11. Про затвердження Положення про управління торгівлі Хмельницької міської ради
Вівторок, 18 травня 2010, 08:47

 


Додаток до рішення міської ради
від 04.02.2009р.№11


ПОЛОЖЕННЯ
про управління торгівлі Хмельницької міської ради


1. Управління торгівлі Хмельницької міської Ради, надалі – “управління”, утворене шляхом виділу управління торгівлі департаменту економіки Хмельницької міської ради зі складу департаменту економіки Хмельницької міської ради на підставі рішення двадцять другої сесії міської ради №17 від 17.12.2008 року "Про утворення управління торгівлі, відділу державної реєстрації Хмельницької міської ради та внесення змін до Положення про департамент економіки Хмельницької міської ради". Управління підзвітне та підконтрольне міській Раді, підпорядковується у своїй діяльності міському голові, заступнику міського голови та виконавчому комітету. Засновником управління є Хмельницька міська рада.

 

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної Ради, рішеннями міської Ради, виконавчого комітету міської Ради, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.


3. Основними завданнями управління є:

3.1. Реалізація державної політики, спрямованої на розвиток роздрібної та оптової торгівлі, ресторанного господарства, сфери побутового обслуговування, на основі використання ринкових механізмів господарювання на території міста.

3.2. Запровадження, затверджених в установленому порядку, правил торгівлі, інших нормативних актів в сфері торгівлі, побутових послуг, забезпечення контролю за дотриманням вимог Закону України “Про захист прав споживачів”, здійснення заходів щодо вдосконалення торговельного обслуговування, розширення сфери побутових послуг населенню міста.

3.3. Координація роботи підприємств торгівлі, сфери послуг, незалежно від форм власності, пов'язаної з розвитком їх інфраструктури, регулювання ринку товарів, побутових послуг, сприяння розвитку всіх форм торговельного обслуговування населення та розвитку побутових послуг.

 

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Бере участь у розробці та забезпеченні виконання програми соціально –економічного розвитку міста.

4.2. Проводить комплексний аналіз розвитку сфери торгівлі, побутового обслуговування населення, визначення і впровадження пріоритетів розвитку та внесення пропозицій виконавчому комітету , спрямованих на забезпечення підвищення рівня життя населення міста.

4.3. Проводить заходи щодо забезпечення повноти надходжень платежів до міського бюджету від підприємств торгівлі, сфери послуг.

4.4. Надає пропозиції щодо зручного для населення розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг.

4.5. Бере участь в організації місцевих ринків, ярмарок, промислово-торгових виставок з забезпеченням в них участі підприємств міста, укладає договори з учасниками.

4.6. Взаємодіє з іншими місцевими органами державної виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки, забезпечення потреб цивільної оборони для стабілізації роботи підприємств торгівлі, сфери послуг в умовах надзвичайних ситуацій.

4.7. Надає методичну, консультативну і організаційну допомогу підприємствам торгівлі, сфери послуг всіх форм власності з питань їх діяльності.

4.8. Організовує і бере участь у проведенні нарад, семінарів, громадських слухань з питань діяльності суб'єктів підприємництва у сфері торгівлі, впровадженні нових форм обслуговування.

4.9. Розглядає пропозиції та звернення суб'єктів господарювання, громадських організацій, засобів масової інформації та громадян, що належать до компетенції управління.

4.10. Готує дозволи, відповідно до Положення, затвердженого виконавчим комітетом, на розміщення та експлуатацію об'єктів торгівлі та побуту.

4.11. Складає протоколи про адміністративні правопорушення відповідно до чинного законодавства.

4.12. У межах своєї компетенції проводить реєстраційний облік об'єктів торгівлі за товарною спеціалізацією, побутових послуг, створює та аналізує базу даних за видами послуг, незалежно від форм власності та відомчої належності.

4.13. Сприяє розширенню та вдосконаленню мережі закладів торгівлі, побутового обслуговування, дрібно-роздрібної мережі.

4.14.Встановлює зручні для населення режими роботи об'єктів роздрібної, дрібно-роздрібної, оптової торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування незалежно від форм власності за погодженням з їх власниками.

4.15. Здійснює відповідно до законодавства контроль за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі, побутового обслуговування, використанням та утриманням об'єктів усіх форм власності, надає пропозиції виконавчого комітету про скасування дозволу на експлуатацію об'єктів у разі порушення екологічних, санітарних правил, нормативно-правових актів з охорони праці, інших вимог законодавства.

4.16. Погоджує акти вибору земельних ділянок під будівництво об'єктів торгівлі та побуту і надання дозволів на розробку проектів відведення земельних ділянок.

4.17. Здійснює контроль за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів.


5. Управління має право:

5.1. Залучати спеціалістів виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до їх компетенції.

5.2. Одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, місцевих органів державної статистики інформацію, необхідну для виконання передбачених цим положенням завдань.

5.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

5.4. Здійснювати контроль за дотриманням ст.28 Закону України “Про захист прав споживачів” суб'єктами підприємницької діяльності, а саме: розглядати звернення споживачів, консультувати їх з питань захисту прав споживачів, у разі надходження скарги від населення щодо виявлення фактів реалізації продукції неналежної якості, фальсифікованої, небезпечної для життя, здоров'я, спільно з територіальним органом у справах захисту прав споживачів брати участь у перевірках.

5.5. З метою стимулювання росту професійної майстерності фахівців, в закладах торгівлі, ресторанного господарства, підвищення якості продукції, що виробляється, та зростання престижу кадрів масових професій проводити конкурси професійної майстерності.

5.6. Здійснювати інші функції і повноваження, надані йому чинним законодавством.


6. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється міським головою.

Начальник управління має заступників, які як і спеціалісти управління, призначаються на конкурсній основі міським головою.


7. Начальник управління:

7.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, розподіляє обов'язки між спеціалістами управління .

7.2. Розробляє структуру і штатний розпис управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників.

7.3. Видає у межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання, проводить прийом громадян.

Накази начальника управління, прийняті в межах наданих йому повноважень, є обов'язковими для виконання працівниками управління.

7.4. Відповідно до чинного законодавства є начальником служби торгівлі та харчування цивільної оборони міста.


8. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.


9. Управління є самостійною юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штамп, може мати розрахунковий рахунок.


10. Штатний розпис управління, чисельність і фонд оплати праці затверджується міським головою за поданням начальника управління.


11. У разі ліквідації управління його активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.
Секретар міської ради В. Лесков
Начальник управління торгівлі В.Москалюк

 

 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02