Developed by JoomVision.com

Нормативні акти

 

rish MR
rish VK
rozpor MG reg akts

 

 

від 09.02.2017 року № 123 "Про затвердження Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг виконавчим комітетом Хмельницької міської ради та складу комісії з допорогових закупівель виконавчого комітету Хмельницької міської ради"
Вівторок, 14 лютого 2017, 15:42

Україна
Хмельницька міська рада
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ

від 09.02.2017 року № 123

Про затвердження Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг виконавчим комітетом Хмельницької міської ради та складу комісії з допорогових закупівель виконавчого комітету Хмельницької міської ради

 

Розглянувши клопотання керуючого справами виконавчого комітету Ю. Сабій, з метою визначення порядку здійснення допорогових закупівель, визначення потреб виконавчого комітету у закупівлі товарів, робіт і послуг, здійснення прозорого та конкурентного вибору постачальників, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», Постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 N 166 «Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг виконавчим комітетом Хмельницької міської ради згідно з додатком 1.

2. Затвердити склад комісії з допорогових закупівель виконавчого комітету Хмельницької міської ради згідно з додатком 2.

3. Уповноважити керуючого справами виконавчого комітету від імені виконавчого комітету підписувати договори на допорогову закупівлю.

4. Визначити відповідальною особою за здійснення допорогових закупівель відповідно до положення про закупівлю товарів, робіт і послуг виконавчим комітетом Хмельницької міської ради головного спеціаліста загального відділу Віннічук Інну Володимирівну.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Ю. Сабій.

 

 

Міський голова О. Симчишин

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

09.02.2017 № 123

 

Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг виконавчим комітетом Хмельницької міської ради

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг (далі - Положення) встановлює порядок організації та проведення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг виконавчим комітетом Хмельницької міської ради.

1.2. Положення розроблено з метою здійснення прозорого та конкурентного вибору постачальників, на підставі Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 N 166 (далі - Порядок функціонування Системи), Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі, затвердженого Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18.03.2016 № 477, Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 17.03.2016 № 454 (далі – Порядок визначення предмета закупівлі), Порядку здійснення допорогових закупівель, затвердженого Наказом ДП «Зовнішторгвидав України» від 13.04.2016   N 35 (далі - Порядок здійснення допорогових закупівель), з урахуванням Регламенту авторизованого електронного майданчика «Держзакупівлі.Онлайн».

1.3. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

1) допорогова закупівля – закупівля Замовником товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах 2 та 3 частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі»;

2) електронна допорогова закупівля – здійснення відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг), виконавця робіт із використанням електронної систем закупівель для укладання договору про закупівлю; 

3) переможець - учасник, що пройшов етап кваліфікації та був визначений Замовником як переможець Закупівлі, відповідно до Закону та цього Положення;

4) процедура закупівлі - здійснення відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг), виконавця робіт із використанням електронної системи закупівель для укладення договору про Закупівлю відповідно до вимог Закону;

5) пропозиція учасника - пропозиція щодо предмета Закупівлі або його частини (лота), яку учасник подає для участі у Закупівлі відповідно до вимог, визначених Замовником та цим Положенням;

6) аукціон – здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця згідно з процедурою, встановленою цим Положенням;

7) учасник - фізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець, або юридична особа, яка подала в електронному вигляді пропозицію для участі в Закупівлях, оголошених Замовником відповідно до цього Положення, в порядку, передбаченому Законом;

8) ініціатор закупівлі – структурний підрозділ виконавчого комітету, який ініціює проведення процедури закупівлі шляхом подання до господарського відділу Хмельницької міської ради (надалі – господарський відділ) заяви на закупівлю товарів, робіт та послуг.

9) уповноважена особа – особа визначена виконавчим комітетом відповідальною за здійснення закупівель товарів, робіт та послуг для потреб виконавчого комітету.

10) лист-замовлення – лист, який формується господарським відділом на підставі систематизованих заяв ініціаторів закупівлі для здійснення закупівлі товарів, послуг.

11) договір про закупівлю – договір, що укладається між замовником і учасником за результатами проведення процедури закупівлі та передбачає надання послуг, виконання робіт або набуття права власності на товари.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі та Порядку функціонування Системи.

 

2. Порядок визначення потреб виконавчого комітету у закупівлі товарів, робіт і послуг

2.1. Для визначення потреб виконавчого комітету у закупівлі товарів, робіт і послуг ініціатори закупівлі подають до господарського відділу заяви на закупівлю товарів, робіт та послуг. До заяви додаються техніко-економічні обґрунтування, документи, що підтверджують розрахунок ціни (прайс-листи, комерційні пропозиції та ін.).

2.2. Для визначення (розрахунку) очікуваної вартості предмету закупівлі ініціатор закупівлі аналізує ринок на предмет наявності потенційних постачальників та їх цін.

Розрахунок проводиться на підставі актуальної інформації, отриманої з:

 

 • листів-пропозицій, що надходили від підприємств-виробників, їх офіційних представників або інших підприємств;

 • офіційних інтернет-ресурсів;

 • рекламної інформації підприємств (організацій);

 • аналітичних і фінансових звітів, статей комерційних і державних установ (Торгово-промислова палата України, органи статистики, Міністерство економічного розвитку та торгівлі України та інші);

 • спеціалізованих комерційних видань та ін..

 

При визначенні очікуваної вартості предмету закупівлі слід врахувати умови оплати, умови поставки/виконання робіт, строки поставки/виконання робіт, гарантійне обслуговування, імпортну складову структури ціни, експлуатаційні витрати.

2.3. На підставі отриманих заяв господарський відділ формує лист-замовлення на закупівлю товарів, робіт і послуг для потреб виконавчого комітету, який підписується начальником господарського відділу, погоджується завідувачем відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності та керуючим справами виконавчого комітету. До листа-замовлення додаються усі заяви від ініціаторів закупівлі, на підставі яких його сформовано (у тому числі техніко-економічні обґрунтування, документи, що підтверджують розрахунок ціни (прайс-листи, комерційні пропозиції та ін.).

2.4. Господарський відділ до 28 числа поточного місяця подає відповідальній особі лист-замовлення для здійснення процедури закупівлі на наступний місяць. У разі виникнення невідкладної потреби, викликаної об’єктивними причинами, господарський відділ може додатково надавати листи-замовлення протягом місяця. Листи-замовлення реєструються уповноваженою особою в журналі реєстрації листів-замовлень.

2.5. Відповідальна особа систематизує листи-замовлення та на їх підставі формує план річних закупівель (або додаток до нього), який затверджується тендерним комітетом.

2.6. Закупівля товарів, робіт та послуг передбачених абзацом 2, 3 ч. 1 ст. 2 Закону здійснюється відповідно до Закону та рішення виконавчого комітету від 28.07.2016 № 540 «Про створення тендерного комітету виконавчого комітету Хмельницької міської ради, затвердження Положення про нього та втрату чинності рішення виконавчого комітету».

2.7. Закупівля товарів, робіт та послуг на суму, що є меншою ніж передбачено абзацом 2, 3 ч. 1 ст. 2 Закону та більшою 100 тисяч гривень здійснюється комісією з допорогових закупівель із застосуванням електронної системи закупівель.

2.8. Закупівля товарів, робіт та послуг на суму, що є меншою ніж 100 тисяч гривень та дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень здійснюється без використання електронної системи закупівель, шляхом оприлюднення звіту про укладені договори.

3. Порядок здійснення допорогових закупівель із застосуванням електронної системи закупівель

 

  1. Допорогові закупівлі із застосуванням електронної системи закупівель проводяться через автоматизоване робоче місце на електронному торговому майданчику «Держзакупівлі.Онлайн». За потреби закупівлі можуть проводитись через автоматизоване робоче місце на інших електронних авторизованих майданчиках електронної системи закупівель ProZorro.

  2. Для проведення відбору уповноважена особа реєструється в системі відповідно до регламенту роботи обраного електронного майданчика.

  3. З метою придбання товарів, робіт, послуг уповноважена особа оприлюднює в системі оголошення про проведення закупівель. В оголошенні про проведення закупівель обов’язково зазначається:

 

 • найменування, код ЄДРПОУ та місцезнаходження замовника;

 • предмет закупівлі відповідно до державного класифікатора;

 • розмір бюджетного призначання за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі;

 • кількість товару та місце його поставки, виконання робіт, надання послуг та їх обсяги;

 • строки поставки, надання послуг, виконання робіт;

 • вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження;

 • технічні вимоги до товару, робіт, послуг та спосіб їх підтвердження;

 • дата та час закінчення подання запитів на уточнення та/або запитань щодо предмету закупівлі;

 • дата та час початку подання пропозицій;

 • дата та час закінчення подання пропозицій;

 • умови проведення електронного реверсивного аукціону (крок аукціону);

 • інша інформація, яку замовник вважає за необхідності включити.

 

  1. Технічні вимоги до предмета закупівлі та/або кваліфікаційні вимоги до учасників процедури закупівлі зі способами їх підтвердження можуть зазначатися замовником в окремому документі, який публікується одночасно з оголошенням про проведення закупівель. Зазначені вимоги не повинні носити дискримінаційний характер та сприяти зниженню конкуренції. У разі, якщо технічні вимоги обґрунтовано містять посилання на конкретну торговельну марку чи виробника, джерело походження товару, замовник може зазначати "або еквівалент".

  2. Замовник може встановити нецінові критерії та їхню питому вагу, що сумарно не перевищує 30 %, якщо замовник має намір застосовувати процедуру оцінки за критеріями іншими, ніж ціна.

  3. Замовник має право запросити до участі постачальників, що визначені ініціатором закупівлі як потенційні постачальники.

3.7. Одночасно з розміщенням оголошення про проведення закупівель замовник повинен оприлюднити в системі документацію закупівель (за наявності), проект договору або його істотні умови.

3.8. Тривалість періоду уточнень має становити не менше 2-х робочих днів.

Протягом цього періоду учасники через електронну систему закупівель можуть направляти замовнику питання щодо умов закупівлі, замовник повинен надати відповідь протягом двох робочих днів з моменту їх розміщення у системі.

У разі необхідності замовник може вносити відповідні зміни до технічних вимог та/або вимог до кваліфікації учасників до початку прийому пропозиції.

3.9. Тривалість періоду подання пропозицій має становити не менше 2-х робочих днів.

Кожен учасник може подати лише одну пропозицію. Пропозиції, надані після закінчення строку їх подання не розглядаються.

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію до закінчення строку її подання. Пропозиції учасників повинні мати розширення .doc, .docx, .ppt, .pdf, .jpeg, .png та/або розширення програм, що здійснюють архівацію даних.

3.10. Всього проводиться 3 (три) раунди аукціону за однаковими правилами. Ранжування всіх поданих пропозицій за результатами проведення аукціону здійснюється системою на основі критеріїв і методики оцінки.

Крок аукціону, який зазначається у гривнях і вираховується як відсоткове відношення до очікуваної вартості закупівлі, та має знаходитись у діапазоні від 0,5 % до 3 % від очікуваної вартості закупівлі.

Дата та час аукціону призначаються системою автоматично. Опрацювання всіх поданих пропозицій здійснюється на основі формування рейтингу позицій учасників за показником – ціна. Ця інформація автоматично оприлюднюється системою одразу після завершення електронного реверсивного аукціону.

3.11. Замовник розглядає учасника, який надав за результатами аукціону найнижчу пропозицію, та приймає рішення щодо відповідності пропозиції вимогам, зазначеним у період оголошення закупівлі. Виключними підставами дискваліфікації учасника є:

 

 • пропозиція учасника, який запропонував найменшу ціну, не відповідає умовам закупівлі;

 • учасник, який запропонував найменшу ціну, відмовився від підписання договору.

 

У разі дискваліфікації учасника, який запропонував найменшу ціну, замовник публікує в системі скан-копію документа з відповідним аргументованим рішенням (оприлюднюється сканована копія протоколу комісії з допорогових закупівель з відповідним аргументованим рішенням).

Якщо учасник, який запропонував найменшу ціну, вважає його дискваліфікацію недостатньо аргументованою, то він може звернутися до замовника з вимогою надавати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам закупівлі, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь із такою інформацією не пізніше ніж через 3 робочих дні з дня надходження такої вимоги.

У випадку дискваліфікації система автоматично визначає наступного учасника аукціону з наступною за величиною ціновою пропозицією, а у разі однакових за величиною цінових пропозицій – поданою раніше, як учасника з найкращою пропозицією, яка має розглядатися замовником.

Якщо пропозиція учасника відповідає умовам закупівлі, замовник визначає такого учасника переможцем та публікує в системі скан-копію документа з відповідним рішенням. Рішення про визначення учасника переможцем приймається комісією з допорогових закупівель, оформлюється протоколом і оприлюднюється в системі.

 

 1. Порядок укладання договору на закупівлю товарів, робіт і послуг із застосуванням електронної системи закупівель (допорогова закупівля)

4.1. Договір про придбання товару, робіт, послуг укладається між Замовником і переможцем не раніше, ніж через 2 робочих дні з моменту оприлюднення рішення про визначення переможця з врахуванням положень цього Порядку. Договір між замовником та переможцем має бути підписаний на суму, що не перевищує суму останньої пропозиції, поданої переможцем на аукціоні.

4.2. Договір про закупівлю готують працівники господарського відділу на підставі наступних документів:

 

 • протоколу засідання комісії з допорогових закупівель;

 • заявки, техніко-економічного обґрунтування;

 • комерційної та технічної пропозиції, інших документів (в разі необхідності).

 

4.3. Про укладений договір працівники господарського відділу інформують уповноважену особу із здійснення допорогових закупівель в день його укладання та надають договір для його оприлюднення. Уповноважена особа оприлюднює скановану копію договору протягом 2 робочих днів з дня його укладання.

4.4. Замовник зобов’язаний завершити закупівлю шляхом підписання договору або відміни закупівлі протягом 30 днів після закінчення строку подання пропозицій.

 

Керуючий справами Ю. Сабій

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

09.02.2017 № 123

 

Склад комісії з допорогових закупівель виконавчого комітету Хмельницької міської ради

Голова комісії:

Сабій Юлія Сергіївна - керуючий справами виконавчого комітету.

Члени комісії:

Віннічук Інна Володимирівна - головний спеціаліст загального відділу; 

Войцехов Віктор Васильович – завідувач господарського відділу;

Стародуб Лідія Володимирівна - завідувач відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності.

 

Керуючий справами Ю. Сабій

 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02