Developed by JoomVision.com

Нормативні акти

 

rish MR
rish VK
rozpor MG reg akts

 

 

від 13.08.2015 № 577 "Про скасування містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки № 56/ГП-25.1-04від 27.02.2015 року"
Четвер, 20 серпня 2015, 10:59

Україна
Хмельницька міська рада
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від 13.08.2015 № 577

Про скасування містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки № 56/ГП-25.1-04від 27.02.2015 року

 

Рішенням Хмельницької міської ради № 46 від 31.10.2012 року “Про надання земельних ділянок в оренду за технічною документацією юридичним особам” було надано в оренду земельну ділянку по вул. Нижній Береговій, 2/4Б площею 3800 кв.м приватному підприємству “Ультрасерсвіс” під незавершене будівництво бази відпочинку та літнього торгівельного майданчика, категорія земель — землі водного фонду.

На підставі даного рішення було укладено договір оренди землі від 02.08.2013 року №96-01-2013/1994210 терміном до 31.10.2015р. Згідно пункту 16 договору цільове призначення земельної ділянки — землі водного фонду.

Управлінням архітектури та містобудування Департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів 27.02.2015 року видано ПП “Ультрасерсвіс” містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки № 56/ГП-25.1-04 на будівництво бази відпочинку із поліпшеними апартаментами та кімнатами гуртожиткового типу. У зазначених містобудівних умовах та обмеженнях у пункті 5 “Документ, що підтверджує право користування земельною ділянкою” зазначено договір оренди землі від 02.08.2013 року №96-01-2013/1994210. У пункті 7 вказаних містобудівних умовах та обмеженнях “Цільове призначення земельної ділянки” вказано землі житлової та громадської забудови, що не відповідає рішенню Хмельницької міської ради № 46 від 31.10.2012 року та договору оренди землі від 02.08.2013 року №96-01-2013/1994210. Згідно Плану зонування території міста Хмельницького, затвердженого рішенням п”ятої сесії Хмельницької міської ради № 25 від 30.03.2011року, земельна ділянка по вул. Нижній Береговій, 2/4Б відноситься до земель водного фонду. Виходячи з вищенаведеного, управлінням архітектури та містобудування Департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів було внесено у містобудівні умови та обмеження недостовірні дані, що спричинило початок незаконного будівництва.

Згідно ст. 29 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” містобудівні умови та обмеження є основними складовими вихідних даних.

Склад, зміст, порядок надання містобудівних умов та обмежень визначаються Порядком надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, затвердженим Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 109 від 07.07.2011 року.

Згідно вказаного Порядку містобудівні умови та обмеження складаються з текстової та графічної частин. Текстова частина містобудівних умов та обмежень, зокрема, містить розділ "Містобудівні умови та обмеження", в якому повинні бути зазначені відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови.

Проте, у вищезазначених містобудівних умовах та обмеженнях забудови земельної ділянки по вул. Нижній Береговій, 2/4Б у пункті 4 “Відстані від об”єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови” розділу “Містобудівні умови та обмеження” такі відстані взагалі не вказані, а зазначена лише вулиця об”єкта містобудування, а саме — вул. Нижня Берегова.

Таким чином, при видачі містобудівних умов та обмежень від 27.02.2015 року №56/ГП-25.1-04 було порушено Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, затверджений Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 109 від 07.07.2011 року, який вимагає наявності у містобудівних умовах та обмеженнях забудови земельної ділянки відомостей щодо відстаней від об”єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови.

Крім цього, земельна ділянка по вул. Н. Береговій, 2/4Б, на якій проводиться будівництво згідно вказаних містобудівних умов та обмежень, відноситься до земель водного фонду.

Згідно ст. 60 Земельного кодексу України вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм з метою охорони поверхневих водних об”єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності встановлюються прибережні захисні смуги. Межі встановлених прибережних захисних смуг зазначаються в документації з землеустрою, кадастрових планах земельних ділянок. Згідно ст. 88 Водного кодексу України з метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм в межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги. Прибережні захисні смуги встановлюються по берегах річок та навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період) шириною:

- для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менше 3 гектарів - 25 метрів;

- для середніх річок, водосховищ на них та ставків площею більше 3 гектарів - 50 метрів;

- для великих річок, водосховищ на них та озер - 100 метрів.

Рішенням виконавчого комітету № 881 від 11.04.1996 року “Про затвердження прибережних захисних смуг р. Південний Буг, р. Кудрянка, р. Плоска та водоймищ, розташованих по руслу річок” встановлені прибережні захисні смуги, проте при видачі містобудівних умов та обмежень управлінням архітектури та містобудування Департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів вказане рішення протиправно до уваги взято не було.

Відповідно до ст. 61 Земельного кодексу України прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності. У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється, зокрема, будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, навігаційного призначення, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів. Об'єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватися, якщо при цьому не порушується її режим. Не придатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг.

Всупереч зазначеній нормі чинного законодавства управління архітектури та містобудування Департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів видало містобудівні умови та обмеження на будівництво бази відпочинку із поліпшеними апартаментами та кімнатами гуртожиткового типу на землях водного фонду, в межах прибережної захисної смуги.

Також в розділі “Містобудівні умови та обмеження” в пункті 5 “ Планувальні обмеження та вимоги (зони охорони пам”яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони)”, вказано, що обмежень немає.

Необхідно зазначити, що в розділі “Містобудівні умови та обмеження” в пункті 11 з невідомих підстав вказано кількість машино-місць для магазинів, торгових площ, закладів харчування, хоча містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки були видані на будівництво бази відпочинку із поліпшеними апартаментами та кімнатами гуртожиткового типу.

Відповідно до ст. 29 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” спеціально уповноважений орган містобудування та архітектури визначає відповідність намірів щодо забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні. У разі невідповідності намірів щодо забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні приймається рішення про відмову у наданні містобудівних умов та обмежень.

Згідно ст. 24 вищезазначеного Закону забудова земельної ділянки здійснюється в межах її цільового призначення, встановленого відповідно до законодавства. Зміна цільового призначення земельної ділянки, яка не відповідає плану зонування території та/або детальному плану території забороняється.

Видавши спірні містобудівні умови та обмеження управління архітектури та містобудування Департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів, вийшовши за межі своїх повноважень, в порушення норм чинного законодавства України, фактично самовільно протиправно змінило цільове призначення земельної ділянки.

Згідно ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Розглянувши матеріали щодо проведення ПП “Ультрасервіс” будівництва бази відпочинку із поліпшеними апартаментами та кімнатами гуртожиткового типу по вул. Нижній Береговій, 2/4Б, керуючись Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності”, ст. 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

  1. Скасувати містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки № 56/ГП-25.1-04від 27.02.2015 року.

  2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови А. Капуру.

Секретар міської ради К. Чернилевський

 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02