списку об'єктів капітального ремонту і реконструкції житлового фонду, інженерних мереж, шляхово-мостового господарства та благоустрою;

забезпечення підготовки об'єктів житлово-комунального господарства до роботи у зимових умовах;

забезпечення видачі технічних умов на будівництво та реконструкцію зливової каналізації;

забезпечення підготовки матеріалів щодо прийняття у власність територіальної громади міста об'єктів житлового фонду та комунального призначення;

здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств житлово-комунального господарства;

забезпечення утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання та їх охорони;

прийняття рішень про організацію громадських вбиралень, здійснення контролю за їх діяльністю відповідно до закону;

здійснення відповідно до законодавства контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства; за належними, безпечними і здоровими умовами праці на цих підприємствах; прийняття рішень про скасування наданого їм дозволу на експлуатацію об'єктів у разі порушення нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог чинного законодавства;

внесення на розгляд ради пропозицій щодо створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби, що утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, вирішення питань про чисельність працівників такої служби, витрат на їх утримання, зокрема щодо матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, створення для них необхідних житлово-побутових умов;

створення резервного фонду для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

здійснення заходів щодо запобігання підтоплень міста, відведення стічних вод, забезпечення сталої роботи підприємств, служб міського комунального господарства в умовах стихійного лиха, аварій, надзвичайних ситуацій і подолання їх наслідків;

розроблення та здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення діяльності комунальних аварійно-рятувальних служб;

організації в установленому порядку навчання особового складу комунальних аварійно-рятувальних служб та аварійно-рятувальних служб громадських організацій; 

            визначення території для розміщення відходів відповідно до чинного законодавства;

вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів, відлову бродячих тварин, знешкодження та захоронення трупів тварин;

затвердження схем санітарного очищення м.Хмельницького та провадження систем роздільного збирання побутових відходів;

затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів;

визначення в установленому порядку розмірів відшкодувань підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності за забруднення довкілля та інші екологічні збитки; встановлення платежів за користування комунальними та санітарними мережами відповідних населених пунктів;

            підготовки і подання на затвердження ради проектів місцевих програм охорони довкілля, участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля;

здійснення контролю за діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами;

підготовки і внесення на розгляд ради пропозицій щодо прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які охороняються законом;

здійснення контролю за дотриманням природоохоронного законодавства, використанням і охороною природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів;

погодження питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення;

створення та забезпечення функціонування місцевих екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем, які є складовою мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації;

координації на відповідній території діяльності спеціально уповноважених державних органів управління з охорони природи;

видачі дозволів на порушення об'єктів благоустрою у випадках та порядку, передбачених законом;

обліку громадян, які відповідно до чинного законодавства потребують поліпшення житлових умов; розподілу та надання відповідно до чинного законодавства житла, що належить до комунальної власності;

обліку відповідно до закону житлового фонду, здійснення контролю за його використанням;

організації надання відповідно до закону громадянам, які потребують соціального захисту, безоплатного житла або за доступну для них плату;

здійснення контролю за станом квартирного обліку та додержанням житлового законодавства на підприємствах, в установах та організаціях, розташованих на території міста, незалежно від форм власності;

видачі ордерів на заселення жилої площі в будинках державних та комунальних організацій;

вирішення відповідно до чинного законодавства питань, пов’язаних з наданням Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, військовим частинам, установам, навчальним закладам Збройних Сил України житлової площі та інших об’єктів, здійснення контролю за їх використанням;

здійснення заходів щодо ведення в установленому порядку єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

Забезпечує взаємодію органів місцевого самоврядування з житлово-комунальними організаціями, підприємствами енергетики та громадськими організаціями відповідного спрямування.           

У межах своїх функціональних повноважень та повноважень, наданих чинним законодавством, спрямовує, координує і контролює роботу:

-          управління житлово-комунального господарства;

-          управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста;

-          відділу управління міським господарством;

-          відділу обліку та розподілу житлової площі;

-          міського комунального підприємства “Хмельницькводоканал”;

-          міського комунального підприємства “Хмельницьктеплокомуненерго”;

-          міського комунального підприємства “Південно-Західні тепломережі”;

-          комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг виконавчого комітету Хмельницької міської ради;

-          комунального підприємства по зеленому будівництву та благоустрою міста;

-          міського комунального підприємства “Міськсвітло”;

-          спеціалізованого комунального підприємства “Хмельницька міська ритуальна служба”;

-          житлово-експлуатаційних контор міста  №1-3, 5-7 міста Хмельницького;

-          житлово-комунальної контори “Будівельник”;

-          міського аварійно-технічного підприємства житлово-комунального господарства;

-          комунального підприємства “Спецкомунтранс”;

-          комунального підприємства "Парки і сквери міста Хмельницького";

-          міської комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об’єктах;

-          комісії по обстеженню технічного стану житлових будинків;

-          робочої групи з питань запобігання забрудненню водойм міста неочищеними стічними відходами;

-          штабу по благоустрою та санітарному стану міста;

-          постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами;

-          громадської комісії з житлових питань;

-          комісії по розгляду питань проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу;

-          комісії по розгляду питань заміни непридатного до використання газового обладнання найбільш мало захищеним верствам населення;

-          комісії з питань надання населенню субсидій на відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги;

-          комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій;

-          ради з питань безпечної життєдіяльності населення міста.

Відповідає за виконання:

-          заходів щодо забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати на підпорядкованих підприємствах, установах та організаціях, що перебувають у міській комунальній власності;

-          Концепції регулювання чисельності безпритульних тварин у м.Хмельницькому;

-          Правил благоустрою території міста Хмельницького;

-          Правил утримання собак, котів та хижих тварин громадянами, підприємствами, організаціями, учбовими закладами, установами в м.Хмельницькому;

-          Програми “Безпечне житло” в місті Хмельницькому;

-          Програми “Питна вода м.Хмельницького на 2007-2020 роки”;

-          Програми охорони довкілля м.Хмельницького;

-          Програми передачі гуртожитків у власність територіальної громади міста Хмельницького;

-          Програми підвищення безпеки дорожнього руху на території міста Хмельницького;

-          Програми поводження з твердими побутовими відходами у м.Хмельницькому;

-          Програми реконструкції зовнішнього освітлення міста Хмельницького із використанням сучасних енергозберігаючих технологій;

-          Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Хмельницького;

-          Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Хмельницького;

-          Схеми теплопостачання міста Хмельницького на розрахунковий період.

В межах наданих повноважень взаємодіє зі спеціалізованим ремонтно-будівельним підприємством  «Хмельницькліфт», Хмельницьким міським районом електромереж ПАТ «Хмельницькобленерго», ПАТ “Хмельницькгаз”, державним підприємством “Будинкоуправління  №2 КЕВ м.Хмельницького”.

 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02