Developed by JoomVision.com

Нормативні акти

 

rish MR
rish VK
rozpor MG reg akts

 

 

"Про затвердження змін та доповнень до Положення про Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради та затвердження Положення у новій редакції"
Вівторок, 17 січня 2017, 16:37

 

 

Про затвердження змін та доповнень до Положення про Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради та затвердження Положення у новій редакції

 

 

Розглянувши пропозицію комісії з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації, з метою приведення у відповідність до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Бюджетного кодексу України структури департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, перерозподілу функцій та повноважень відділів департаменту, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити зміни та доповнення до Положення про Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради, затвердженого рішенням сьомої сесії Хмельницької міської ради № 82 від 20.07.2016 року «Про припинення управління освіти Хмельницької міської ради шляхом перетворення в департамент освіти та науки Хмельницької міської ради, затвердження положення про нього та внесення змін в рішення сесії міської ради», а саме:

1.1. пункт 1.4. розділу І. «Загальні положення» викласти у новій редакції: «Департамент фінансується за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством України. Майно, яке знаходиться на балансі Департаменту, є комунальною власністю територіальної громади міста Хмельницького та перебуває в оперативному управлінні Департаменту.»

 1.2. пункт 1.6. розділу І. «Загальні положення» викласти у новій редакції: «Департаменту підпорядковані заклади освіти комунальної форми власності територіальної громади міста Хмельницького. Заклади освіти іншої форми власності підконтрольні Департаменту в частині дотримання законів в галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти і вимог Базового компоненту дошкільної освіти України.»

1.3. розділ І. «Загальні положення» доповнити пунктом 1.9 наступного змісту: «Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради є правонаступником прав і обов’язків управління освіти Хмельницької міської ради.»

1.4. пункт 3.2. «Організація нормативно-правового забезпечення дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти в місті» розділу ІІІ. «Основні функції Департаменту» доповнити підпунктом 3.2.6 наступного змісту: «Затверджує статути загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів комунальної форми власності, готує їх до реєстрації у відповідному органі місцевого самоврядування.»

1.5. абзац перший пункту 3.4. розділу ІІІ. «Основні функції Департаменту» викласти у новій редакції: «Організація фінансового забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів комунальної та державної власності у випадках, передбачених законодавством.»

1.6. пункт 3.5. «Організація матеріально-технічного забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів комунальної та державної власності у випадках, передбачених законодавством» розділу ІІІ. «Основні функції Департаменту» доповнити підпунктом 3.5.5 наступного змісту: «Здійснює контроль за організацією матеріально-технічного та фінансового забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів освіти у випадках, передбачених законодавством.»

1.7. розділ ІІІ. «Основні функції Департаменту» доповнити пунктами 3.8., 3.9., 3.10., 3.11.:

1.7.1. «3.8. Координує формування та використання закладами та установами освіти видатків міського бюджетів, а також коштів залучених закладами з інших джерел.»

1.7.2. «3.9. Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів.»

1.7.3. «3.10. Забезпечує організацію ведення бухгалтерського обліку, організацію планування та економічного аналізу фінансово-господарської діяльності, узагальнення та аналіз представлених закладами освіти даних бухгалтерського обліку, планування та звітності, необхідних розрахункових показників та реєстрів.»

1.7.4. «3.11. Здійснює видатки згідно кошторисних призначень, нарахування і виплату заробітної плати у встановлені терміни працівникам навчальних закладів і установ освіти, які не ведуть самостійний бухгалтерський облік.»

1.8. пункт 5.1. розділу V. «Структура Департаменту» викласти у новій редакції:

«До складу Департаменту входять:

5.1.1. Директор Департаменту;

5.1.2. Заступники директора Департаменту;

5.1.3. Відділ загальної середньої освіти та виховної роботи, який діє відповідно до положення про нього;

5.1.4. Відділ науки та педагогічних кадрів, який діє відповідно до положення про нього;

5.1.5. Відділ дошкільної та позашкільної освіти, який діє відповідно до положення про нього;

5.1.6. Фінансово-економічний відділ, який діє відповідно до положення про нього;

5.1.7. Структурні підрозділи при Департаменті:

5.1.7.1. Для організації науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при Департаменті створюється науково-методичний центр Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради без права юридичної особи.

5.1.7.2. Для організації роботи з дітьми з вадами психофізичного розвитку при Департаменті може створюватись міська психолого-медико-педагогічна консультація без права юридичної особи.

5.1.7.3. Для здійснення бухгалтерського обліку, контролю, планування і звітності, виконання кошторисів видатків закладів освіти комунальної та державної форми власності, структурних підрозділів Департаменту при Департаменті освіти та науки Хмельницької міської ради створюється служба бухгалтерського обліку, планування та звітності Департаменту без права юридичної особи.

5.1.7.4. Для обслуговування та ремонту будівель закладів освіти при Департаменті освіти та науки Хмельницької міської ради створюється господарська служба без права юридичної особи.»

1.9 пункт 6.4. розділу VІ. «Повноваження керівництва Департаменту» викласти у новій редакції: «Обов’язки директора Департаменту під час його відсутності виконує заступник директора згідно з розпорядженням міського голови.»

1.10. розділ VІ. «Повноваження керівництва Департаменту» доповнити пунктом 6.7. наступного змісту: «Директор Департаменту може мати заступників, які призначаються та звільняються відповідно до вимог чинного законодавства України. Кількість заступників директора Департаменту визначається відповідно до законодавства.»

 

2. Затвердити нову редакцію Положення про Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради, згідно з додатком, яку доручити підписати директору департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Р.Миколаїву.

 

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови Г.Мельник.

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.

 

 

Міський голова О.Симчишин

 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02