Developed by JoomVision.com

Нормативні акти

 

rish MR
rish VK
rozpor MG reg akts

 

 

"Про затвердження Положення про порядок надання послуги з перевезення людей на візках («соціальне таксі»)"
Четвер, 05 травня 2016, 16:02

 

 

Про затвердження Положення про порядок надання послуги з перевезення людей на візках («соціальне таксі»)

 

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, керуючись законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про соціальні послуги», указами Президента України «Про заходи щодо створення сприятливих умов для забезпечення соціальної медичної та трудової реабілітації інвалідів», «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями», Комплексною програмою «Піклування», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок надання  послуги з перевезення людей на візках («соціальне таксі») згідно з додатком.

 

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на управління праці та соціального захисту населення.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації, з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.

 

 

Міський голова О.Симчишин

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від “__”_________ 2016р. №___

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання послуги з перевезення людей на візках («соціальне таксі»)

 

І. Загальні положення.

1.1. Дане Положення регулює порядок визначення виконавця надання послуги перевезення людей на візках та порядок надання послуг з перевезення людей на візках (“соціальне таксі”).

1.2. Дане Положення розроблено на підставі законів України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про соціальні послуги», указів Президента України «Про заходи щодо створення сприятливих умов для забезпечення соціальної медичної та трудової реабілітації інвалідів», «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями», Комплексної програми «Піклування» та інших нормативно-правових актах.

1.3. Основною метою надання послуги “соціального таксі” є забезпечення Хмельницькою міською радою  у межах своїх повноважень, реалізації соціальної політики у сфері соціальної допомоги інвалідам, визначеної в законах України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про соціальні послуги», указів Президента України «Про заходи щодо створення сприятливих умов для забезпечення соціальної медичної та трудової реабілітації інвалідів», «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями», Комплексної програми «Піклування» та інших нормативно-правових актах, а також забезпечення перевезення осіб з захворюваннями опорно-рухового апарату та іншими захворюваннями, які пересуваються на інвалідних візках.

1.4. Основні поняття, які застосовуються в даному Положенні:

1.4.1. Замовник послуги перевезення людей на візках - управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради.

1.4.2. Виконавець послуги - юридична особа, зареєстрована в установленому законодавством порядку, має спецавтотранспорт та відповідну ліцензію на здійснення перевезень та уклала договір з Замовником про надання послуги.

1.4.3. Одержувачі послуги - інваліди та діти-інваліди з захворюваннями опорно-рухового апарату та іншими захворюваннями, які пересуваються на інвалідних візках; люди з захворюванням опорно-рухового апарату та іншими захворюваннями, які  пересуваються на інвалідних візках, але не мають групи інвалідності, при наявності індивідуальної програми реабілітації з висновком про необхідність користування інвалідним візком.

1.4.4. Спецавтотранспорт - автомобіль з підйомним пристроєм, гідравлічними підйомниками, з низьким рівнем підлоги, пандусами тощо призначений для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, порушенням опорно-рухового апарату, іншими захворюваннями, які пересуваються на інвалідних візках

1.5. Головним розпорядником коштів є управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради.

1.6. Послуги надаються в межах міста Хмельницького.

 

II. Порядок визначення юридичної особи, яка здійснює перевезення.

2.1. Для визначення Виконавця, який надаватиме послуги з перевезення, управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради розміщує в газеті Хмельницької міської ради «Проскурів» та на сайті Хмельницької міської ради оголошення щодо визначення  юридичної особи, яка здійснюватиме  перевезення.

2.2. Юридичні особи, які бажають здійснювати перевезення мають відповідати наступним критеріям:

2.2.1. реєстрація в установленому законом порядку;

2.2.2. забезпечення необхідною матеріально-технічною базою, зокрема спецавтотранспорт;

2.2.3. наявність ліцензії на здійснення перевезення;

2.2.4. мають кваліфікованих осіб (соціальних робітників) в штаті для супроводу осіб з обмеженими фізичними властивостями.

2.3. Протягом 20 днів з дня розміщення оголошення всі юридичні особи, які бажають здійснювати  перевезення та відповідають вимогам встановленим даним Положенням, надсилають на адресу управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради:

- заяву;

- копію установчого документу;

- виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

- документи, які підтверджують наявність спецавтотранспорту;

- копію ліцензії на здійснення перевезень;

2.4. У разі, якщо подано заяву лише від однієї юридичної особи зі всіма підтверджуючими  документи що  відповідають умовам Положення , управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради укладає з такою юридичною особою договір про надання послуг з перевезення «соціальне таксі».

2.5. У випадку подання заяв декількома юридичними особами, переможцем вважається  той, чия пропозиція є найбільш вигідною та сприятливою:

- найнижча ціна на послуги за 1 км.;

- кваліфікація водіїв (досвід роботи);

- технічний стан спецавтотранспорту;

2.6. Переможця визначає конкурсна комісія, створена  начальником управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради за результатами  розгляду заяв та поданих документів.

2.7. Рішення про визначення Виконавця послуги оформлюється протоколом. На підставі протоколу конкурсної комісії управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради  та Виконавець – надавач послуг «соціального таксі»  підписують договір про надання послуг, форма якого затверджується начальником управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради.

 

IІІ. Порядок прийому заявок та умови використаним спецавтотранспорту.

3.1. Для того, щоб отримати право на користування послугою, Одержувачу необхідно звернутися  в управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради (відділ по роботі з інвалідами, ветеранами  війни та праці)  та надати необхідні документи для реєстрації , а саме:

- заяву;

- ксерокопію паспорта;

- ксерокопію ідентифікаційного коду;

- ксерокопію пенсійного посвідчення;

- ксерокопію довідки МСЕК або посвідчення (або медичного висновку для дітей-інвалідів);

- ксерокопію індивідуальної програми реабілітації (з потребою в користуванні візком);

- інформацію про наявність транспорту, отриманого через орган соціального захисту населення;

3.2. Організація роботи по прийому заявок на перевезення здійснюється працівником  Виконавця. Замовник надає Виконавцю інформацію про осіб, які користуються візками і які мають право на отримання послуги “соціальне таксі”.

3.3. Заявки на обслуговування спецавтотранспортом приймаються за три дні до виїзду (в особливих випадках - не менш ніж за 1 день до виїзду).  При цьому вказується день, час, початковий та кінцевий пункт маршруту, час виїзду та наявність супроводжуючої особи. Заявки реєструються в спеціальному журналі замовлень.

3.4. Спецавтотранспорт використовується виключно за призначенням, в присутності супроводжуючого або соціального робітника.

3.5. Спецавтотранспорт використовується для перевезення до підприємств, установ і організацій різної форми власності та підпорядкування, банківських установ,  медичних установ, органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, протезно-ортопедичних підприємств, для взяття участі в культурно-масових заходах, які проводяться в місті, на державні свята, на навчання.

3.6. Послуги «соціального таксі» надаються особам по заяві не частіше 1 разу на тиждень, крім транспортування до закладів охорони здоров’я та у разі потреби в  медичній допомозі.

3.7. При одночасному виклику «соціального таксі», перевага надається заявникам, котрі повинні дістатись до медичних закладів, установ.

3.8. Не допускається використання спецавтотранспорту для:

- перевезення родичів замовника, у випадку супроводження останнього соціальним робітником, за виключенням обслуговування дітей-інвалідів;

- перевезення громадян, якщо в наявності у них, або членів їх родин є у користуванні автомобільний транспорт, отриманий через органи соціального захисту населення;

- особистих поїздок працівників установи, яка надає послуги «соціального таксі»;

3.9. Виконавець послуги «соціального таксі», оформляє маршрутні листи. У маршрутному листі водія має бути підпис одержувача послуги про  виконану заявку.

3.10. Виїзд спецавтотранспорту «соціального таксі» проводиться за графіком, затвердженим спільно Виконавцем та Замовником.

3.11. Послуги “соціального таксі” надаються безкоштовно, в межах бюджетних асигнувань визначених на даний вид діяльності.

3.12. Питання, не врегульовані цим Положенням, вирішуються в індивідуальному порядку між Виконавцем та Замовником.

 

ІV. Права та обов’язки одержувача, замовника та виконавця послуги «соціального таксі».

4.1. Одержувачі мають право на:

- повагу, компетентність, неупереджене ставлення з боку працівників Виконавця, Замовника;

- якісне надання соціальної послуги;

4.2. Одержувачі зобов’язані:

- по закінченню поїздки підтвердити особистим підписом, або підписом супроводжуючої особи фактичний пробіг та маршрут автомобіля і час його використання;

- при оформленні попередньої заявки підтвердити її виконання не пізніше ніж за 24 години до поїздки;

- при знятті заявки попередити працівника Виконавця не пізніше ніж за 24 години до виїзду автомобіля;

- дотримуватись правил та графіку роботи Виконавця;

- з повагою ставитись до працівників Виконавця;

- бережливо ставитись до майна Виконавця;

4.3. Виконавець послуги «соціальне таксі»:

- організовує роботу по транспортному обслуговуванню та несе персональну відповідальність за виконання покладених на «соціальне  таксі» завдань;

- у межах своєї компетенції вирішує питання добору кадрів, затверджує   функціональні обов’язки працівників, вживає заходів заохочення, а у разі порушень   трудової дисципліни чи невиконання функціональних обов'язків - накладає стягнення;

- дотримується вимог з охорони праці, виробничої, санітарної і протипожежної безпеки;

- відповідає за ведення обліку та складання звітності.

4.4. Права та обов'язки Замовника послуг:

- несе відповідальність за цільове використання коштів;

- здійснює контроль за порядком надання послуги “соціального таксі”.

 

V. Контроль за наданням послуги «соціального таксі».

5.1. Контроль за якістю надання соціальної послуги «соціального таксі» здійснює управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, інші уповноважені органи відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Відповідальність за використання спецавтотранспорту за цільовим призначенням, утримання спецавтотранспорту в належному технічному стані, економію пального, виконання службових обов’язків та дотримання виробничої дисципліни водіями, покладається на юридичну особу, що надає послуги «соціального таксі».

 

VI. Порядок проведення розрахунків.

6.1. Розрахунок з Виконавцем за надання соціальної послуги «соціальне таксі»  проводить управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, згідно цього Порядку та договору про надання послуг, за кошти міського бюджету, в межах бюджетних призначень, на підставі розрахунків про виконаний обсяг соціального перевезення, маршрутних листів, актів наданих послуг.

6.2. Замовник щомісячно до 3 числа отримує від Виконавця розрахунки вартості послуг, списки осіб, що отримали соціальну послугу «соціального таксі», завірені копії маршрутних листів та акти наданих послуг,  що підлягають оплаті за попередній місяць.

6.3. Виконавець несе персональну відповідальність за достовірність наданих розрахунків.

6.4. Виконавець до 15 числа здійснює реєстрацію фінансових та бюджетних зобов’язань в органах Державної казначейської служби України в межах виділених бюджетних призначень.

6.5. При надходженні фінансування Замовник проводить розрахунок за надані соціальні послуги «соціального таксі» на розрахункові рахунки Виконавця.

 

Секретар міської ради М.Кривак

Начальник управління праці та соціального захисту населення С.Воронецький

Останнє оновлення на Понеділок, 16 травня 2016, 12:03
 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02