Developed by JoomVision.com

Нормативні акти

 

rish MR
rish VK
rozpor MG reg akts

 

 

12. "Про бюджет міста Хмельницького на 2017 рік"
П'ятниця, 30 грудня 2016, 12:35

 

 

Україна
Хмельницька міська рада
Рішення позачергової десятої сесії
№12 від 29.12.2016

 

 

Про бюджет міста Хмельницького на 2017 рік

 

 

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету, комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації, комісії з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста, комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, антикорупційної політики, забезпечення правопорядку та зв’язку з військовими частинами, комісії з питань соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики та дерегуляції, комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, депутата міської ради Діденка В.В., згідно ухваленого Верховною Радою України 21.12.2016 року Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» та Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Бюджетним кодексом України, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Визначити на 2017 рік:

- доходи міського бюджету у сумі 2 346 668 888,0 грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету - 2 232 319 082,0 грн., доходи спеціального фонду міського бюджету – 114 349 806,0 грн., у тому числі бюджету розвитку - 16 379 523,0 грн. згідно з додатком 1;

- видатки міського бюджету у сумі 2 358 508 636,0 грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету - 1 980 537 771,0 грн., видатки спеціального фонду міського бюджету - 377 970 865,0 грн. згідно з додатком 3;

- повернення кредитів до міського бюджету у сумі 25 000,0 грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету - 25 000,0 грн. (додаток 4);

- надання кредитів з міського бюджету у сумі 25 000,0 грн., у тому числі надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету - 25 000,0 грн. (додаток 4);

- профіцит міського бюджету у сумі 251 781 311,0 грн., в тому числі загального фонду міського бюджету 251 781 311,0 грн. згідно з додатком 2;

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 263 621 059,0 грн., джерелом покриття якого визначити профіцит загального фонду в сумі 251 781 311,0 грн. та місцеві зовнішні запозичення в сумі 11 839 748,0 грн. згідно з додатком 2.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами по загальному та спеціальному фондах (додаток 3).

 

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів бюджету міста у сумі 400 000,0 гривень.

 

4. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 5).

 

5. Затвердити на 2017 рік резервний фонд міського бюджету в сумі 2 254 000,0 гривень.

 

6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету міста на 2017 рік за їх економічною структурою, згідно ст.55 Бюджетного кодексу України:

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

- нарахування на заробітну плату (код 2120);

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);

- забезпечення продуктами харчування (код 2230);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270)

- соціальне забезпечення (код 2700)

- поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620).

 

7. Затвердити кошторис доходів та видатків цільового фонду Хмельницької міської ради на 2017 рік (додаток 6).

 

8. Затвердити перелік природоохоронних заходів, які будуть фінансуватися у 2017 році з міського фонду охорони навколишнього природного середовища (додаток 7).

 

9. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм ( додаток 8).

 

10. Визначити граничний розмір місцевого боргу міського бюджету станом на 31 грудня 2017 року у сумі 11 839 748,0 гривень.

 

11. Установити, що в 2017 році у бюджетному процесі застосовуються програмно-цільовий метод, у відповідності до пункту 18 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України.

 

12. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2017 рік до доходів належать надходження, визначені ст.64 Бюджетного кодексу України.

 

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.691 та ст.71 Бюджетного кодексу України.

 

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині кредитування є надходження від повернення кредитів, наданих у минулих роках громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

 

15. Установити, що джерелами фінансування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік є місцеві зовнішні запозичення, визначені ст.16 Бюджетного кодексу України.

 

16. Дозволити фінансовому управлінню Хмельницької міської ради здійснювати перерозподіл обсягів субвенцій з державного та обласного бюджетів за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню та вносити зміни до їх помісячного розпису.

 

17. У межах загального обсягу бюджетних призначень за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів окремо за загальним та спеціальним фондами міського бюджету фінансове управління Хмельницької міської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

 

18. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету міської ради, погодженим з постійною комісією з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації.

 

19. Якщо після прийняття міською радою рішення про бюджет міста Хмельницького на 2017 рік повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено.

Передача бюджетних призначень здійснюється за рішенням виконавчого комітету міської ради, погодженим з постійною комісією з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації.

 

20. Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, при виконанні міського бюджету, дозволити здійснення обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору за окремим Порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.

 

21. Надати право фінансовому управлінню Хмельницької міської ради, в разі не прийняття міською радою рішення про розміщення коштів бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу, на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, які, відповідно до ст.43 Бюджетного кодексу України, в обов'язковому порядку покриваються Головним управлінням Державної казначейської служби в Хмельницькій області в межах поточного бюджетного року за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

22. Відповідно до частини 3 статті 16 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню в межах поточного бюджетного періоду здійснювати місцеві зовнішні запозичення шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних організацій (без майнового забезпечення).

 

23. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Хмельницької міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

 

24. Дозволити фінансовому управлінню Хмельницької міської ради за погодженням з постійною комісією з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації при надходженні в міжсесійні періоди трансфертів з державного та обласного бюджетів (дотацій, субвенцій) понад обсяги, враховані в бюджеті міста на 2017 рік, збільшувати обсяг доходів та видатків бюджету міста на суму трансфертів, одержаних з державного та обласного бюджетів, та проводити розподіл зазначених трансфертів між головними розпорядниками бюджетних коштів. Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до бюджету міста на 2017 рік.

 

25. У разі розподілу (перерозподілу) обласною радою обсягів дотацій, субвенцій дозволити фінансовому управлінню Хмельницької міської ради в міжсесійний період вносити зміни та проводити розподіл, перерозподіл зазначених трансфертів між головними розпорядниками коштів міського бюджету за погодженням з постійною комісією з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації з наступним інформуванням міської ради при затвердженні звіту про виконання міського бюджету за 2017 рік. Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до бюджету міста на 2017 рік.

 

26. Розпорядникам коштів міського бюджету при формуванні кошторисів установ забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

27. Розпорядникам та одержувачам коштів міського бюджету під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти однією з умов за угодами передбачити застосування штрафних санкцій до суб'єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань. Кошти, отримані від сплати таких штрафних санкцій, зараховуються до доходів загального фонду міського бюджету.

 

28. Управлінню житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради титульні списки та їх уточнення на проведення ремонтів об'єктів благоустрою міста, житлового фонду погоджувати на засіданнях постійних комісій з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації і з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста.

 

29. Додатки 1- 8 до  рішення та пояснювальна записка є його невід’ємною частиною.

 

30. Відповідальність за виконання рішення покласти на головних розпорядників бюджетних коштів міського бюджету.

 

31. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації і фінансове управління Хмельницької міської ради.

 

 

Міський голова О.Симчишин

 

Додаток 1 до рішення "Про бюджет міста Хмельницького на 2017 рік"

Додаток 2 до рішення "Про бюджет міста Хмельницького на 2017 рік"

Додаток 3 до рішення "Про бюджет міста Хмельницького на 2017 рік"

Додаток 4 до рішення "Про бюджет міста Хмельницького на 2017 рік"

Додаток 5 до рішення "Про бюджет міста Хмельницького на 2017 рік"

Додаток 6 до рішення "Про бюджет міста Хмельницького на 2017 рік"

Додаток 7 до рішення "Про бюджет міста Хмельницького на 2017 рік"

Додаток 8 до рішення "Про бюджет міста Хмельницького на 2017 рік"

Пояснювальна записка до рішення "Про бюджет міста Хмельницького на 2017 рік"

Презентація проекту бюджету на 2017 рік

 

Результати поіменного голосування "ЗА ОСНОВУ"

Результати поіменного голосування за пропозицію комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища

Результати поіменного голосування за пропозицію комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища

Результати поіменного голосування за пропозицію комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, антикорупційної політики, забезпечення правопорядку та зв’язку з військовими частинами та комісії з питань соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики та дерегуляції

Результати поіменного голосування за пропозицію комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, антикорупційної політики, забезпечення правопорядку та зв’язку з військовими частинами та комісії з питань соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики та дерегуляції

Результати поіменного голосування за пропозицію міського голови Симчишина О.С.

Результати поіменного голосування за пропозицію депутата міської ради Діденка В.В.

Результати поіменного голосування за пропозицію депутата міської ради Сидорука О.В.

Результати поіменного голосування "В ЦІЛОМУ"

Останнє оновлення на П'ятниця, 07 липня 2017, 09:06
 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02