Developed by JoomVision.com

Нормативні акти

 

rish MR
rish VK
rozpor MG reg akts

 

 

від 25.05.2017 року № 375 "Про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку у місті Хмельницькому"
Вівторок, 30 травня 2017, 10:10

Україна
Хмельницька міська рада
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ

від 25.05.2017 року № 375

Про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку у місті Хмельницькому

 

Розглянувши клопотання управління житлово-комунального господарства, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Законом України «Про житлово-комунальні послуги», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку» від 13.06.2016 року № 150, з метою забезпечення у місті Хмельницькому ефективного утримання багатоквартирних будинків, співвласниками яких не створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, співвласники якого не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком та не обрано управителя, виконавчий комітет міської ради

 

В И Р І Ш И В :

1. Провести конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку у місті Хмельницькому.

2. Визначити перелік будинків, в яких не створено об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком згідно з додатком 1.

3. Затвердити склад конкурсної комісії з призначення управителя багатоквартирного будинку у місті Хмельницькому згідно з додатком 2.

4. Затвердити Положення про конкурсну комісію з призначення управителя багатоквартирного будинку у місті Хмельницькому згідно з додатком 3.

5. Доручити конкурсній комісії :

5.1 розробити конкурсну документацію по проведенню конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку у місті Хмельницькому та подати її на затвердження виконавчому комітету;

5.2 розробити графік проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку міста Хмельницького та подати його на затвердження виконавчому комітету.

6. Управлінню житлово-комунального господарства сформувати об’єкти конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку у місті Хмельницькому та подати їх на затвердження виконавчому комітету.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови А. Нестерука та управління житлово-комунального господарства.

 

Міський голова О.Симчишин

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

25.05.2017 № 375

 

 

Склад

конкурсної комісії з призначення управителя багатоквартирного будинку

 

 

Голова комісії:

Нестерук Анатолій Макарович - заступник міського голови.

 

Заступник голови комісії:

Новачок Василь Пилипович - начальник управління житлово-комунального господарства.

 

Секретар комісії:

Панчук Сергій Петрович - начальник юридичного відділу управління житлово комунального господарства.

 

Члени комісії:

 

Путін Володимир Васильович – заступник начальника управління житлово-комунального господарства;

 

Вітковська Наталія Володимирівна - заступник начальника управління житлово-комунального господарства, начальник планово-фінансового відділу;

 

Івасюк Олександр Володимирович – завідувач відділу управління міським господарством;

 

Малінський Богдан Миколайович – керівник ГО «Рада голів ОСББ м.Хмельницького» (за згодою);

 

Ялоха Ігор Станіславович - депутат міської ради (за згодою);

 

 

Певнєв Олег Віталійович - депутат міської ради (за згодою).

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету Ю. Сабій

 

 

 

Начальник управління житлово-

комунального господарства В. Новачок

 

 

 

 

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

25.05.2017 № 375

 

 

Положення про конкурсну комісію з призначення управителя

багатоквартирного будинку

 

  1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», та Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 р. № 150.

1.2. Положення про конкурсну комісію з призначення управителя багатоквартирного будинку (надалі - Положення) визначає порядок та організацію діяльності конкурсної комісії з проведення конкурсу на визначення управителя багатоквартирного будинку у місті Хмельницькому (надалі - конкурсна комісія).

1.3. Конкурсна комісія створюється для підготовки, організації проведення конкурсу, розгляду заяв, оцінки конкурсних пропозицій та визначення переможців конкурсу.

1.4. Конкурсна комісія – це постійно діючий колегіальний орган, що утворюється виконавчим комітетом Хмельницької міської ради для проведення конкурсу на визначення управителя багатоквартирного будинку у місті Хмельницькому.

1.5. Основними принципами діяльності конкурсної комісії є:

- законність;

- відкритість;

- колегіальність;

- повнота розгляду конкурсних пропозицій відповідно до встановлених умов конкурсу;

- обґрунтованість прийнятих рішень;

- рівність усіх претендентів;

- незалежність (недопущення втручання в діяльність комісії будь-яких органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також учасників конкурсу).

  1. Склад і порядок утворення конкурсної комісії

2.1. До складу конкурсної комісії можуть входити представники організатора конкурсу, підприємств житлово-комунального господарства, а також (за згодою) депутатів міської ради, органів виконавчої влади, профільних громадських об’єднань у сфері житлово-комунального господарства та органів самоорганізації населення (за згодою).

2.2. Головою конкурсної комісії призначається заступник міського голови,  який координує роботу житлово-комунальної галузі міста.

2.3. До складу конкурсної комісії не можуть входити учасники конкурсу, представники учасників конкурсу, члени сім’ї та близькі особи учасників конкурсу, члени сім’ї та близькі особи  посадових осіб та власників корпоративних прав учасників - юридичних осіб.

2.4. Склад конкурсної комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради.

  1. Повноваження конкурсної комісії

3.1. Конкурсна комісія в межах наданих повноважень:

3.1.1. Проводить засідання відповідно до цього Положення та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.1.2. Готує конкурсну документацію, яка затверджується виконавчим комітетом.

3.1.3. У зазначений день і час розкриває конверти, перевіряє наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених конкурсною документацією, а також оголошує найменування (прізвище, ім’я, по батькові) та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, ціну пропозиції щодо кожного багатоквартирного будинку, що входить до об’єкта конкурсу та оголошує пропозиції учасників конкурсу.

3.1.4.Розглядає конкурсні пропозиції учасників конкурсу.

3.1.5. Перевіряє наявність необхідних документів у наданих конкурсних пропозиціях учасників.

3.1.6. Відхиляє пропозиції учасників конкурсу у випадках, передбачених чинним законодавством України.

3.1.7. Оцінює конкурсні пропозиції за бальною системою, що визначається у встановленому порядку

3.1.8. Приймає рішення про переможця конкурсу.

  1. Порядок роботи конкурсної комісії

4.1. Конкурсна комісія приступає до роботи з моменту її створення та затвердження Положення про неї.

4.2. Всі зміни до складу конкурсної комісії вносяться відповідними рішеннями виконавчого комітету Хмельницької  міської ради.

4.3. Керує діяльністю конкурсної комісії і організовує її роботу Голова конкурсної комісії (надалі - Голова). Голова в межах наданої компетенції:

- скликає засідання конкурсної комісії;

- головує на засіданнях конкурсної комісії;

- організовує підготовку матеріалів на розгляд конкурсної комісії.

4.4. У разі відсутності Голови його повноваження виконує заступник голови конкурсної комісії.

4.5. Секретар конкурсної комісії:

- готує матеріали для розгляду комісії та веде протоколи засідань комісії;

- оповіщає всіх членів конкурсної комісії про заплановані засідання за три робочі дні до дати їх проведення;

- забезпечує виконання доручень Голови;

- здійснює реєстрацію конкурсних пропозицій в журнал обліку;

- забезпечує зберігання документів відповідно до чинного законодавства України.

4.6. Члени конкурсної комісії зобов’язані брати участь у діяльності комісії, виконувати доручення Голови.

4.7. Члени конкурсної комісії користуються рівним правом голосу у прийнятті рішень.

4.8. Усі рішення конкурсної комісії приймаються на засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

4.9. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією не пізніше десяти календарних днів з моменту розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

4.10. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні і є підставою для прийняття виконавчим комітетом протягом п’яти календарних днів з моменту його підписання рішення про призначення управителя.

4.11. У разі відмови переможця конкурсу від підписання договору про надання послуги або неукладення договору з його вини у визначений строк, конкурсна комісія може визначити переможцем учасника, що набрав максимальне число балів за оцінюванням з числа інших поданих конкурсних пропозицій, або оголосити повторний конкурс.

Відповідне рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, витяг з якого підписується головою та секретарем конкурсної комісії і надсилається протягом трьох календарних днів усім учасникам конкурсу.

 

 

Керуючий справами виконкому Ю.Сабій

Начальник управління ЖКГ В. Новачок

Останнє оновлення на Вівторок, 30 травня 2017, 16:28
 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02