Проект рішення Хмельницької міської ради «Про впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій на території міста Хмельницького»
П'ятниця, 12 серпня 2016, 16:35

Про впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій на території міста Хмельницького

 

З метою впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій на території міста Хмельницького, розглянувши пропозицію виконавчого комітету та пропозиції робочої групи по підготовці Порядку розміщення на території міста Хмельницького пересувних тимчасових споруд для  провадження підприємницької діяльності, керуючись Цивільним кодексом України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, Порядком розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011р. № 244, Правилами благоустрою території міста Хмельницького, в редакції, затвердженій рішенням міської ради від 25.06.2014р. № 71 із внесеними змінами та доповненнями, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Доручити управлінню торгівлі спільно із управлінням архітектури та містобудування, управлінням з питань екології та контролю за благоустроєм міста до 1 грудня 2016 року:

1.1 провести інвентаризацію тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (далі - ТС) з одночасною перевіркою їх відповідності паспортам прив’язки та місця розташування у відповідності до комплексної схеми розміщення стаціонарних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м.Хмельницького (далі – комплексна схема);

1.2. за результатами інвентаризації скласти відомості за формою (додаток 1) у трьох примірниках, які мають зберігатись у кожному із управлінь;

1.3. за результатами інвентаризації скласти окремі переліки ТС, які розміщені:

- самовільно;

- з відхиленням від місць, визначених комплексною схемою;

- з порушенням вимог паспортів прив’язки;

- у центральній частині міста, обмеженій вулицями (з обох сторін): Франка – Проскурівська – Свободи – Європейська – Гагаріна – Кам’янецька - Староміська – Грушевського – Подільська – Свободи – Шевченка – Франка.

2. Доручити управлінню архітектури та містобудування:

2.1. до 1 грудня 2016 року розробити та внести на розгляд сесії міської ради для затвердження не менше п’яти  архітипів ТС, які відображають зовнішній архітектурний вигляд ТС та передбачають розміщення у правому верхньому куті на видному місці ззовні ТС номеру, який має відповідати номеру у комплексній схемі, що має бути повторений у паспорті прив’язки;

2.2. до 15 грудня 2016 року визначити у центральній частині міста не більше чотирьох місць для розміщення зблокованих ТС, кількістю не більше 8, за архітипами, затвердженими міською радою;

2.3. до 15 грудня 2016 року підготувати та подати для затвердження виконавчому комітету міської ради пропозиції щодо переміщення всіх інших законно встановлених ТС (крім визначених у п.2.2.) з центральної частини міста у інші мікрорайони;

2.4. до 1 січня 2017 року розробити  та подати на затвердження Комплексну схему розміщення на території міста Хмельницького пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

3. Установити наступне:

3.1. у центральній частині міста можуть залишитись тільки ТС, у яких ведеться торгівля друкованими засобами масової інформації та іншою друкованою продукцією і доля яких складає не менше 60%, а також не більше чотирьох місць для розміщення зблокованих ТС, кількістю не більше 8, за архітипами, затвердженими міською радою;

3.2. власники ТС, у яких ведеться торгівля друкованими засобами масової інформації та іншою друкованою продукцією, та розміщених у центральній частині міста, не мають права змінювати профіль їх діяльності. У разі порушення цієї вимоги такі ТС підлягають демонтажу у порядку, затвердженому рішенням міської ради;

3.3. для ТС, розміщених у центральній частині міста, строк дії паспортів прив’язки, термін дії яких закінчується до 1 грудня 2016 року, може бути продовжений не більше ніж на один рік, за виключенням тих ТС, які підпадають під дію п.п. 3.1. цього рішення;

3.4. протягом одного року з дня затвердження виконавчим комітетом місць для переміщення ТС з центральної частини міста у інші мікрорайони міста центральна частина міста має бути звільнена від ТС, для чого управлінню торгівлі спільно із управлінням архітектури та містобудування узгодити із власниками ТС нові місця з подальшим внесенням змін до комплексної схеми. Пропозиції для переміщення ТС надаються власникам не більше трьох разів;

3.5. ТС, які не будуть перенесені із центральної частини міста у строк, установлений п.п. 3.4. цього рішення, підлягають демонтажу у порядку, затвердженому рішенням міської ради;

3.6. після затвердження міською радою архітипів усі власники ТС, у тому числі тих, які відповідно до п.п.3.1. цього рішення будуть розміщені у центральній частині міста, протягом трьох місяців мають узгодити із управлінням архітектури та містобудування архітип, та протягом наступних дев’яти місяців мають привести ТС у відповідність до обраного архітипу. У разі порушення кожного із цих строків, ТС підлягає демонтажу, у порядку, затвердженому міською радою;

3.7. у разі зміни власника ТС, новий власник зобов’язаний протягом не більше одного місяця переоформити на себе паспорт прив’язки та відповідний договір. У разі невиконання цієї вимоги ТС підлягає демонтажу у порядку, затвердженому рішенням міської ради;

3.8. у разі передачі ТС в оренду паспорт прив’язки на орендаря не оформляється, відповідний договір із ним не укладається, а тимчасова споруда підлягає демонтажу у порядку, затвердженому міською радою. Ці вимоги обов’язково зазначаються у паспорті прив’язки та відповідному договорі;

3.9. з метою зменшення фінансового навантаження на власників ТС та їх стимулювання до зміни архітипу протягом одного року після приведення ТС до архітипу, затвердженого міською радою, застосовується стимулюючий коефіцієнт для сплати за договором особистого строкового сервітуту на рівні 0,7, який вступає в дію з моменту заміни конструкції ТС та внесення відповідних змін до договору особистого строкового сервітуту;

3.10. у разі змін, які відбулися у містобудівній документації на місцевому рівні, будівельних нормах, будівництві нових чи зміні розташуванні існуючих будівель, споруд, інженерних мереж та інше тимчасова споруда підлягає перенесенню в інше місце. Нове місце для розміщення пропонується власнику тимчасової споруди управлінням архітектури та містобудування протягом місяця не більше трьох разів виключно в межах того мікрорайону, де вона розміщена, з подальшим уточненням комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності після погодження власника. Паспорт прив'язки у таких випадках може переоформлюватись на строк дії існуючого паспорта прив'язки або на новий строк, рішення про що приймається одночасно із уточненням схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. У разі незгоди власника тимчасової споруди із трьома запропонованими йому новими місцями для розміщення, тимчасова споруда підлягає демонтажу у порядку, затвердженому рішенням міської ради. Ці вимоги обов’язково зазначаються у паспорті прив’язки та відповідному договорі;

3.11. номер ТС видається управлінням торгівлі під час підписання відповідного договору особистого строкового сервітуту. Експлуатація ТС без номера не допускається;

3.12. Установити, що розрахунок річної плати за розміщення ТС проводиться за формулою:

П = Вм х S х Кф х Кр х Кі

де:

П – річна плата за розміщення ТС у грн.

Вм – річна вартість 1 м2 об’єкта благоустрою, яка дорівнює вартості 1 м2 земельної ділянки у відповідному місці у грн. Для  розрахунку річної плати за розміщення ПТС суб’єктам господарювання – переможцям конкурсу  за основу береться      розмір плати за договором ОСС, встановлений  під час конкурсу.

S – площа тимчасової споруди у м2;

Кф – коефіцієнт функціонального використання тимчасової споруди, що затверджується рішенням міської ради;

Кр – коефіцієнт місця розташування тимчасової споруди, який дорівнює:

-          1,3 для центральної частини міста обмеженої вулицями (з обох сторін): Франка – Проскурівська – Свободи – Європейська – Гагаріна – Кам’янецька – Староміська – Грушевського – Подільська – Свободи – Шевченка – Франка;

-          1,15 для вулиць (з обох сторін), по яких проходять тролейбусні маршрути (за виключенням центральної частини міста);

-          1,00 для усіх інших вулиць, провулків та проїздів;

Кі – коефіцієнт індексації, який визначається згідно таблиці:

Площа тимчасової споруди

Застосування коефіцієнта двома етапами для ТС, строк дії договорів сервітуту яких закінчується у 2016-2017 роках

Коефіцієнт індексації (Ки), який застосовується з 01.01.2018 р. одноразово для ТС, строк дії договорів сервітуту яких закінчується після 01.01.2018 р.

Коефіцієнт індексації (Ки), який застосовується після закінчення у 2016-2017 роках строку дії договору сервітуту

Коефіцієнт індексації (Ки), який вдруге застосовується з 01.01.2018 р.

До 10 м2 включно

1,4

1,4

1,96

Більше 10 м2 до 30 м2 включно

1,6

1,6

2,56

Більше 30 м2

1,75

1,75

3,06

4. Затвердити Порядок розміщення на території міста Хмельницького пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (додаток 2). Порядок набере чинності з моменту  прийняття рішення міської ради про затвердження Комплексної схеми розміщення на території міста Хмельницького пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

5. Затвердити архітектурні типи тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (додаток 3а, додаток 3б).

6. Затвердити Порядок демонтажу тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій (додаток 4)

7. Визначити місця проведення ярмарок у місті Хмельницькому згідно з додатком 5.

8. Визначити управління торгівлі організатором ярмарок на території міста Хмельницького. Управлінню торгівлі розробити та подати на затвердження виконавчому комітету порядок організації ярмарок на території міста Хмельницького.

           9.  Затвердити коефіцієнти функціонального використання тимчасової споруди  торговельного, побутового чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (додаток 6).

10. Установити, що розміщення на території міста тимчасових споруд, у яких здійснюється продаж квартир у новобудовах, здійснюється на таких умовах:

10.1. такі тимчасові споруди, як правило, розміщаються в межах земельних ділянок, на яких ведеться будівництво відповідних житлових будинків;

10.2. рішення про розміщення тимчасової споруди приймається міською радою за зверненням користувача земельної ділянки;

10.3. тимчасова споруда поза межами земельної ділянки, на якій ведеться будівництво житлового будинку, розміщується за паспортом прив’язки та договором особистого строкового сервітуту на строк до завершення будівництва відповідного об’єкту, але не більше ніж на 2 роки 11 місяців без права продовження строку дії паспорта прив’язки, договору особистого строкового сервітуту та зміни її функціонального призначення;

10.4. після закінчення строку дії договору тимчасова споруда протягом не більше десяти днів підлягає демонтажу за рахунок заявника, а у разі порушення цього терміну тимчасова споруда демонтується у відповідності до вимог Порядку демонтажу тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій, затвердженого рішенням міської ради;

10.5. розрахунок річної плати за розміщення тимчасової споруди проводиться за формулою:

П = Вм х S х Кі

де:

П – річна плата за розміщення ТС у грн.

Вм – річна вартість 1 м2 об’єкту благоустрою, яка дорівнює вартості 1 м2 земельної ділянки у відповідному місці у грн.;

S – площа тимчасової споруди у м2;

Кі – коефіцієнт індексації, який дорівнює 4 .

           11.  Затвердити типовий договір про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення тимчасових споруд (додаток 7).

          12. Внести зміни та доповнення до Правил благоустрою території міста Хмельницького, затверджених в новій редакції рішенням міської ради від 25.06.2014 № 71, із внесеними змінами рішенням міської ради від 24.12.2014 № 22, (додаток 8).

           13. Внести зміни до пункт 4 рішення сесії міської ради від 12.12.2012 № 18 із внесеними змінами, доповнивши його після слів «підприємницької діяльності» словами «крім пересувних тимчасових споруд, які розміщені у відповідності до Комплексної схеми поза центральною частиною міста, обмеженою вулицями (з обох сторін): Івана Франка – Проскурівська – Свободи – Європейська – Гагаріна – Кам’янецька - Староміська – Грушевського – Подільська – Свободи – Шевченка – Івана Франка».

14. Внести зміни до пункту 4 рішення сесії міської ради від 29.02.1012 №23 «Про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м.Хмельницького», доповнивши його наступними пунктами :

«4.4. копії договору на вивіз твердих побутових відходів;

  4.5. довідки державної податкової інспекції про  сплату податків;

  4.6. договір на працевлаштування найманої особи  (у разі укладання більше одного договору особистого строкового сервітуту)».

15. В бюджеті міста щорічно передбачати кошти на  виконання робіт з демонтажу тимчасових споруд та тимчасових конструкцій. Головним  розпорядником коштів визначити управління житлово-комунального господарства.

16. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови А. Бондаренка, управління торгівлі та управління екології та контролю за благоустроєм міста.

17. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

Міський голова                                                                                                            О. Симчишин

 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02