Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради «Про встановлення тарифів на транспортні послуги по перевезенню пасажирів в місті Хмельницькому у міському пасажирському транспорті загального користування»
Вівторок, 10 січня 2017, 17:42

На виконання Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», підготовлено аналіз очікуваних результатів від встановлення нових тарифів на транспортні послуги по перевезенню пасажирів у міському пасажирському транспорті м. Хмельницького, що надаються Хмельницьким комунальним підприємством “Електротранс”, товариством з обмеженою відповідальністю “Рембуд-транс”, товариством з обмеженою відповідальністю “Хмельницьке таксі”, фізичною особою-підприємцем Марценюком В.М. та фізичною особою-підприємцем Мішиним О.В.

Назва регуляторного акта – рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради «Про встановлення тарифів на транспортні послуги по перевезенню пасажирів в місті Хмельницькому у міському пасажирському транспорті загального користування».

Регуляторний орган – виконавчий комітет Хмельницької міської ради.

Розробник документа – управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради.

Відповідальна особа – заступник начальника управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради.

Контактні телефони: 79-55-25, 79-55-77.

 

1. Визначення проблеми.

Станом на сьогоднішній день, вартість перевезення пасажирів міським електричним транспортом становить 1,50 грн.; в автобусах, які працюють у звичайному режимі руху - 3,00 грн. та в автобусах, які працюють у режимі маршрутного таксі - 3,50 грн.

Зазначені тарифи затверджені рішеннями виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 20.05.2014 року № 317 «Про встановлення тарифів на транспортні послуги по перевезенню пасажирів в місті Хмельницькому у міському пасажирському транспорті загального користування», від 29.09.2015 року № 693 “Про встановлення тарифів на транспортні послуги по перевезенню пасажирів в місті Хмельницькому у міському пасажирському транспорті загального користування” та від 29.02.2016 року      № 183 «Про встановлення тарифів на транспортні послуги по перевезенню пасажирів в місті Хмельницькому у міському пасажирському транспорті загального користування в режимі маршрутного таксі».

Наразі, в розрахунках собівартості транспортних послуг ціна палива встановлена на рівні 21 грн./1 л.

У порівнянні із початком року, вартість дизельного пального зросла на 14.6 %, вартість щоденної заправки зросла на 14 %, автомобільних шин на 14.6 %, акумуляторів на 5 %, моторних олив на 26.5 % та трансмісійних олив – на 13.6%.

Відповідно до п.1.6. Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, затвердженої наказом Міністерства транспорту України від 17.11.2009 № 1175 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту», перегляд тарифів повинен здійснюватися у зв’язку із зміною умов виробничої діяльності та реалізації послуг, що не залежать від господарської діяльності підприємств-перевізників, в тому числі в разі зміни вартості палива більш ніж на 10%.

Враховуючи наведене, підприємства, які здійснюють перевезення пасажирів у м.Хмельницькому, подали до Хмельницької міської ради розрахунки тарифів на перевезення пасажирів при ціні палива 21 грн./л з ПДВ. Згідно з розрахунковими (нормативними) витратами вартість перевезення 1 пасажира по підприємствах-перевізниках становить 5 грн. (для автобусів, які працюють у режимі маршрутного таксі), 6 грн. (для автобусів, які працюють у звичайному режимі руху) та 3 грн. у міському електричному транспорті.

У проекті тарифів застосований рівень прибутку до 10 %.

Крім цього, порівняно із минулим роком, з 01.01.2017 року планується підвищення мінімальної заробітної плати у 2 разі – з 1600 грн. до 3200 грн.

Статтею 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” передбачено, що органам місцевого самоврядування надані повноваження щодо встановлення тарифів на транспортні послуги.

На основі поданих розрахунків тарифів, підготовлений проект рішення Хмельницької міської ради “Про встановлення тарифів на транспортні послуги по перевезенню пасажирів в місті Хмельницькому у міському пасажирському транспорті загального користування”, згідно з яким пропонується встановити наступні розміри тарифів:

- 2,50 грн за одну поїздку у міському електричному транспорті (тролейбус);

- 4,50 грн. за одну поїздку автобусом, який працює у звичайному режимі руху;

- 4,50 грн. за одну поїздку автобусом, який працює у режимі маршрутного таксі.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Х

Держава

Х

Суб'єкти господарювання,

Х

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

Х

 

Ринкові механізми не дозволяють в повному обсязі встановити об’єктивну для всіх собівартість транспортних послуг, оскільки вони (ринкові механізми) залежать від курсу іноземної валюти по відношенню до вітчизняної. Вказане не дозволяє вирішити порушену проблему остаточно, до прийняття наступного регуляторного акту, оскільки економічна ситуація в країні є не стабільною.

Діючі регуляторні акти, прийняті у 2014-2016 роках, якими встановлено вартість актуальних на сьогодні тарифів на проїзд у міському транспорті, не в змозі відобразити реальний показник собівартості послуг по відношенню до фактичних витрат, що несуть перевізники по результатах своєї господарської діяльності.

 

ІІ. Цілі державного регулювання.

 

Забезпечення безпеки та якості транспортного обслуговування населення на автобусних маршрутах загального користування та електричному транспорті у місті.

Створення прозорого конкурентного середовища, збільшення ефективності використання рухомого складу.

Приведення у відповідність тарифів на послуги з перевезення пасажирів до економічно обґрунтованого рівня і розрахункових витрат суб’єктів господарювання, які надають відповідні послуги.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Відсутність регулювання

Збереження діючих тарифів на всіх видах громадського транспорту.

Запровадження регулювання

Підвищення тарифів на всіх видах громадського транспорту.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Відсутність державного фінансування для підняття соціальних стандартів.

Погіршення фінансового становища учасників ринку транспортних послуг, зростання загального рівня напруги серед перевізників та можливість дестабілізації функціонування транспортної галузі в цілому.

Запровадження регулювання

Збільшення надходжень від сплати обов’язкових податків та платежів.

Необхідність підняття соціальних стандартів для населення.

 

  Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Незмінні витрати на проїзд.

Відсутні.

Запровадження регулювання

Покращення рівня транспортного обслуговування шляхом забезпечення високої регулярності руху та забезпечення належного технічного стану рухомого складу.

Збільшення витрат на проїзд, зростання соціальної напруги серед населення міста.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання:

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

4

1

-

 5

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 -

90

10

-

100

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Відсутні

(Як варіант, незмінність показників перерахування передбачених чинним законодавством обов’язкових податків та платежів).

Погіршення технічного стану рухомого складу.

Відтік кваліфікованих водіїв з підприємств.

Запровадження регулювання

Покращення фінансово-господарського стану суб’єктів господарювання.

Придбання більш сучасного рухомого складу, проведення їх ремонтів та технічного обслуговування;

Стабільна робота транспортної галузі.

Збільшення показників перерахування передбачених чинним законодавством обов’язкових податків та платежів.

 

 

ВИТРАТИ 
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс»

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, (тис.грн.)

35000

175000

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), (тис.грн.)

180

900

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, (тис.грн.)

11

55

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), (тис.грн.)

5

25

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), (тис.грн.)

7

35

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), (тис.грн.)

80

400

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, (тис.грн.)

10

50

8

Інше (уточнити), (тис.грн.)

-

-

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), (тис.грн.)

35293

176465

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

1

1

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), (тис.грн.)

35293

176465

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

(тис.грн.)

Вид витрат

У перший рік

(тис.грн.)

Періодичні (за рік)

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

35000

-

175000

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

180

900

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

(тис.грн.)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

(тис.грн.)

Разом за рік

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

11

5

16

80

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

(тис.грн.)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

(тис.грн.)

Разом за рік

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)

3

2

5

25

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

(тис.грн.)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

(тис.грн.)

Разом за рік (стартовий)

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

2

5

7

35

Вид витрат

За рік (стартовий)

(тис.грн.)

Періодичні 
(за наступний рік)

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

80

80

400

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

(тис.грн.)

Витрати за 
п’ять років

(тис.грн.)

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

10

50

 

_____________________________________________________________________________

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

Товариство з обмеженою відповідальністю «Рембуд-транс»

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, (тис.грн.)

131,2

100,4

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), (тис.грн.)

589,5

2570,5

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, (тис.грн.)

12,8

36,9

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), (тис.грн.)

-

11,2

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), (тис.грн.)

0,5

24,3

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), (тис.грн.)

92,4.

115,5

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, (тис.грн.)

-

-

8

Інше (уточнити), гривень

-

-

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

826,4

2858,8

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

1

1

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), (тис.грн.)

826,330

2858,955

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

(тис.грн.)

Періодичні (за рік)

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

131,2

-

100,4

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

589,5

2570,5

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

(тис.грн.)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

(тис.грн.)

Разом за рік

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

-

-

12,8

36,9.

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

(тис.грн.)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

(тис.грн.)

Разом за рік

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)

-

-

-

11,2

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

(тис.грн.)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

(тис.грн.)

Разом за рік (стартовий)

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

-

-

0,5

24,3

Вид витрат

За рік (стартовий)

(тис.грн.)

Періодичні 
(за наступний рік)

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

92,4

-

115,5

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

(тис.грн.)

Витрати за 
п’ять років

(тис.грн.)

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

-

-

 

_____________________________________________________________________________

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

Товариство з обмеженою відповідальністю «Хмельницьке таксі»

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, (тис.грн.)

382,4

-

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), (тис.грн.)

724,3

-

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, (тис.грн.)

57,7

-

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), (тис.грн.)

-

-

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), (тис.грн.)

52,9

-

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), (тис.грн.)

29,6

-

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, (тис.грн.)

-

-

8

Інше (уточнити), (тис.грн.)

-

-

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), (тис.грн.)

1246,9

-

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

1

1

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), (тис.грн.)

1246,9

-

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

(тис.грн.)

Періодичні (за рік)

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

-

382,4

-

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

724,3

-

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

(тис.грн.)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

(тис.грн.)

Разом за рік

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

57,7

-

-

-

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

(тис.грн.)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

(тис.грн.)

Разом за рік

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)

52,9

-

-

-

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

(тис.грн.)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

(тис.грн.)

Разом за рік (стартовий)

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

-

29,6

-

-

Вид витрат

За рік (стартовий)

(тис.грн.)

Періодичні 
(за наступний рік)

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

-

-

-

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

(тис.грн.)

Витрати за 
п’ять років

(тис.грн.)

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

-

-

_____________________________________________________________________________

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

Фізична особа-підприємець Марценюк Віталій Михайлович

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, (тис.грн.)

3034,4

-

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), (тис.грн.)

586,2

-

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, (тис.грн.)

-

-

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), (тис.грн.)

-

-

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), (тис.грн.)

152,7

-

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), (тис.грн.)

9821,3

-

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, (тис.грн.)

106,9

-

8

Інше (виготовлення проїзних квитків), (тис.грн.)

64,4

-

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), (тис.грн.)

13766

-

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

1

-

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), (тис.грн.)

13766

-

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

(тис.грн.)

Періодичні (за рік)

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

3034,4

3034,4

-

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

586,2

-

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

(тис.грн.)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

(тис.грн.)

Разом за рік

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

-

-

-

-

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

(тис.грн.)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

(тис.грн.)

Разом за рік

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)

-

-

-

-

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

(тис.грн.)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

(тис.грн.)

Разом за рік (стартовий)

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

152,7

152,7

-

-

Вид витрат

За рік (стартовий)

(тис.грн.)

Періодичні 
(за наступний рік)

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

9821,3

9821,3

-

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

(тис.грн.)

Витрати за 
п’ять років

(тис.грн.)

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

106,9

-

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Відсутність регулювання

1

Залишення діючих тарифів на транспортні послуги по перевезенню пасажирів в міському громадському транспорті не вирішуватиме проблему невідповідності вартості проїзду по відношенню до реальних витрат перевізників, пов’язаних із зростанням паливо-мастильних матеріалів, запасних частин, заробітної плати тощо.

Запровадження регулювання

2

Збільшення тарифів на транспортні послуги по перевезенню пасажирів в міському громадському транспорті частково та тимчасово зменшить проблематику, однак, деякі важливі та критичні аспекти залишаться невирішеними (регулярне зростання курсу іноземної валюти, до якого прив’язуються постачальники запасних частин, виробники палива тощо провокуватиме неодноразові порушення вказаного питання).

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Відсутність регулювання

Відсутність додаткових витрат для пасажирів.

Передбачення субвенцій на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

Додаткове фінансове навантаження на перевізників, погіршення якості надання транспортних послуг.

Даний спосіб не є прийнятним для використання в межах сьогоднішньої складної ситуації на ринку пасажирських перевезень та відсутності державної підтримки.

Запровадження регулювання

Збільшення бази оподаткування та обсягу надходжень до бюджету та державних цільових фондів.

Підвищення регулярності руху транспорту на маршрутах шляхом зменшення кількості повернення рухомого складу з маршрутів з технічних причин протягом робочого дня, якості ремонту рухомого складу та його естетичного вигляду.

Збільшення обсягів вільних обігових коштів у перевізників.

Збільшення вартості проїзду для громадян.

Збільшення для перевізників бази оподаткування та обсягу надходжень до бюджету та державних цільових фондів.

Витрати на оборотні активи (матеріали) та документацію, які необхідні для виконання регуляторного акту.

Витрати часу основного персоналу, пов’язані з виконанням вимог регуляторного акту.

Вказаний альтернативний спосіб хоча б частково, на тимчасовій основі, сприятиме організації стабільної роботи громадського транспорту.

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Відсутність регулювання

Не є прийнятною, адже не вирішує проблему. 

-

Запровадження регулювання

Прийнятна, адже частково вирішує проблемне питання. 

На дію акта можуть впливати економічні показники, які залежать від вартості пального, запчастин, рівня мінімальної заробітної плати тощо.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Хмельницька міська рада, враховуючи звернення перевізників, які надають транспортні послуги по перевезенню пасажирів у міському громадському транспорті загального користування, виносить на громадське обговорення питання підвищення вартості проїзду у електричному транспорті (тролейбус), автобусах, які працюють у звичайному режимі руху та автобусах, які працюють у режимі маршрутного таксі.

 

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання:

Хмельницька міська рада та її виконавчі органи 
(назва державного органу)

Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0

0

0

0

0

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

0

0

0

0

0

камеральні

0

0

0

0

0

виїзні

0

0

0

0

0

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

0

0

0

0

0

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

0

0

0

0

0

7. Інші адміністративні процедури (уточнити): 
_________________ 
_________________ 
_________________

0

0

0

0

0

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

0

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

0

__________ 
* Процедура адміністрування регулювання для суб’єктів великого і середнього підприємництва Хмельницькою міською радою та її виконавчими органами не здійснюватиметься, відповідні кошти з міського бюджету не виділяються.

Порядковий номер

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

Сумарні витрати на адміністрування регулювання за 
п’ять років, гривень

________

Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва

0

0

0

VІІ.Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта.

Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковим або до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби до регуляторного акта вноситимуться відповідні зміни, у тому числі за підсумками відстеження його результативності.

 

VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

Стабілізація роботи автотранспортних підприємств та суб’єктів господарської діяльності.

Покращення матеріально-технічної бази, технічного стану та естетичного вигляду рухомого складу.

Підвищення рівня заробітної плати працівників, зменшення плинності кадрів.

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження буде здійснено на протязі трьох місяців з дати набрання чинності рішення.

Повторне відстеження проводиться через рік з дня набрання ним чинності.

Періодичні відстеження результативності цього рішення здійснюються один раз на три роки з дня набрання чинності.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних – статистичні дані.

 

З повагою

заступник начальника управління                                                                                   С. Шепурев

транспорту та зв'язку

 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02