armiya

Konkyrs

Пошук по сайту

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ГОНЧАРУК В.В.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради забезпечує виконання повноважень, передбачених ст.ст. 27, 28, 30, 34, 35, 36, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” щодо:

 

 підготовки програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм з інших питань самоврядування, подання їх на затвердження ради, організації їх виконання; подання раді звітів про хід і результати виконання цих програм;

 забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;

забезпечення складання балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів і видатків, необхідних для управління соціально-економічним і культурним розвитком міста, а також визначення потреби у місцевих будівельних матеріалах, паливі;

розгляду проектів та затвердження планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності територіальної громади, внесення до них зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням;

попереднього розгляду планів використання природних ресурсів місцевого значення на території міста, пропозицій щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств і організацій незалежно від форм власності, внесення у разі потреби до відповідних органів виконавчої влади пропозицій з цих питань;

подання до районної та обласної рад необхідних показників та внесення пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідно району і області, а також до планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території міста, з питань, пов'язаних із соціально-економічним та культурним розвитком міста, задоволенням потреб населення;

залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста, координація цієї роботи на території міста;

розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для територіальної громади, на підприємствах, в установах та організаціях;

розгляду і узгодження планів підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності територіальної громади, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки, підготовка до них висновків і внесення пропозицій до відповідних органів;

статистичного обліку громадян, які постійно або тимчасово проживають на території міста;

встановлення в порядку і межах, визначених чинним законодавством, тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, які встановлюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг України), транспортні та інші послуги;

здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням цін і тарифів;

встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності;

заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної власності;

управління об'єктами побутового, торговельного обслуговування, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості надання послуг населенню;

організації місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку всіх форм торгівлі;

встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, що належать до комунальної власності територіальної громади;

здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування;

здійснення відповідно до законодавства контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, за технічним станом, використанням та утриманням інших об’єктів нерухомого майна усіх форм власності;

здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів;

встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на території міста підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності;

організації для малозабезпечених громадян похилого віку, інвалідів побутового обслуговування, продажу товарів у спеціальних магазинах і відділах за соціально доступними цінами, а також безоплатного харчування;

організації продажу населенню продуктів харчування та інших товарів на постійнодіючих виставках-ярмарках та у магазинах за цінами товаровиробника;

створення умов для належного функціонування митних органів, сприяння їх діяльності;

сприяння організації виробництва і поставкам у війська підприємствами та організаціями, що належать до комунальної власності, замовленої продукції, послуг, енергоресурсів;

сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на відповідній території;

укладення і забезпечення виконання у встановленому чинним законодавством порядку договорів з іноземними партнерами на придбання та реалізацію продукції, виконання робіт і надання послуг;

сприяння зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста, незалежно від форм власності;

сприяння у створенні на основі чинного законодавства спільних з іноземними партнерами підприємств виробничої і соціальної інфраструктури та інших об'єктів; залучення іноземних інвестицій для створення робочих місць;

            здійснення міжнародних зв’язків та розвиток партнерських відносин з порідненими містами;

забезпечення на території міста в межах наданих повноважень реалізації міжнародних зобов’язань України;

забезпечення участі у виконанні державних програм енергозбереження, реалізації державної інвестиційної та інноваційної політики у сфері енергозбереження;

забезпечення організації робіт з впровадження енергетичних обстежень, розробки проектів енергозбереження, здійснення енергозберігаючих заходів з метою зменшення енергоспоживання підприємствами, установами та організаціями комунальної власності з метою зменшення енергоспоживання;

внесення пропозицій щодо удосконалення систем обліку електроенергії, газу, тепло- та водопостачання, звітності з питань енергозбереження;

забезпечення участі в розробці та здісненні заходів  щодо поліпшення інвестиційного клімату з метою залучення коштів на розвиток підприємств;

проведення аналізу дотримання чинного законодавства з питань енергозбереження та встановлення засобів обліку енергоносіїв, проведення розрахунків за спожиті енергоносії споживачами;

організації бронювання робочих місць для військовозобов'язаних на підприємствах, в установах та організаціях відповідно до законодавства.

Забезпечує взаємодію органів місцевого самоврядування з промисловими підприємствами міста, підприємствами торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, з громадськими організаціями відповідного спрямування.

У межах своїх функціональних повноважень та повноважень, наданих чинним законодавством, спрямовує, координує і контролює роботу:

-          управління економіки;

-          управління торгівлі;

-          відділу з питань енергозбереження та інвестиційної політики;

-          міського комунального підприємства “Ринок “Ранковий”;

-          комунального підприємства “Чайка”;

-          дорадчого комітету з питань сталого енергетичного розвитку міста Хмельницького;

-          комісії для проведення інвентаризації об’єктів торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування на ринках, торгових майданчиках та торгових рядах усіх форм власності м.Хмельницького;

-          комісії з координації роботи щодо контролю за додержанням умов і правил       здійснення операцій з металобрухтом;

-          комісії по розгляду питань фінансово-господарської діяльності підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького;

-          координаційної ради з питань розвитку підприємництва;

-          організаційного комітету з проведення конкурсу на звання “Кращий підприємець міста”;

-          ради з питань інвестицій.

Відповідає за виконання:

-          Стратегічного плану економічного розвитку міста Хмельницького;

-          Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Хмельницького;

-          Муніципального енергетичного плану міста Хмельницького на 2012-2016 роки;

-          Правил торгівлі на ринках міста Хмельницького;

-          заходів щодо забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати на підпорядкованих підприємствах, установах та організаціях, що перебувають у міській комунальній власності.

В межах повноважень своїх взаємодіє з:

-        державною податковою інспекцією;

-        державною казначейською службою;

-        державною фінансовою інспекцією;

-        міським відділом аналізу регіональної статистики;

-        Хмельницькою митницею.

 

 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02