armiya

Konkyrs

Пошук по сайту

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради БОНДАРЕНКО А.Є.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради забезпечує виконання повноважень, передбачених ст.ст. 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” щодо:

 

залучення на договірних засадах кошти підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній території, та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища та укладання цих договорів;

об'єднання на договірних засадах коштів міського бюджету та інших місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів територіальних громад;

забезпечення складання проекту місцевого бюджету, подання його на затвердження міської ради, забезпечення виконання бюджету; щоквартальне подання раді письмових звітів про хід і результати виконання бюджету; підготовка і подання до обласної ради необхідних фінансових показників і пропозицій щодо складання проекту обласного бюджету;

формування переліку об’єктів капітальних вкладень до проекту місцевого бюджету;

здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності;

управління об’єктами транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню;

сприяння розширенню житлового будівництва, надання громадянам, які мають потребу в житлі, допомоги в будівництві житла, в отриманні кредитів, у тому числі пільгових, та субсидій для будівництва чи придбання житла; надання допомоги власникам квартир (будинків) в їх обслуговуванні та ремонті;

прийняття рішень про організацію стоянок та майданчиків для паркування автомобільного транспорту, здійснення контролю за їх діяльністю відповідно до закону;

підготовки та затвердження переліку спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів;

затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених законодавством;

залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв’язку;

надання дозволу в порядку, встановленому чинним законодавством, на розміщення реклами;

сприяння діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації;

здійснення відповідно до чинного законодавства контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами транспорту та зв’язку, за технічним станом, використанням та утриманням інших об’єктів нерухомого майна усіх форм власності, за належними, безпечними і здоровими умовами праці на цих підприємствах і об’єктах;

            організації за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту об'єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків, а також шляхів місцевого значення;

виконання або делегування на конкурсній основі генеральній будівельній організації (підрядній організації) функцій замовника на будівництво, реконструкцію і ремонт житла, інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності;

            розгляду і внесення до відповідних органів виконавчої влади пропозицій до планів і програм будівництва та реконструкції об'єктів на території міста;

залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів, у створенні, розвитку та реконструкції об'єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування та укладання цих договорів;

визначення у встановленому чинним законодавством порядку відповідно до рішень ради території, вибору, вилучення (викупу) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією;

            підготовки і подання на затвердження міської ради відповідних місцевих містобудівних програм, генерального плану забудови міста, іншої містобудівної документації;

організації встановлення на території міста режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;

координації на території міста діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексної забудови міста;

організації надання відповідно до закону містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок;

проведення громадського обговорення містобудівної документації, місцевих правил забудови міста;

надання (отримання, реєстрація) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів у випадках та відповідно до вимог, встановлених Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності";

організації роботи, пов'язаної зі створенням і веденням містобудівного кадастру;

здійснення в установленому порядку державного контролю за дотриманням чинного законодавства, затвердження містобудівної документації при плануванні та забудові території міста; зупинення у випадках, передбачених законом, будівництва, яке проводиться з порушенням містобудівної документації і проектів окремих об'єктів, а також може заподіяти шкоду навколишньому природному середовищу;

здійснення контролю за забезпеченням надійності та безпечності будинків і споруд незалежно від форм власності в районах, що зазнають впливу небезпечних природних і техногенних явищ та процесів;

організації охорони, реставрації та використання пам'яток історії і культури, архітектури та містобудування, палацово-паркових, паркових і садибних комплексів, природних заповідників;

вирішення відповідно до чинного законодавства спорів з питань містобудування;

здійснення державного контролю за дотриманням договірних зобов’язань забудовниками, діяльність яких пов’язана із залученням коштів фізичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових будинків;

           підготовки і внесення на розгляд ради пропозицій щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів, розмірів плати за користування природними ресурсами, вилучення (викупу), а також надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у власності територіальної громади;

            справляння плати за землю;

здійснення контролю за дотриманням земельного законодавства, використанням і охороною земель;

координації діяльності місцевих органів земельних ресурсів;

вирішення земельних спорів у порядку, встановленому законом;

підготовки висновків щодо надання або вилучення в установленому законом порядку земельних ділянок, що проводиться органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

організації і здійснення землеустрою, погодження проектів землеустрою;

забезпечення здійснення контролю за впровадженням заходів, передбачених документацією із землеустрою;

вирішення відповідно до чинного законодавства питань про надання допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, сім’ям загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали безвісти) військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас (крім військовослужбовців строкової служби) або у відставку, інвалідам з дитинства, багатодітним сім’ям у будівництві індивідуальних жилих будинків, проведенні капітального ремонту житла, у придбанні будівельних матеріалів; відведення зазначеним особам у першочерговому порядку земельних ділянок для індивідуального будівництва, садівництва та городництва;

встановлення за узгодженим рішенням відповідних рад порядку використання коштів та іншого майна, що перебувають у спільній власності територіальних громад;

укладення з юридичними і фізичними особами договорів на справляння місцевих зборів, обов'язковість укладення яких установлена законодавством;

управління в межах, визначених радою, майном, що належить до комунальної власності територіальної громади; забезпечення його ефективного використання;

внесення на розгляд ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна, проектів місцевих програм приватизації та переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; організації виконання цих програм; підготовки і внесення на розгляд ради пропозицій щодо визначення сфер господарської діяльності та переліку об’єктів, які можуть надаватися у концесію; подання раді письмових звітів про хід та результати відчуження комунального майна;

вирішення питань щодо використання нежилих приміщень, будинків і споруд, що належать до комунальної власності;

обліку нежилих приміщень на території міста незалежно від форм власності, внесення пропозицій їх власникам щодо використання таких приміщень для задоволення потреб територіальної громади;

обліку та реєстрації відповідно до закону об’єктів нерухомого майна незалежно від форм власності;

здійснення відповідно до законодавства контролю за технічним станом, використанням та утриманням об'єктів нерухомого майна усіх форм власності, за належними, безпечними і здоровими умовами праці на цих об'єктах; прийняття рішень про скасування наданого їм дозволу на експлуатацію об'єктів у разі порушення нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог чинного законодавства;

вирішення відповідно до законодавства питань, пов’язаних з наданням Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, військовим частинам, установам, навчальним закладам Збройних Сил України службових приміщень, здійснення контролю за їх використанням;

            Забезпечує взаємодію органів місцевого самоврядування з землевпорядними, будівельними організаціями, підприємствами інженерного обладнання, шляховими, ремонтно-будівельними та  громадськими організаціями відповідного спрямування.        

            Є представником Хмельницької міської ради на земельних торгах та укладає від імені Хмельницької міської ради – організатора земельних торгів, договори купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки, яка або право на яку придбано на земельних торгах.

            У межах своїх функціональних повноважень та повноважень, наданих чинним законодавством, спрямовує, координує і контролює роботу:

-          департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів, в т.ч. управління архітектури і містобудування, управління земельних ресурсів та земельної реформи та управління капітального будівництва;

-          управління транспорту та зв’язку;

-          фінансового управління;

-          управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю;

-          управління комунального майна;

-          бюро технічної інвентаризації;

-          комунального архітектурно-планувального підприємства;

-          комунального підприємства проектно-розвідувальних робіт по землевпорядкуванню;

-          комунального підприємства  “Хмельницькбудзамовник”;

-          комунального підприємства “Технагляд”;

-          комунального підприємства “Електротранс”;

-          комунального підприємства по організації роботи міського пасажирського транспорту;

-          міського комунального підприємства по утриманню  нежитлових  приміщень комунальної власності;

-          конкурсної комісії по організації та проведенню конкурсу по перевезеннях пасажирів     автомобільним транспортом;

-          комісії з питань приватизації об’єктів незавершеного будівництва, що перебувають в міській комунальній власності;

-          комісії з питань самочинного будівництва;

-          комісії по вирішенню земельних спорів;

-          комісії для польового обстеження і погодження межі міста Хмельницького;

-          комісії для визначення збитків власникам землі та землекористувачам;

-          комісії по визначенню об’єктів культурної спадщини м.Хмельницького для включення їх до Державного реєстру нерухомих пам’яток України;

-          робочої групи з питань координації роботи по обстеженню об’єктів транспортної інфраструктури на відповідність її будівельним нормам для забезпечення належного рівня обслуговування інвалідів;

-          комітету доступності;

-          комісії з питань контролю за цільовим використанням одноразової допомоги при народженні дитини;

-          комісії по розгляду питань соціального захисту малозабезпечених жителів міста;

-          координаційної ради об’єднань громадян соціального спрямування;

-          комісії з розгляду питань щодо надання одноразової грошової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих під час участі в антитерористичній операції – мешканцям м.Хмельницького;

-          комісії з розгляду питань надання грошової допомоги постраждалим та внутрішньо переміщеним особам;

-          конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незележної оцінки об’єктів міської комунальної власності (крім земельних ділянок);

-          комісії по проведенню конкурсів по визначенню орендарів цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів, нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень), яке перебуває у комунальній власності територіальної громади м.Хмельницького.

 

Відповідає за виконання:

-          Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Хмельницького;

-          Програми розвитку міського електротранспорту м.Хмельницького;

-          плану зонування м.Хмельницького;

-          генерального плану міста Хмельницького;

-          заходів щодо забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати на підпорядкованих підприємствах, установах та організаціях, що перебувають у міській комунальній власності.

 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02