від 06.09.2017 року № 607 "Про затвердження Порядку організації та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м.Хмельницькому, типової форми Договору про організацію перевезення пасажирів на автобусних ма
П'ятниця, 08 вересня 2017, 14:08

Україна
Хмельницька міська рада
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ

від 06.09.2017 року № 607

Про затвердження Порядку організації та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м.Хмельницькому, типової форми Договору про організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м.Хмельницькому, встановлення Умов конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування та втрату чинності рішень виконавчого комітету

 

Розглянувши клопотання управління транспорту та зв’язку, враховуючи протокол громадських слухань щодо обговорення вказаного проекту від 11.08.2017 року, керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про автомобільний транспорт”, “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування” від 03.12.2008 року № 1081, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити Порядок організації та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Хмельницькому згідно з додатком 1.

2. Затвердити типову форму Договору про організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Хмельницькому згідно з додатком 2.

3. Встановити Умови конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування згідно з додатком 3.

4. Визнати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету міської ради:

4.1. від 26.01.2012 року № 71 “Про затвердження Порядку організації та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Хмельницькому та встановлення Умов конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування”;

4.2. від 23.02.2012 року № 181 “Про затвердження типової форми договору про організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Хмельницькому”;

4.3. від 14.02.2013 року № 79 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 23.02.2012 року № 181”.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на управління транспорту та зв’язку та заступника міського голови А.Бондаренка.

 

 

Міський голова О. Симчишин

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

від 06.09. 2017 р. № 607

 

Порядок організації та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Хмельницькому

 

1.1. Порядок організації та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Хмельницькому (надалі – Порядок) визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування (далі - конкурс).

1.2. Порядок розроблений відповідно до Конституції України, Законів України «Про транспорт», «Про автомобільний транспорт», «Про дорожній рух», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом» та інших нормативно-правових актів.

1.3. Порядок є обов'язковим для виконання виконавчим комітетом Хмельницької міської ради, підприємствами (організаціями), залученими на договірних умовах для організації забезпечення проведення конкурсів, конкурсним комітетом та автомобільними перевізниками.

1.4. Перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування здійснюються у звичайному режимі руху.

1.5. Пільгові перевезення пасажирів, які відповідно до законодавства користуються такими правами, забезпечують автомобільні перевізники, які здійснюють перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.

1.6. Відшкодування Перевізнику витрат за проїзд пільгових категорій громадян визначається окремим договором, що укладається останнім з управлінням праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради на підставі Положення про порядок розрахунку компенсаційних виплат за пільговий проїзд автотранспортом окремих категорій громадян, затвердженого рішенням сьомої сесії № 20 від 20.07.2016 «Про затвердження Положення про порядок розрахунку компенсаційних виплат за пільговий проїзд автотранспортом окремих категорій громадян».

1.7. Запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду, встановлення порядку її функціонування, а також видів, форм носіїв, порядку обігу та реєстрації проїзних документів; визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду здійснюється на підставі окремого рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради.

1.8. Терміни, що вживаються в Порядку, мають таке значення:

- автобус – транспортний засіб, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння більше ніж дев'ять з місцем водія включно;

- автоматизована система обліку оплати проїзду - програмно-технічний комплекс, призначений для здійснення обліку наданих транспортних послуг за допомогою електронного квитка;

- автомобільний перевізник - фізична або юридична особа, яка на підставі одержаної ліцензії здійснює перевезення пасажирів чи (та) вантажів транспортними засобами на комерційній основі чи за власний кошт;

- водій – особа, яка керує транспортним засобом і має відповідне посвідчення встановленого зразка;

- виробничо-технічна база – сукупність приміщень, споруд, обладнання та інструментів, призначених для технічного обслуговування, ремонту та зберігання транспортних засобів, а також створення необхідних умов для високопродуктивної праці персоналу;

- графік руху – відомості про час і послідовність виконання рейсу;

- договір про організацію перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування – документ, який укладається між організатором та автомобільним перевізником-переможцем конкурсу на міських автобусних маршрутах загального користування і вважається укладеним з моменту його підписання сторонами (надалі Договір);

- досвід роботи - строк діяльності суб'єкта господарювання - автомобільного перевізника, який обчислюється з початку провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів відповідно до закону;

- достатня кількість транспортних засобів - це кількість автобусів, необхідних для виконання перевезень, в тому числі не менше 10% резервних транспортних засобів від загальної кількості на відповідному об’єкті конкурсу;

- електронний квиток - проїзний документ встановленої форми, який після реєстрації в автоматизованій системі обліку оплати проїзду дає право пасажиру на одержання транспортних послуг;

- зупинка – спеціально обладнаний пункт для очікування автобуса та посадки і висадки пасажирів;

- квиток на проїзд – документ установленої форми, який підтверджує факт укладення договору перевезення;

- клас автобусів– класифікація транспортних засобів відповідно до їх конструкції;

- клас комфортності - класифікація транспортних засобів за параметрами комфортності;

- конкурсна пропозиція – умови обслуговування пасажирів, що пропонуються перевізником-претендентом, які зазначені у поданих на конкурс документах;

- конкурсний комітет - постійно діючий орган, утворений організатором для розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про визначення переможця конкурсу.

- ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку у разі його встановлення Кабінетом Міністрів України за умови виконання ліцензійних умов;

- міський автобусний маршрут загального користування – автобусний маршрут, на якому здійснюються регулярні пасажирські перевезення і який не виходить за межі території м.Хмельницького;

- об’єкт конкурсу – маршрут (кілька маршрутів) міського автобусного сполучення, затверджений (затверджені) рішенням Організатора;

- організатор - виконавчий комітет Хмельницької міської ради, який самостійно або із залученням робочого органу проводить конкурс та здійснює контроль за виконанням умов конкурсу;

- пасажир - особа, якій надається послуга з перевезення транспортним засобом та яка не бере участь у керуванні ним;

- паспорт маршруту – документ, що містить схему маршруту, розклад руху, характеристику маршруту, умови здійснення перевезень на маршруті, акт відповідності паспорта маршруту умовам перевезень, таблицю вартості проїзду, графіки режимів праці та відпочинку водіїв відомості про зміни на маршруті;

- перевізник-претендент – автомобільний перевізник, який в установленому порядку подав заяву та документи для участі в конкурсі;

- перевезення пасажирів у звичайному режимі руху – перевезення пасажирів автобусами на маршруті загального користування з дотриманням усіх зупинок, передбачених розкладом руху;

- переможець конкурсу – фізична або юридична особа, яка перемогла на відповідному об’єкті (об’єктах) конкурсу;

- рейс – рух транспортного засобу від початкового до кінцевого пункту маршруту;

- робочий орган - підприємство (організація), що має фахівців у галузі автомобільного транспорту, матеріальні ресурси та технології, а також досвід роботи не менше, як три роки з питань організації пасажирських перевезень, яке у разі потреби залучається Організатором на конкурсних умовах для організації проведення конкурсу;

- розклад руху – сукупність графіків руху автобусів за маршрутом;

- схема автобусного маршруту - нанесена на карту автомобільних доріг відповідної місцевості або на її фрагмент чи на план міста або на його фрагмент лінія шляху проходження маршруту;

- умови конкурсу - це умови перевезень пасажирів (обов’язкові та додаткові), встановлені Організатором, які повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені на відповідному об’єкті конкурсу;

- управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради - виконавчий орган Хмельницької міської ради, який забезпечує виконання функцій місцевого самоврядування, а також делегованих повноважень органів державної виконавчої влади, передбачених чинним законодавством у галузі транспорту і зв’язку.

 

2. Основні засади проведення конкурсу

 

2.1. Конкурс є відкритим для всіх претендентів.

Визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування здійснюється виключно на конкурсних засадах.

Рішення щодо проведення конкурсу приймає Організатор.

Для підготовки та проведення конкурсу організатор утворює конкурсний комітет, до персонального складу якого входять представники відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Укртрансбезпеки, Національної поліції, територіального органу з надання сервісних послуг МВС та громадських організацій.

При цьому кількість представників громадських організацій, діяльність яких пов'язана з автомобільним транспортом, повинна становити не менш як 50 відсотків загальної кількості представників громадських організацій.

Серед зазначених представників Організатор призначає голову, його заступника та секретаря. Секретар конкурсного комітету призначається з числа представників організатора або робочого органу і включається до складу конкурсного комітету без права голосу.

До складу конкурсного комітету не можуть входити представники суб'єктів господарювання - автомобільних перевізників, які є перевізниками-претендентами або які провадять діяльність на ринку перевезень пасажирів, а також представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

Чисельність складу конкурсного комітету визначається організатором за поданням перерахованих вище органів та організацій.

Із складу конкурсного комітету 50 відсотків - представники органів виконавчої влади та (або) органів місцевого самоврядування, решта - представники громадських організацій.

2.2. У разі коли організатор залучає робочий орган, на нього покладаються функції з підготовки матеріалів щодо умов конкурсу, паспортів автобусних маршрутів, аналізу одержаних пропозицій та їх оцінки, договорів з переможцями конкурсу та інших матеріалів.

2.3. Визначення робочого органу на конкурсних засадах є обов'язковим.

З цією метою, Організатор:

1) утворює комітет з визначення робочого органу;

2) визначає форму заяви та перелік документів, що подаються
для участі в конкурсі;

3) визначає умови конкурсу;

4) розміщує не пізніше ніж за 30 днів до початку конкурсу у засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу та його умови.

2.4. У конкурсі з визначення робочого органу можуть брати участь підприємства (організації), які відповідають вимогам, що встановлені статтею 44 Закону України "Про автомобільний транспорт", а також умовам проведення відповідного конкурсу.

2.5. Не допускаються до участі в конкурсі підприємства (організації), які надають послуги з перевезень, провадять діяльність на ринку транспортних послуг, пов'язану з наданням послуг з перевезень, представляють інтереси окремих автомобільних
перевізників.

2.6. Переможцем конкурсу визначається підприємство (організація), яке за оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає умовам конкурсу.

2.7. Організатор укладає з переможцем конкурсу договір про виконання функцій робочого органу.

2.8. Строк дії договору встановлюється за домовленістю між організатором та робочим органом, але не більш як на три роки.

2.9. У разі відсутності претендентів на здійснення функцій робочого органу організатор повинен забезпечити проведення конкурсу самостійно, однак протягом періоду не більше, як два роки з моменту оголошення конкурсу з визначення робочого органу.

2.10. У конкурсі на визначення автомобільного перевізника на автобусних маршрутах загального користування приймають участь лише автомобільні перевізники, які:

2.11. самостійно забезпечуватимуть перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування;

2.12. мають ліцензію на здійснення пасажирських перевезень і планують використовувати у перевезеннях автобуси, які є їх власністю, співвласністю або взяті у лізинг для відповідного виду перевезень на законних підставах;

2.13. відповідають вимогам, викладеним у статті 34 Закону України «Про автомобільний транспорт», а саме повинні:

виконувати вимоги зазначеного Закону та інших законодавчих і нормативно-правових актів України у сфері перевезення пасажирів та/чи вантажів;

утримувати транспортні засоби в належному технічному і санітарному стані та забезпечувати їх зберігання відповідно до вимог статті 21 зазначеного Закону;

забезпечувати контроль технічного і санітарного стану транспортних засобів перед виїздом на маршрут;

забезпечувати проведення медичного контролю стану здоров'я водіїв;

організувати проведення періодичного навчання водіїв методам надання домедичної допомоги потерпілим від дорожньо-транспортних пригод;

забезпечувати умови праці та відпочинку водіїв згідно з вимогами законодавства;

забезпечувати проведення стажування та інструктажу водіїв у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту;

забезпечувати безпеку дорожнього руху;

забезпечувати водіїв відповідною документацією на перевезення пасажирів;

Автомобільні перевізники з кількістю транспортних засобів десять і більше зобов'язані організовувати підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів автомобільного транспорту, діяльність яких пов'язана з наданням послуг автомобільного транспорту, у термін один раз на п'ять років, а з питань безпеки перевезень, охорони праці та пожежної безпеки - у термін один раз на три роки в порядку, який визначає центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.

2.14. в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - забезпечувати її належне функціонування.

2.15. Конкурсний комітет приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі автомобільного перевізника, який:

- подав до участі у конкурсі неналежним чином оформлені документи чи не у повному обсязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію;

- визнаний банкрутом або щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство (за винятком того, стосовно якого проводиться процедура санації), або який перебуває у стадії ліквідації;

- не відповідає вимогам статті 34 Закону України «Про автомобільний транспорт»;

- має несплачені штрафні санкції, накладені Укртрансбезпекою, або водії якого мають несплачені штрафи, накладені відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині Правил дорожнього руху, не оскаржені у судовому порядку (що були накладені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу);

- подав конкурсну пропозицію, що не відповідає обов’язковим та додатковим умовам конкурсу;

- немає достатньої кількості офіційно оформлених працівників, необхідних для забезпечення обслуговування на об’єкті (об’єктах) конкурсу;

- немає власної або орендованої матеріальної бази для обслуговування маршрутів (транспортних засобів);

- в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – не забезпечує (-чив) її належне функціонування.

2.16. Організатор або робочий орган публікує в друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про конкурс (крім друкованих оголошення може бути розміщено також в інших засобах масової інформації), яке повинне містити таку інформацію:

1) найменування організатора та робочого органу;

2) порядковий номер та основні характеристики кожного об'єкта конкурсу, який включає:

- номер (номера) та назву (назви) маршруту (маршрутів);

- найменування кінцевих зупинок;

- кількість та клас транспортних засобів для забезпечення перевезень;

- режим руху та інтервал;

- особливості періодичності виконання перевезень (сезонні, у певні дні тижня тощо);

3) умови конкурсу;

4) порядок одержання необхідної інформації про об'єкт конкурсу;

5) кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі;

6) найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою подаються документи для участі в конкурсі;

7) місце та дата одержання бланків документів для участі в конкурсі;

8) місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету;

9) розмір плати за участь у конкурсі;

10) телефон для довідок (електронна адреса або адреса веб-сайту) з питань проведення конкурсу.

 

3. Подання документів для участі у конкурсі

 

3.1. Для участі у конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний об'єкт конкурсу окремо заяву за формою, визначеною згідно з додатком № 1 до Порядку, і такі документи:

1) нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів або письмове підтвердження розміщення на порталі електронних сервісів інформації про наявність ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів;

2) перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості (з відміткою "з місцем водія/без місця водія"), VIN-коду транспортного засобу, державного номерного знака, року випуску транспортного засобу;

3) документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі, із зазначенням дати проведення конкурсу;

4) копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;

5) копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (у випадку проведення санації);

6) перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або письмова інформація про їх відсутність;

7) анкету до заяви про участь у конкурсі відповідно до додатку № 4 до Порядку;

8) копію штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за останні повні два квартали;

9) відомості про додаткові умови обслуговування на маршруті.

3.2. Комплектність поданих документів перевіряє в міру їх надходження Організатор.

3.3. Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізника-претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.

Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах).

Конверт (пакет) з позначкою "№ 1", який містить документи для участі в конкурсі, відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття.

Конверт (пакет) з позначкою "№ 2", який містить документи з інформацією про те, на який об'єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент, відкривається під час засідання конкурсного комітету.

У разі подання перевізником-претендентом документів для участі в кількох конкурсах, що проводяться на одному засіданні, ним робиться однакова відмітка на конвертах № 1 і 2, які стосуються одного і того ж конкурсу, що дасть змогу визначити приналежність їх одне одному.

Якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні конкурсного комітету, а подані ним пропозиції достатні для виконання перевезень тільки на частині об'єктів конкурсів, він повинен визначити пріоритети щодо визнання його переможцем у конкурсах, про що робиться запис в розділі IV заяви (додаток № 1 до Порядку), і в разі визнання його переможцем у конкурсі (конкурсах) з вищим пріоритетом до участі в інших конкурсах він не допускається. При цьому плата за участь у конкурсах не повертається.

Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі визначається організатором і не може становити менш як 10 робочих днів до дати проведення конкурсу.

3.4. Документи, що безпосередньо стосуються конкурсу, які надійшли до робочого органу у зазначений в оголошенні про проведення конкурсу строк від підприємств, установ та організацій, які не є перевізниками-претендентами, подаються на розгляд конкурсного комітету.

3.5. Документи, які надійшли до організатора після встановленого строку, не розглядаються.

3.6. За роз'ясненнями щодо оформлення документів для участі в конкурсі перевізник-претендент має право звернутися до організатора або робочого органу, які зобов'язані надати їх в усній чи письмовій формі (за вибором перевізника-претендента) протягом трьох днів.

3.7. Інформація про будь-яку зміну умов конкурсу повинна бути доведена до відома всіх перевізників-претендентів не менш як за 20 днів до дати проведення конкурсу шляхом опублікування у засобах масової інформації, в яких було розміщено оголошення про конкурс.

3.8. Достовірність інформації, викладеної у заяві та документах, визначених пунктом 3.1. цього Порядку, перевіряється організатором та/або робочим органом не пізніше ніж за два дні до дати проведення конкурсу.

3.9. Для підготовки інформації про відповідність технічного стану автобусів претендента умовам перевезень та відповідність претендента вимогам нормативно-правових актів у сфері безпеки дорожнього руху організатор не менш як за дев'ять робочих днів до дати проведення конкурсу надсилає список перевізників-претендентів на відповідний конкурс до Національної поліції та територіального органу з надання сервісних послуг МВС.

3.10. Подані на конкурс документи реєструються організатором або робочим органом у журналі обліку.

Документи, подані несвоєчасно, не реєструються і повертаються автомобільному перевізникові з повідомленням про спосіб повернення коштів, внесених за участь в конкурсі.

3.11. Інформація, що міститься в документах, поданих перевізниками-претендентами для участі у конкурсі, повинна бути достовірною станом на момент подання документів для участі в конкурсі.

3.12. У разі відсутності в перевізників претендентів відповідної кількості автобусів та автобусів, що відповідають умовам конкурсу вони мають право подавати до конкурсного комітету заяву на участь у конкурсі та документи, що містять характеристику наявних автобусів, які перевізник-претендент пропонує використовувати на даному маршруті, а також інвестиційний проект зобов’язання щодо оновлення парку автобусів на цьому маршруті на визначений період до одного року.

 

 

4. Проведення конкурсу та визначення переможця

 

4.1. Під час проведення конкурсу конкурсний комітет розглядає пропозиції перевізників-претендентів виключно за такими показниками:

- до моменту введення в дію рішення конкурсного комітету, встановити на всіх автобусах, якими здійснюватимуться перевезення пасажирів на маршрутах загального користування, системи GPS – навігації та забезпечити їх під’єднання до єдиної централізованої системи керування рухом громадського транспорту, створеної на базі управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради, з щоденним наданням протоколів (звітів) за результатами її роботи в електронному та письмовому вигляді;

- наявність достатньої кількості автобусів, які відповідають умовам конкурсу за класом та пасажиромісткістю (категорія, пасажиромісткість, наявність багажних відділень, додаткового обладнання);

- наявність, характеристика та кількість резерву автобусів (не менш як 10% від загальної кількості автомобілів на окремо взятому об’єкті конкурсу) для заміни рухомого складу в разі виходу техніки з ладу;

- наявність не менше як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями окремо на кожному маршруті;

 

 • строк експлуатації автобусів (рік виготовлення, строк фактичної експлуатації);

 • наявність сертифіката відповідності послуг з перевезення пасажирів автобусами ліцензійним умовам;

 • наявність та характеристика виробничо-технічної бази;

 • умови підтримання належного технічного та санітарного стану рухомого складу;

 • умови контролю технічного стану транспортних засобів перед виїздом;

 • умови виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

 • досвід роботи перевізника-претендента;

 • наявність та тяжкість порушень безпеки дорожнього руху, транспортного законодавства, ліцензійних умов;

 • якість роботи автомобільного перевізника на даному маршруті (у разі обслуговування на умовах договору, укладеного на підставі попереднього конкурсу);

 • інвестиційний розвиток суб’єкта господарювання та соціальний ефект від його діяльності;

 

- умови контролю за станом здоров'я водіїв;

- в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - її належне функціонування.

4.2. У разі відсутності перевізників претендентів, які мають автобуси, що відповідають умовам конкурсу, конкурс проводиться серед претендентів, які пропонують використовувати на даному об’єкті автобуси, що відповідають вимогам безпеки, але не відповідають умовам конкурсу за класом, пасажиромісткістю та кількістю транспортних засобів, з урахуванням поданих інвестиційних проектів зобов’язань щодо оновлення парку автобусів, які будуть повністю відповідати всім вимогам об’єкту у термін до одного року.

4.3. Під час проведення конкурсу представники організатора та органів державного контролю, які входять до складу конкурсного комітету, відповідно до їх компетенції надають інформацію про діяльність перевізника-претендента.

Представники органів державного контролю несуть персональну відповідальність за достовірність поданої інформації відповідно до законодавства.

4.4. На конкурсі пропозиції перевізників-претендентів розглядаються в порядку надходження та реєстрації документів.

4.5. У разі участі в конкурсі двох або більше перевізників-претендентів конкурсний комітет визначає кращого з використанням бальної системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування та Закону України "Про автомобільний транспорт".

Попередній підрахунок сумарної кількості балів здійснюється робочим органом та/або організатором на підставі поданих перевізниками претендентами документів.

4.6. Сумарна кількість балів, одержаних кожним перевізником-претендентом згідно з додатком до № 3 Порядку, є підставою для визначення переможця конкурсу.

4.7. Під час проведення конкурсу запрошуються всі перевізники-претенденти, що беруть участь у конкурсі, у присутності яких оголошуються конкурсні пропозиції. Претендентам надається право на обґрунтування запропонованих ними конкурсних пропозицій. Під час проведення конкурсу додаткові пропозиції від перевізників-претендентів не приймаються.

4.8. У разі відсутності керівника перевізника-претендента на конкурсі його інтереси може представляти уповноважена особа.

4.9. У разі відсутності на конкурсі представника перевізника-претендента, конкурсний комітет розглядає конкурсні пропозиції, викладені в поданих претендентом документах.

4.10. Переможцем конкурсу визнається перевізник-претендент, який за результатами розгляду набрав найбільшу кількість балів відповідно до системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів.

Претендентом, який посів друге місце, визнається перевізник-претендент, який за результатами розгляду набрав найбільшу кількість балів відповідно до системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів без урахування показника переможця конкурсу.

У разі коли учасники конкурсу набрали однакову кількість балів, під час визначення переможця конкурсу та перевізника-претендента, який посів друге місце, перевагу має той перевізник-претендент, що подав конкурсному комітетові сертифікат відповідності послуг з перевезення пасажирів ліцензійним умовам, а у разі неподання такого документу або подання його кількома перевізниками-претендентами, що набрали однакову кількість балів, переможець визначається шляхом голосування.

Перевізника-претендента, визнаного відповідно до пункту 4.5. цього Порядку переможцем, може бути визнано таким лише у разі набрання ним за окремим об’єктом конкурсу кількості балів, що є вищою нуля.

4.11. Якщо в конкурсі взяв участь тільки один перевізник-претендент, його може бути визнано переможцем конкурсу. У цьому разі конкурсний комітет шляхом голосування може приймати рішення про надання права перевізнику-претенденту здійснювати перевезення пасажирів на об'єкті конкурсу.

4.12. Рішення про результати конкурсу приймається конкурсним комітетом на закритому засіданні в присутності не менше, як половини його складу, у тому числі голови конкурсного комітету або його заступника, простою більшістю голосів.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсного комітету (або за його відсутності голос заступника голови конкурсного комітету).

4.13. Під час проведення засідання конкурсного комітету здійснюється технічний аудіозапис та відеотрансляція в реальному часі.

Аудіо- та відеоматеріали засідань зберігаються в Організатора протягом усього строку дії укладених за результатами конкурсу договорів.

4.14. Рішення конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу, а також перевізника-претендента, який за результатами розгляду посів друге місце, оголошується перевізникам-претендентам під час конкурсу, у 10-денний строк оформляється протоколом, який підписується присутнім головою або заступником голови та секретарем конкурсного комітету, і подається організатору.

4.15. Протокол засідання конкурсного комітету повинен містити інформацію про

- дату, час та місце проведення засідання конкурсного комітету;

- прізвища, імена та по батькові членів конкурсного комітету, які присутні на засіданні;

- номери та назви об'єктів конкурсу;

- найменування перевізників-претендентів;

- результати голосування членів конкурсного комітету або результати, отримані за бальною системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів;

- рішення конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу та перевізника-претендента, який за результатами розгляду посів друге місце;

- рішення про недопущення перевізника-претендента до участі в конкурсі, якщо воно мало місце;

4.16. Рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу вводяться в дію рішенням організатора протягом не більш як 30 робочих днів з дня проведення конкурсу.

4.17. Витяги з протоколу засідання конкурсного комітету подаються на підставі письмової заяви перевізника-претендента протягом п'яти днів з дня її надходження. У разі надходження письмової заяви перевізника-претендента до моменту оформлення
протоколу строк подання витягів з протоколу засідання конкурсного комітету відраховується з моменту оформлення протоколу відповідно до пункту 49 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування та Закону України "Про автомобільний транспорт".

4.18. Організатор не пізніше ніж через 30 днів з моменту набрання чинності рішенням конкурсного комітету укладає з переможцем конкурсу договір згідно з обов'язковими умовами визначеного конкурсу та додатковими умовами обслуговування маршруту, наданими перевізником-претендентом.

У разі письмової відмови (Додаток № 2 до Порядку) перевізника-претендента, який став переможцем конкурсу, від укладення з організатором договору договір укладається з перевізником-претендентом, який посів друге місце.

4.19. У договорі визначаються умови перевезень на маршруті (маршрутах) відповідно до визначеного об'єкта конкурсу.

Якщо перевізник-претендент визнаний переможцем для здійснення перевезень на кількох об’єктах, договір на перевезення пасажирів укладається на кожний об'єкт конкурсу окремо.

Строк дії договору, який укладається за результатами конкурсу, становить:

- у разі повної відповідності транспортних засобів (клас, кількість, пасажиромісткість) до об’єкту конкурсу - п'ять років;

- у разі часткової відповідності транспортних засобів (клас, кількість, пасажиромісткість) до об’єкту конкурсу - один рік.

Дія договору не може бути достроково зупинена в частині відносин щодо обслуговування окремих маршрутів, а тільки на весь об'єкт конкурсу.

4.20. Організатор повинен провести конкурс не пізніше ніж за два місяці до моменту закінчення строку дії договору.

У такому разі дія договору, укладеного за результатами конкурсу, починається після закінчення строку дії чинних документів на перевезення.

4.21. Договір з переможцем конкурсу у разі відсутності в нього відповідної кількості автобусів та автобусів, що відповідають умовам конкурсу укладається на один рік. У разі повного та своєчасного виконання взятих на себе інвестиційних зобов’язань, організатор приймає рішення про продовження терміну дії даного договору.

У разі не виконання інвестиційних зобов’язань, строк дії договору не може бути продовжено, а маршрути включаються до об'єкта іншого конкурсу.

4.22. Організатор має право:

1) прийняти рішення про відмову у введенні в дію рішення (чи його окремої частини) конкурсного комітету за окремими об'єктами конкурсу:

у разі надходження від органів виконавчої влади письмової інформації, що підтверджує факт подання перевізником-претендентом, який за результатами конкурсу визнаний переможцем конкурсу, недостовірної інформації;

у разі надходження від органів виконавчої влади письмової інформації, що підтверджує факт подання перевізником-претендентом, який за результатами конкурсу визнаний таким, що зайняв друге місце, недостовірної інформації;

після спливу 30 календарних днів з дня проведення конкурсу, але до моменту введення його дію - у разі відсутності GPS-обладнання (навігації) на транспортних засобах переможця (-ців) конкурсу, яке повинно бути під’єднано до єдиної системи керування рухом громадського транспорту, створеної на базі управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради;

2) провести конкурс до моменту закінчення строку дії відповідного договору, однак не раніше ніж за три місяці до настання такого моменту. У такому разі дія договору,
укладеного за результатами конкурсу, починається після закінчення строку дії чинних документів на перевезення;

3) достроково розірвати договір з автомобільним перевізником у разі:

- порушення ним умов договору та Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом (автобусами) у м. Хмельницькому. У такому разі для роботи на маршруті призначається автомобільний перевізник, який за результатами конкурсу визнаний таким, що зайняв друге місце, на строк до закінчення дії договору, який було розірвано, а в разі його відмови чи відсутності - призначати до проведення конкурсу іншого автомобільного перевізника один раз на строк не більш як три місяці;

- надходження від органів виконавчої влади письмової інформації, що підтверджує факт подання ним недостовірної інформації;

- порушення ним умов договору та Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом (автобусами) у м. Хмельницькому під час виконання перевезень на маршруті як перевізника, який за результатами конкурсу визнаний таким, що зайняв друге місце;

4) укласти договір з автомобільним перевізником, який за результатами конкурсу визнаний таким, що зайняв друге місце, у разі:

- настання обставин, що передбачені абзацом третім підпункту 3 цього пункту на строк дії договору, який було розірвано;

- відмови перевізника-претендента, який визнаний переможцем конкурсу, від укладення договору;

5) у випадках, передбачених Законом України "Про автомобільний транспорт", укласти договір з автомобільним перевізником (який працює на цих маршрутах)
один раз на строк до трьох місяців, після чого виставити об'єкт на конкурс;

6) у разі зупинення судом рішення конкурсного комітету призначити тимчасово на строк дії відповідної ухвали суду автомобільного перевізника для виконання перевезень, передбачених об'єктом конкурсу.

4.23. Контроль за виконанням умов договору та Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом (автобусами) у м. Хмельницькому здійснює Організатор та інші органи виконавчої влади згідно з компетенцією, за наявності відповідного звернення або доручення організатора.

4.24. Якщо конкурс не відбувся з інших причин організатор призначає пасажирського перевізника на строк до трьох місяців і проводить новий конкурс.

 

5. Фінансування проведення конкурсу

5.1. Фінансування проведення конкурсу здійснюється виконавчим комітетом Хмельницької міської ради за рахунок коштів, внесених перевізниками-претендентами як плата за участь у конкурсі.

5.2. Розмір плати за участь у конкурсі встановлюється Організатором на підставі кошторису витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Хмельницькому, затвердженого рішенням Організатора і не може перевищувати 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на дату подання заяви про участь у конкурсі.

Кошторис може розроблятися окремо за видами об'єктів конкурсу з урахуванням таких характеристик:

кількість маршрутів в одному об'єкті конкурсу;

наявність в об'єкті конкурсу нових та/або діючих маршрутів.

5.3. Перевізник-претендент, який подає документи на участь у конкурсі по двом або більше об’єктах, вносить плату за участь у конкурсі по кожному об’єкту окремо.

5.4. Кошторис витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням конкурсу, включає витрати з:

підготовки пропозицій щодо об'єктів та умов конкурсу;

розміщення інформації про об'єкти та умови конкурсу в засобах масової інформації;

організації приймання документів;

перевірки достовірності одержаної від перевізника-претендента інформації;

аналізу та оцінки відповідності пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу;

підготовки інформаційних матеріалів для членів конкурсного комітету;

доведення результатів конкурсу до відома перевізників-претендентів;

подання перевізникам-претендентам інформації про участь у конкурсі;

технічного забезпечення конкурсу, оренди або утримання приміщень, транспортних засобів для його проведення;

виготовлення паспортів автобусних маршрутів тощо.

5.5. Плата за участь у конкурсі вноситься перевізником-претендентом на рахунок Організатора або робочого органу у розмірі, встановленому Організатором для відповідного
об'єкта конкурсу.

5.6. Кошти, сплачені за участь у конкурсі, повертаються повністю у разі, коли конкурс не відбувся або переможця не було визначено з вини Організатора (робочого органу);

5.7. Кошти, сплачені за участь у конкурсі по визначених об’єктах, повертаються перевізникам-претендентам, які подали достовірну інформацію, у разі прийняття Організатором рішення про відмову у введені в дію рішення конкурсного комітету за окремим об’єктом конкурсу:

5.7.1. у разі надходження від органів виконавчої влади письмової інформації, що підтверджує факт подання перевізником-претендентом, який за результатами конкурсу визнаний переможцем конкурсу, недостовірної інформації;

5.7.2. у разі надходження від органів виконавчої влади письмової інформації, що підтверджує факт подання перевізником-претендентом, який за результатами конкурсу визнаний таким, що зайняв друге місце, недостовірної інформації.

5.8. Для повернення коштів перевізник-претендент подає заяву за формою згідно з додатком № 2 до Порядку.

5.9. Перевізникам-претендентам, які не стали переможцями конкурсу, не допущені до участі у конкурсі або несвоєчасно подали документи для участі у ньому, плата за участь у конкурсі не повертається і використовується на покриття витрат, пов'язаних з підготовкою, проведенням конкурсу та підготовкою матеріалів.

5.10. У разі коли перевізник-претендент до початку проведення конкурсу офіційно відмовився від участі у конкурсі, йому повертається частина суми, сплаченої за участь у конкурсі:

- за умови відкликання заяви до завершення приймання документів - 80 відсотків плати;

- за умови відкликання заяви після завершення приймання документів, але до проведення конкурсу - 60 відсотків.

6. Розгляд спорів

 

6.1. Скарги за результатами конкурсу можуть подаватися протягом 10 днів з дати його проведення та розглядатися організатором протягом 30 днів з дня надходження скарги від перевізника-претендента.

6.2. Неврегульовані організатором спори розв'язуються в установленому порядку.

6.3. Скарги, що надійшли з порушенням установленого строку, не розглядаються.

Керуючий справами виконавчого комітету Ю. Сабій

 

 

В.о. начальника управління

транспорту та зв’язку С. Шепурев

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2 до Порядку

 

 

ЗАЯВА
про відмову від участі у конкурсі з перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування

___________________________________________________________________________________
(найменування перевізника-претендента)


відмовляється від участі у конкурсі «___» «____________» 20__ р. і відкликає заяву на об'єкт

конкурсу № _____________.

_______________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

М. П.

 

«____» «____________» 20__ р.
(дата)

 

 

 

 

 

В.о. начальника управління

транспорту та зв’язку С. Шепурев

 

Додаток № 3 до Порядку

 

ПЕРЕЛІК
показників нарахування балів за системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів

 

Показники, які оцінюються конкурсним комітетом, та механізм нарахування балів

Кількість балів

1. Характеристика роботи перевізника-претендента:

1) сумарна пасажиромісткість автобусів (не нижче ЄВРО-2), які є власністю, співвласністю перевізника або взяті у лізинг для відповідного виду перевезень, місць:

 

- для міських перевезень (загальна місткість):

 

для міст з кількістю жителів до 300 тис.:

 

від 400 до 600 включно

+6

понад 600

+10

2) строк експлуатації автобусів (повних років з року виготовлення), роки:

 

для міських перевезень:

 

до 1

+6

від 1 до 4 включно

+4

від 4 до 7 включно

+2

(середньозважена величина для автобусів, що заявлені на конкурс)

 

2. Середньооблікова кількість працівників за період протягом року до дати оголошення конкурсу з окладом за штатним розписом із заробітною платою не менше встановленого законодавством мінімуму, що працюють на повну ставку, осіб:

 

для міських перевезень:

 

від 50 до 100 включно

+6

від 100 до 150 включно

+8

понад 150

+10

3. Наявність:

 

не менше, як трьох працівників, які здійснюють щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів

+5

не менше, як двох працівників, які проводять щоденний огляд стану здоров'я водіїв

+4

(бали нараховуються у разі:

 

- якщо працівники, які здійснюють щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів, та працівники, які проводять щоденний огляд стану здоров'я водіїв, працюють на повну ставку та перебувають у штаті підприємства не менше, як один рік до дати оголошення конкурсу;

 

- розміщення матеріально-технічної бази на відстані не більш як 100 кілометрів від місця формування оборотного рейсу)

 

4. Робота перевізника - переможця попереднього конкурсу не менше передбаченого договором строку на маршруті (маршрутах), що є об'єктом конкурсу

+11

(бали не надаються у разі роботи в статусі тимчасового перевізника (або перевізника, що виконував перевезення як претендент, що посів друге місце, протягом менше, як два з половиною роки)

 

5. Наявність протягом року до дати оголошення конкурсу дорожньо-транспортних пригод:

 

з вини водія перевізника, у яких є загиблі

-14

з вини водія перевізника, у яких є постраждалі, якщо коефіцієнт к і 0,1

-6

к =

_P_
a

,

де P - кількість дорожньо-транспортних пригод з вини водія перевізника-претендента протягом року до дати оголошення конкурсу (за інформацією представників органів державного контролю у сфері автомобільного транспорту, які входять до складу конкурсного комітету);

a - кількість автобусів на момент оголошення конкурсу

 

6. Наявність протягом року до дати проведення конкурсу порушень, передбачених статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, щодо заявленого на конкурс виду перевезень (середня кількість випадків на одного водія), якщо коефіцієнт (к):

 

від 0,01 до 0,05 включно

-4

понад 0,05

-15

к =

_P_
a

,

де P - кількість порушень, передбачених статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення протягом року до дати оголошення конкурсу (за інформацією представників органів державного контролю, які входять до складу конкурсного комітету);

a - кількість водіїв на момент оголошення конкурсу

 

8. Наявність сертифіката відповідності послуг

+4

 

 

 

В.о. начальника управління

транспорту та зв’язку С. Шепурев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 4 до Порядку

АНКЕТА
до заяви про участь у конкурсі, оголошеному
в ____________________________________________________________

Найменування показника

Зазначення кількості

Характеристика перевізника-претендента:

 

1.Сумарна пасажиромісткість автобусів (не нижче ЄВРО-2), які є власністю, співвласністю перевізника або взяті у лізинг.

______

Необхідна кількість автобусів для перевезень, які повинні виконуватися відповідно до чинних договорів

______

для міських (загальна місткість):

______

- марка, модель, кількість автобусів, одиниць

______

- марка, модель, кількість автобусів, одиниць

______

...

 

необхідна кількість автобусів для перевезень, які повинні виконуватися відповідно до чинних договорів

______

Найменування показника

Зазначення кількості

Кількість років

2) строк експлуатації (повні роки з року виготовлення) автобусів, що заявлені на об’єкт конкурс

 

автобус 1

______

автобус 2

______

автобус 3

______

....

....

2. Середньооблікова кількість працівників за період протягом року до дати оголошення конкурсу з окладом за штатним розписом із заробітною платою не менше встановленого законодавством мінімуму, що працюють на повну ставку, осіб

______

3. Кількість працівників, що працюють на повну ставку та перебувають у штаті підприємства не менше, як один рік до дати оголошення конкурсу, які здійснюють щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів

______

Кількість працівників, що працюють на повну ставку та перебувають у штаті підприємства не менше, як один рік до дати оголошення конкурсу, які проводять щоденний огляд стану здоров'я водіїв

______

Наявність сертифіката відповідності

Серія __________

№ ______________

 

___ ____________ 20__ р.

 

 

М. П.

____________
(підпис)

__________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові особи, що заповнила анкету)

 

 

В.о. начальника управління

транспорту та зв’язку С. Шепурев

 Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

від 06.09.2017 р. № 607

 

Д О Г О В І Р № ___

про організацію пере­ве­зення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Хмельницькому

«____» ____________________ 20__ р. м. Хмельницький

 

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради, іменується надалі Організатор, _________________________________, який діє на підставі рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від «___» ____________________ 2017 року № ___, з однієї сторони, та суб’єкт господарської діяльності - ______________________________________, іменується надалі Перевізник, в особі директора __________________________________, з другої сторони (у подальшому разом іменуються Сторони), керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про автомобільний транспорт”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті”, постановами Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту”, “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування”, Правилами користування міським пасажирським автомобільним транспортом (автобусами) у м. Хмельницькому уклали цей Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. Предметом цього Договору є діяльність Сторін щодо організації та виконання пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування в м.Хмельницькому.

1.2. На підставі рішення конкурсного комітету по організації та проведенню конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом від «__» _______________ 2017 року № ___, Організатор надає Перевізникові право на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі руху по маршрутах, вказаних в п. 1.3. Договору відповідно до визначеного об’єкту конкурсу, а Перевізник зобов’язується забезпечити організацію перевезення пасажирів, відповідно до умов даного Договору та згідно з вимогами законодавчих та нормативно-правових актів в сфері пасажирських автоперевезень.

1.3. Перевізник здійснює пасажирські перевезення та надає безпечні і якісні транспортні послуги на маршрутах:

 

Номера маршрутів, які входять до об’єкту конкурсу

Назва маршруту

Кількість транспортних засобів на маршруті

Класифікація

транспортних засобів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1. Перелік транспортних засобів, які залучаються для обслуговування маршрутів, вказаних у п. 1.3.:

№ п/п

Марка

Модель

Державний номерний знак

Рік випуску

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

1.4. Відшкодування Перевізнику витрат за проїзд пільгових категорій громадян визначається окремим договором, що укладається останнім з управлінням праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради на підставі Положення про порядок розрахунку компенсаційних виплат за пільговий проїзд автотранспортом окремих категорій громадян, затвердженого рішенням сьомої сесії № 20 від 20.07.2016 «Про затвердження Положення про порядок розрахунку компенсаційних виплат за пільговий проїзд автотранспортом окремих категорій громадян».

1.5. Запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду, встановлення порядку її функціонування, а також видів, форм носіїв, порядку обігу та реєстрації проїзних документів; визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду здійснюється на підставі окремого рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради.

 

2. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН

 

2.1. Обов’язки Організатора:

2.1.1. Затверджувати паспорти маршрутів, схеми маршрутів, розклади руху та автобусні зупинки, місця для відпочинку водіїв та відстою транспортних засобів;

2.1.2. Забезпечити встановлення в порядку та в межах, визначених законодавством, тарифів на транспортні послуги за умови надання перевізниками економічного обґрунтування;

2.1.3. Контролювати виконання Перевізником договірних зобов`язань відповідно до Договору та вимог Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом (автобусами) у м. Хмельницькому;

2.1.4. Забезпечити вчасне повідомлення Перевізника про зміни маршрутної мережі на період капітального або поточного ремонту доріг та з інших причин;

2.1.5. Забезпечувати своєчасний розгляд звернень і пропозицій Перевізника щодо поліпшення регулярних пасажирських перевезень;

2.1.6. Надавати Перевізнику інформацію нормативно-організаційного характеру щодо роботи пасажирського транспорту міста;

2.1.7. Спільно з Перевізником проводити обстеження пасажиропотоків, стану дорожньо-транспортної інфраструктури;

2.1.8. Сприяти Перевізнику в забезпеченні регулярної роботи автобусів на маршруті шляхом спільних координаційних дій з відповідними службами міста;

2.1.9. Інформувати Перевізника про зміни та доповнення існуючого законодавства України, законодавчих та нормативно-правових актів, рішень Хмельницької міської ради та її виконавчого комітету в частині пасажирських автоперевезень;

2.1.10. Визначати систему керування рухом транспортних засобів на маршрутах на основі введеної в місті загальної диспетчеризації пасажирських автоперевезень за допомогою системи GPS - моніторингу руху громадського транспорту, створеної на базі управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради;

2.1.11. Погоджувати зміни рухомого складу Перевізника згідно умов конкурсу та Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом (автобусами) у м.Хмельницькому.

 

2.2. Права Організатора:

2.2.1. Здійснювати контроль за належним виконанням з боку Перевізника та його персоналу (водій, кондуктор, інші працівники) умов Договору та конкурсу, Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом (автобусами) у м. Хмельницькому, чинного законодавства України щодо перевезення пасажирів, рішень Хмельницької міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови в частині пасажирських автоперевезень.

У випадку виявлення порушень (Додаток № 1 до Договору), складати Акт про порушення умов договору про організацію перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Хмельницькому та Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом (автобусами) у м. Хмельницькому

 

(Додаток № 2 до Договору, далі - Акт) та вимагати їх усунення протягом строку, вказаного у Акті.

При наявності не менше 3 Актів, по яких не усунуто виявлені порушення, розглядати питання щодо його дострокового розірвання.

2.2.2. Самостійно або із залученням компетентних органів (Укртрансбезпека, поліція, податкова інспекція, управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради тощо), інших установ, підприємств та організацій, організовувати перевірки дотримання водіями Перевізника графіків руху, схем маршрутів, регулярності руху, якості послуг по перевезенню пасажирів та законодавства в сфері пасажирських перевезень.

2.2.3. У випадках ліквідації наслідків аварій, проведення масових заходів тощо самостійно приймати рішення щодо тимчасового продовження, скорочення маршрутів, часткової зміни шляху прямування автобусів.

2.2.4. У разі припинення (неможливості виконання) Перевізником перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування з підстав, передбачених законодавством, Організатор призначає перевізника, який за результатами конкурсу зайняв наступне місце, а в разі їх відмови – призначити тимчасового перевізника на термін до трьох місяців і проводить новий конкурс.

2.2.5. За не виконання умов даного Договору та Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом (автобусами) у м. Хмельницькому, Організатор має право в односторонньому порядку достроково розірвати Договір з повідомленням Перевізника за 30 днів до розірвання.

2.2.6. Отримувати від Перевізника інформацію визначену в п. 2.3.36 цього Договору.

2.2.7. Встановлювати види та обсяги пільгових перевезень відповідно до замовлення, з визначенням порядку компенсації збитків від цих перевезень.

2.2.8. Розробляти з Перевізником та погоджувати схему розміщення рекламних носіїв на скляних (прозорих) поверхнях транспортних засобів, надавати власні пропозиції щодо обсягів та змісту реклами, яку Перевізник планує розміщувати в салонах автобусів та безпосередньо на рухомому складі.

2.2.9. Ініціювати внесення змін до Договору.

 

2.3. Обов’язки Перевізника:

2.3.1. Забезпечувати дотримання, в тому числі персоналом (водії, кондуктори, інші наймані працівники), законодавчих та нормативно-правових актів, які регламентують виконання пасажирських перевезень, ліцензійних умов, рішень Хмельницької міської ради, його виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, умов конкурсу, Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом (автобусами) у м.Хмельницькому, взятих на себе додаткових зобов’язань під час проведення конкурсу та умов цього Договору.

2.3.2. Забезпечувати пільгове перевезення окремих категорій громадян на автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі руху в повному обсязі, відповідно до чинного законодавства та встановленого замовлення відшкодування.

2.3.3. Забезпечувати контроль технічного та санітарного стану автобусів перед початком роботи.

Здійснювати заправку автобусів паливом до початку їх роботи на маршрутах.

2.3.4. Забезпечувати транспортні засоби та водіїв, які працюють на маршруті передбаченою законодавством документацією.

Виключити випадки роботи водіїв на маршруті без передбачених законодавством документів.

2.3.5. У разі припинення поїздки через технічну несправність транспортного засобу, самостійно прийняти необхідні заходи по недопущенню зриву рейсів та забезпечити у повному обсязі перевезення пасажирів відповідно до умов даного Договору та Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом (автобусами) у м.Хмельницькому за рахунок резервних автобусів або на вимогу пасажирів забезпечити повернення вартості проїзду в повному обсязі.

Кількість резервних автобусів на кожному маршруті повинна становити не менше 10% від загальної кількості машин, залучених для обслуговування певного маршруту.

2.3.6. Виконувати пасажирські перевезення на маршрутах, що визначені в п. 1.3. даного Договору у відповідності до затвердженого розкладу руху за встановленими тарифами.

2.3.7. Забезпечувати дотримання водіями затвердженої Організатором схеми руху автобусів на маршруті.

Не змінювати схему маршруту без погодження із Організатором.

2.3.8. Забезпечити проведення передрейсового (післярейсового) технічного огляду транспортних засобів, проходження щозмінного передрейсового (післярейсового) медичного огляду водіїв та кондукторів транспортних засобів з відповідними відмітками в журналах, диспетчеризацію маршрутів, згідно з чинним законодавством.

2.3.9. Забезпечити відповідність виробничо-технічної бази згідно із Правилами охорони праці на автомобільному транспорті та ДБН В.2.5-28-2006.

2.3.10. Організувати обов’язкове зберігання транспортних засобів у спеціально пристосованих для цього приміщеннях, гаражах, на майданчиках, стоянках, забез­печених засобами охорони та забезпечити захист транспортних засобів від використання без відома їх власників (користувачів).

Заборонити власникам (водіям) транспортних засобів зберігати їх у житлових зонах.

2.3.11. Забезпечити наявність візуальної інформації в салонах транспортних засобів про:

- витяг із цих Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту (у частині прав та обов'язків водія і пасажира);

- позначення входу та виходу;

- відомості про розмір штрафу за безквитковий проїзд і перевезення неоплаченого багажу;

- відомості про перевізника та страховика (найменування, адреса і телефон);

- загальна пасажиромісткість із зазначенням окремо кількості місць для сидіння пасажирів;

- позначення місць розташування аварійних виходів (із зазначенням способу їх відчинення), вогнегасника, аптечки та кнопки екстреної зупинки;

- напис "Не курити", "Місця для пасажирів з дітьми та інвалідів";

- вартість проїзду, розклади руху.

2.3.12. Забезпечити встановлення в салонах автобусів:

- звукових систем для обов’язкового оголошення зупинок. Звукова система має давати змогу почути оголошення в будь-якому місці салону при максимальній наповненості пасажирів та найбільшому шумі працюючих двигунів. Звукове повідомлення повинно бути чітким, розбірливим і без спотворень;

- спеціальних ліхтарів для освітлення східців та вхідних дверей;

- поручнів (на внутрішній стороні дверей салону), для зручності пасажирів під час посадки/висадки.

2.3.13. Забезпечувати поточний продаж квитків затвердженої форми, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - реєстрацію електронного квитка через вказану систему до початку руху транспортного засобу.

2.3.14. Нести повну персональну відповідальність за достовірність фінансово-господарських показників, за порушення Правил дорожнього руху, Правил технічної експлуатації колісних транспортних засобів тощо.

2.3.15. Забезпечити дотримання персоналом законодавства про охорону праці.

2.3.16. Забезпечити ввічливе ставлення водіїв та кондукторів до всіх категорій пасажирів.

2.3.17. Для роботи на кожному автобусі забезпечити офіційне працевлаштування 2 (двох) водіїв.

Забезпечити наявність персоналу автомобільного транспорту, професійна кваліфікація яких відповідає вимогам чинного законодавства, які здійснюють ремонт вузлів та агрегатів транспортних засобів, що впливають на безпеку дорожнього руху та підвищення кваліфікації персоналу автомобільного транспорту.

2.3.18. Протягом 3-х робочих днів з моменту внесення змін до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно будь-яких даних про себе, повідомляти про таку зміну Організатора.

2.3.19. Забезпечити роботу на об’єкті конкурсу на кожному маршруті не менш як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, який курсуватиме по чітко визначеному графіку. У разі відсутності таких, Перевізник зобов’язаний придбати зазначені транспортні засоби протягом трьох місяців після укладення даного Договору.

2.3.20. Обладнати за власні кошти всі транспортні засоби системою GPS – навігації шляхом встановлення автомобільних трекерів з під’єднанням їх до єдиної централізованої системи на базі управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради.

Забезпечити постійне підключення та працездатність обладнання, а також надавати Організатору можливість здійснювати контроль за роботою транспорту в он-лайн режимі;

2.3.21. Забезпечувати регулярність руху на маршрутах не менше 95%. Повідомляти Організатора про припинення виконання перевезень на маршрутах через погодні та дорожні умови, інші форс-мажорні обставини, що унеможливлюють виконання автоперевезень не пізніше ніж протягом однієї робочої години, з моменту настання таких обставин, шляхом направлення факсограми або телефонограми.

2.3.22. Щороку замінювати не менше 5 % від загальної кількості транспортних засобів, які використовуються для надання транспортних послуг, згідно з цим Договором на нові транспортні засоби (класу, заявленого в умовах конкурсу), при запровадженні програми щодо кредитування органами місцевого самоврядування під 0 % річних (відшкодування банківського відсотку) купівлі транспортних засобів.

2.3.23. Заміну транспортних засобів проводити лише при погодженні з управлінням транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради.

У разі відсутності достатньої кількості транспортних засобів класу, передбаченого об’єктом конкурсу, протягом року провести оновлення парку автобусів згідно інвестиційного проекту-зобов’язання, який є невід’ємною частиною Договору.

2.3.24. На вимогу Організатора подавати необхідні дані для розрахунку тарифу на проїзд та нести відповідальність за достовірність показників, наданих Організатору.

2.3.25. Забезпечувати виконання приписів та рішень відповідних урядових органів, органів центральної виконавчої влади та органів місцевої влади щодо дотримання безпеки руху, охорони праці, цивільної оборони тощо.

2.3.26. Самостійно здійснювати перевезення пасажирів на маршрутах автобусами, які є його власністю, співвласністю або взяті у лізинг для відповідного виду перевезень на законних підставах.

2.3.27. Не передоручати виконання своїх обов’язків по перевезенню пасажирів на маршрутах, які надані на обслуговування, іншим суб’єктам господарювання.

2.3.28. Не залучати до роботи на маршрутах водіїв без відповідної категорії, а також інших працівників без дотримання вимог трудового законодавства України щодо прийняття на роботу, захисту трудових прав та соціальних гарантій.

2.3.29. Здійснювати всі види обов’язкового страхування відповідно до чинного законодавства.

2.3.30. Забезпечити відстій транспортних засобів у визначених Організатором місцях, посадку та висадку пасажирів лише на зупинках, передбачених паспортом маршруту, з обов’язковим дотриманням Правил дорожнього руху.

2.3.31. Не допускати випадки паління (в т.ч. користування електронними сигаретами) водіями та кондукторами в салонах транспортних засобах під час здійснення пасажирських перевезень, відстою автобусів та на зупинках громадського транспорту.

2.3.32. Забезпечити допуск уповноважених Організатором представників до перевірок дотримання умов Договору, Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом (автобусами) у м. Хмельницькому та законодавства в сфері пасажирських перевезень.

2.3.33. Ознайомити водіїв транспортних засобів, що здійснюють перевезення пасажирів, кондукторів та інший найманий персонал з умовами даного Договору та Правилами користування міським пасажирським автомобільним транспортом (автобусами) у м.Хмельницькому.

2.3.34. Забезпечити високий рівень культури обслуговування пасажирів та не допускати проявів неповаги з боку водіїв та кондукторів.

Заборонити водію під час роботи на маршруті (здійснення перевезення пасажирів) прослуховування пісень, пов’язаних із тематикою кримінального світу та транслювання пісень виконавців, перелік яких формується відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України» та складається Міністерством культури України на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Також палити, сперечатися або лаятись з пасажирами, відволікатись від управління транспортним засобом.

У разі необхідності заявити вимогу до пасажира(-ів), водій повинен здійснити це у коректній та зрозумілій формі.

2.3.35. Забезпечувати обов’язкову роботу транспортних засобів на маршрутах відповідно до затверджених графіків.

2.3.36. Надавати Організатору наступну інформацію:

 

 • у разі зміни місцезнаходження (юридичної адреси) - протягом 3 (трьох) робочих днів з дати державної реєстрації змін, належним чином завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної /фізичної особи-підприємця;

 • до 20-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, звіт про роботу на маршруті (ах) (кількість машино-днів в господарстві, кількість виконаних рейсів, кількість перевезених пасажирів (платних, пільгових категорій);

 • не пізніше 2 (двох) годин, з моменту настання дорожньо-транспортної пригоди, про її настання, в тому числі, в наслідок якої постраждали люди, незалежно від ступеня вини водія Перевізника (в повідомленні вказати наступні дані: дату, час та місце події, номер маршруту, номер автобусу, прізвище водія, короткий виклад обставин дорожньо-транспортної пригоди – в телефонному режимі);

 • у разі зміни адреси або закінчення терміну дії договорів на зберігання, технічне обслуговування та ремонт рухомого складу, медичне обстеження водіїв, в тижневий термін - копії відповідних укладених (переукладених) договорів (в письмовому вигляді);

 • щоквартально, не пізніше 1-го числа, що наступає за звітним кварталом, інформацію про загальну кількість працюючих на підприємстві, в тому числі, за цивільно-правовими договорами та згідно штатного розпису, а також з розподілом на інженерно-технічних працівників, водіїв та кондукторів (в письмовому вигляді);

 • щоденно по телефону або факсом з 09 год. 00 хв. до 10 год. 00 хв. - інформацію про випуск рухомого складу на маршрути.

 

2.3.37. Не допускати обслуговування маршрутів транспортними засобами, переобладнаними з вантажних автомобілів.

2.3.38. Не допускати наявності в салонах автобусів сторонніх предметів - запасних коліс, частин тощо, які можуть травмувати пасажирів, забруднити їх одяг або перешкоджають комфортному та зручному перебуванню в салоні.

2.3.39. Заборонити водіям (кондукторам) здійснювати роботу з перевезення пасажирів у майках, коротких шортах, взутті, яке належним чином не фіксується на нозі.

2.3.40. З’явитися для підписання Акту за адресою і в строк, вказаний в повідомленні про необхідність прибуття.

Усунути виявлені та зафіксовані у Акті порушення протягом встановленого у вказаному документі строку та письмово повідомляти про це Організатора.

2.3.41. Забезпечити наявність в письмовій формі та належне ведення технічної документації (журналів) згідно з вимогами законодавства.

2.3.42. Використовувати в транспортних засобах, які працюють на маршруті, трафарети встановленого умовами конкурсу і Правилами користування міським пасажирським автомобільним транспортом (автобусами) у м. Хмельницькому зразку та розмірів.

2.3.43. Не допускати розміщення в салонах автобусів чи зовні транспортних засобів, що використовуються на маршрутах, інформації або зображень, які порушують етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують правилами пристойності.

Забороняється розміщувати рекламу на скляних (прозорих) поверхнях транспортних засобів, за винятком випадків, коли для цього використовуються матеріали, які забезпечують безперешкодний огляд з салону транспортного засобу.

2.3.44. Організовувати проведення періодичного навчання водіїв методам надання першої медичної допомоги від дорожньо – транспортних пригод;

2.3.45. Забезпечувати навчання та інструктаж водія щодо особливостей посадки (висадки) осіб з обмеженими фізичними можливостями.

2.3.46. 2.4.10. Перевозити пасажирів тільки на визначеному у цьому Договорі об’єкті (маршрутах).

 

2.4. Права Перевізника:

2.4.1. За власним бажанням забезпечити транспортні засоби, що використовуються на маршрутах, відеоспостереженням (відеореєстратори) та іншим додатковим обладнанням, яке не повинно перешкоджати наданню послуг по перевезенню пасажирів.

2.4.2. Відміняти рейси своїх транспортних засобів за обставин, які він не міг передбачити і яким не міг запобігти, повернувши пасажирам кошти, сплачені ними за перевезення.

2.4.3. Обмежувати або припиняти перевезення в разі стихійного лиха, епідемії, епізоотії або іншої надзвичайної ситуації.

2.4.4. Відміняти рух транспортних засобів у разі виникнення загрози життю пасажирів та водіїв.

2.4.5. Надавати Організатору свої пропозиції щодо покращення транспортного обслуговування на маршруті.

2.4.6. Розміщувати рекламу в салонах автобусів та безпосередньо на рухомому складі за умови її погодження у встановленому законодавством порядку та відсутності у Організатора будь-яких зауважень з даного приводу.

2.4.7. Вимагати від Організатора виконання умов Договору та Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом (автобусами) у м. Хмельницькому.

2.4.8. Вносити на розгляд Організатора пропозиції щодо: відкриття нових або зміни схеми руху, режиму роботи, типу, класу та кількості транспорту на діючих маршрутах, при цьому, розуміючи, що прийняття остаточного рішення Організатора залежить від його бачення розвитку інфраструктури міста.

2.4.9. Приймати участь у здійсненні Організатором обстежень пасажиропотоків, перевірок під час контролю за роботою водіїв, кондукторів та іншого найманого персоналу. Ознайомлюватися з матеріалами проведеної роботи та актами перевірок, отримувати їх копії.

2.4.10. Повідомляти Організатора про неналежний стан проїжджої частини вулиць, шляхів, автодоріг та транспортної інфраструктури в цілому, що заважає нормальному функціонуванню маршрутів.

2.4.11. Здійснювати збір плати за проїзд відповідно до встановлених рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради тарифів.

2.4.12. Припинити дію договору перевезення пасажира автомобільним транспортом, якщо пасажир:

- перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння;

- порушує громадський порядок;

- пред'являє заборонений до перевезення багаж або багаж, який за габаритами не відповідає встановленим нормам;

- порушує інші вимоги Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та законодавства в сфері пасажирських перевезень.

2.4.13. Ініціювати внесення змін до Договору.

 

3. ТАРИФ НА ПРОЇЗД

(вартість проїзду)

 

3.1. Тарифна політика на маршрутах міста повинна відповідати чинному законодавству України в частині встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів.

3.2. Тариф (вартість проїзду) на перевезення пасажирів на регулярних міських автобусних маршрутах загального користування є регульованим і встановлюється рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради відповідно до ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

3.3. Збільшення або зменшення рівня тарифу відбувається на підставі звернення Перевізника до виконавчого комітету Хмельницької міської ради з наданням розрахунків на його зміну.

3.4. Розрахунок тарифу здійснюється у відповідності до «Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту», затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв'язку України № 1175 від 17.11.2009 року «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту».

 

4. ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ УМОВ ДОГОВОРУ

 

4.1. Контроль за дотриманням Перевізником умов Договору та Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом (автобусами) у м. Хмельницькому здійснюється шляхом проведення Організатором або уповноваженим ним представником перевірок дотримання умов Договору.

4.2. Контроль полягає в організації проведення перевірок щодо:

1) роботи автобусів на маршруті;

2) випуску транспортних засобів на лінію з місць їх зберігання відповідно до договору оренди або власного автогосподарства;

3) регулярності руху;

4) обладнання транспортних засобів, що використовуються на маршруті засобами GPS-навігації;

5) виконання інших вимог законодавства про автомобільний транспорт, рішень Хмельницької міської ради, рішень виконавчого комітету Хмельницької міської ради, розпоряджень міського голови, умов конкурсу, взятих на себе додаткових зобов’язань під час його проведення та цього Договору;

6) інших перевірок, відповідно до повноважень Організатора або уповноваженого ним представника.

4.3. Перевірки проводяться за ініціативою Організатора або уповноваженого ним представника.

4.4. Перевірки можуть здійснюватися із залученням представників відповідних контролюючих органів (Укртрансбезпека, поліція, податкова інспекція тощо), міських служб та уповноважених Організатором інших представників.

4.5. Результати перевірки оформляються відповідним Актом.

Акт складається та підписується посадовими особами Організатора або уповноваженим представником та копія Акта про порушення умов договору про організацію перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Хмельницькому та Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом (автобусами) у м. Хмельницькому надається Перевізнику для підписання, ознайомлення та усунення недоліків.

У разі відмови Перевізника або його представника від ознайомлення з Актом або відмови від його підписання, уповноважений представник Організатора, який проводив перевірку, робить про це запис в Акті.

4.6. Терміни та вимоги про усунення виявлених порушень умов Договору та Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом (автобусами) у м.Хмельницькому вказуються у Акті.

4.7. У разі виявлення 3 порушень (невиконання або неналежного виконання) зобов’язань Перевізника за цим Договором та Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом (автобусами) у м. Хмельницькому, зафіксованих Актами, допущених протягом 30 календарних днів з дати складання першого Акту та не усунутих Перевізником у строки, які зазначені у Актах, Організатор має право розірвати Договір в односторонньому порядку, шляхом направлення листа.

 

5. ДОДАТКОВІ УМОВИ НАДАНІ ПЕРЕВІЗНИКОМ

 

5.1. ____________________________________________________________________

5.2. ____________________________________________________________________

5.3. ____________________________________________________________________

5.4. ____________________________________________________________________

5.5. ____________________________________________________________________

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства.

6.2. Перевізник несе односторонню відповідальність за недотримання ним безпеки дорожнього руху, правил по охороні праці, нанесенню шкоди навколишньому середовищу допущення інших порушень, а також матеріальну відповідальність за нанесення збитків при перевезенні пасажирів і роботи на маршрутах згідно профільних нормативно-правових актів.

6.3. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.

 

7. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ.

ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

 

7.1 Зміна умов цього Договору допускається за взаємною згодою Сторін. Про зміну умов Договору Сторони підписують відповідну додаткову угоду до Договору. Усі додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами.

У випадку зміни законодавства, яке регулює правовідносини між Організатором та Перевізником, Сторони вносять відповідні зміни до Договору. Зміни в даному випадку вносяться шляхом складання та направлення Організатором Перевізнику відповідної додаткової угоди до Договору, яку Перевізник зобов’язаний підписати протягом 10 календарних днів з моменту її отримання.

7.2. Договір може бути розірваний достроково за взаємною згодою сторін або за ініціативою однією із сторін, якщо інша порушує його умови з письмовим попередженням про вказані наміри не менш як за 30 календарних днів, шляхом оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди.

7.3. Дія Договору припиняється у разі:

7.3.1. закінчення строку, на який його було укладено;

7.3.2. банкрутства Перевізника, його ліквідації, як суб’єкта підприємницької діяльності;

7.3.3. анулювання відповідної ліцензії або закінчення терміну її дії - з дати отримання Організатором документів, які підтверджують настання відповідних юридичних фактів;

7.3.4. якщо Перевізник з наступного дня, після підписання Договору, не розпочав перевезення пасажирів на маршруті;

7.3.5. в інших випадках та в порядку, передбачених законодавством України та цим Договором.

7.4. Сторони домовились, що Організатор має право достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку, у випадках, передбачених цим Договором і законодавством України.

7.5. Підставою для дострокового розірвання Договору Організатором в односторонньому порядку є систематичне (більше трьох разів на протязі 30 календарних днів) порушення (невиконання або неналежне виконання) Перевізником зобов’язань за цим Договором, Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом (автобусами) у м. Хмельницькому та/або наявність не менше 3 Актів про порушення умов договору про організацію перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Хмельницькому та Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом (автобусами) у м. Хмельницькому, по яких не усунуто виявлені порушення, допущені протягом 30 (тридцяти) календарних днів, з дати складання першого Акту про порушення умов договору про організацію перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м.Хмельницькому та Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом (автобусами) у м. Хмельницькому.

В такому випадку, Договір вважається розірваним з дати вказаної у відповідно прийнятому рішенні виконавчого комітету Хмельницької міської ради.

7.6. У разі розірвання Договору за п. 7.5. Організатор не менше ніж за тридцять календарних днів до дати його розірвання надсилає Перевізнику повідомлення про розірвання Договору з вказівкою на те, яке (які) з трьох порушень не усунуто Перевізником. До повідомлення додаються копії 3 Актів про порушення умов договору про організацію перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Хмельницькому та Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом (автобусами) у м. Хмельницькому, допущені протягом 30 (тридцяти) календарних днів та по яких не усунено виявлені порушення у передбачені ними строки.

7.7. Організатор має право достроково в односторонньому порядку розірвати Договір також у наступних випадках:

7.7.1. невиконання Перевізником своїх зобов’язань щодо забезпечення належного контролю за технічним станом транспортних засобів, дотриманням водіями Правил дорожнього руху, що привели до скоєння дорожньо-транспортної пригоди, наслідком якої стала загибель пасажира та інших учасників дорожнього руху з вини водія.

7.7.2. самостійної зміни тарифів (вартості проїзду) без відповідно затвердженого рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради.

7.7.3. у разі проведення Перевізником (його представниками, водіями, кондукторами, іншими найманими працівниками) страйку та/або наявності менш ніж 50 % автобусів Перевізника на маршруті (маршрутах), зафіксовані у Акті.

7.8. У випадках, передбачених п. 7.6., п. 7.7., цей Договір є розірваним Організатором достроково в порядку, передбаченому абз. 2 п. 7.5. Договору.

7.9. Перевізник має право на дострокове розірвання Договору.

З метою забезпечення можливості організації Організатором перевезень на безперервній основі, для реалізації даного права Перевізник зобов’язаний направити Організатору попередження про розірвання Договору не пізніше ніж за 60 (шістдесят) календарних днів до передбачуваної дати припинення дії Договору. За таких умов, Сторони підписують додаткову угоду про розірвання Договору із зазначенням дати його припинення. Припинення Договору з цієї підстави буде вважатися припиненням Перевізником перевезення пасажирів.

 

8. ОБСТАВИНИ ВИПАДКУ АБО НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

 

8.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії випадку або непереборної сили.

8.2. Під обставинами випадку або непереборної сили у цьому Договорі розуміються обставини, що виникли після укладання договору внаслідок непередбачених Сторонами подій надзвичайного характеру: стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, снігопади, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, прояви тероризму тощо) та інші, незалежні від Сторін обставини.

8.3. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним в Україні законодавством.

8.4. Сторона, що підпала під дію випадку або непереборної сили повинна протягом 5 календарних днів або 2-х годин з дати коли їй стало відомо про таке, повідомити про це іншу сторону з наданням відповідної довідки, виданої компетентним органом.

8.5. Невиконання п. 8.4. цього Договору позбавляє права, передбаченого в п. 8.1. Договору.

 

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

 

9.1. Усі зміни та доповнення до цього Договору дійсні лише у випадку, коли вони оформлені письмово і підписані обома сторонами. Додатки та доповнення до Договору є його невід’ємною частиною.

9.2. Спори, розбіжності, що виникають в процесі виконання умов цього Договору або пов'язані із ним, Сторони вирішують шляхом проведення переговорів в установленому законодавством порядку або в судовому порядку - у випадку недосягнення домовленостей.

9.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів, в тому числі найменування і місцезнаходження, та зобов‘язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну протягом 3-х календарних днів, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

9.4. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання Сторонами своїх зобов’язань.

9.5. Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою на 13 (тринадцяти) аркушах у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

9.6. Будь-які виправлення в тексті цього Договору не допускаються і є не дійсними.

 

10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

 

10.1. Договір набирає чинності з «___» _______________ 20__ року і діє до «___» _______________ 20__ року.

 

11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ОРГАНІЗАТОР ПЕРЕВІЗНИК

 

Виконавчий комітет _________________________________

Хмельницької міської ради _________________________________

29000, м. Хмельницький, _________________________________

вул. Гагаріна, 3 _________________________________

Реквізити: Реквізити:

________________________________ __________________________________

________________________________ __________________________________

________________________________ __________________________________

________________________________

________________________________ Директор (ФОП) __________________

________________________________

________________________________ _

_____________ ___________________ ______________ ____________________

М.П. М.П.

«__» ___________________ 20__ року «__» ___________________ 20__ року

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету Ю. Сабій

 

 

В.о. начальника управління

транспорту та зв’язку С. Шепурев

Додаток № 1

до Договору

 

Перелік порушень, які фіксуються у Акті про порушення умов договору про організацію перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Хмельницькому, Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом (автобусами) у м. Хмельницькому та повинні бути усунені протягом встановленого у вказаному документі строку

 

1. Невиконання розкладів руху (недотримання інтервалів руху) або відхилення від схеми маршруту автобусів.

 

2. Самостійне збільшення/зменшення Перевізником кількості транспортних засобів, зміни їх класності чи пасажиромісткості без згоди Організатора .

 

3. Безпідставна відмова у пільговому проїзді.

 

4. Відсутність необхідної інформації та засобів візуалізації в салонах автобусів (передній і боковий трафарети встановленого зразка, на яких указано номер і назву маршруту; задній трафарет, на якому указано номер маршруту; витяг з Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту; позначення входу і виходу; відомості про тариф; відомості про перевізника та страховика (найменування, адреса і телефон); номер транспортного засобу – розміщений всередині салону; позначення місць розташування аварійних виходів (із зазначенням способу їх відчинення), вогнегасника, аптечки; напис ”Місця для пасажирів з дітьми та інвалідів”).

 

 

5. Порушення санітарного, технічного та естетичного стану автобусів (наприклад, наявність залишків внутрішньої та зовнішньої реклами, явні пошкодження сидінь, підлоги тощо).

 

 

 

В.о. начальника управління

транспорту та зв’язку С. Шепурев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

до Договору

АКТ

про порушення умов Договору про організацію перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Хмельницькому та Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом (автобусами) у м.Хмельницькому

"___"______________ 20____ р. м. Хмельницький

 

Час: _____ год.___ хв.

 

Маршрут №: _________________________________________________________________

 

Місце (пункт) перевірки:_________________________________________________________

У відповідності до розділу IV Договору про організацію пере­ве­зення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Хмельницькому від «___» «___» 2017 року №___, комісією/уповноваженим представником (потрібне підкреслити) проведено перевірку виконання перевізником ________________________________ умов зазначеного Договору та Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом (автобусами) у м. Хмельницькому.

В результаті перевірки встановлено, що «___» «___» 20__ року були порушені наступні умови Договору/Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом (автобусами) у м. Хмельницькому (потрібне підкреслити), а саме:

1.______________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________

4.______________________________________________________________________

5.______________________________________________________________________

Термін для усунення порушень - ___ календарних днів з моменту його підписання.

Підписи осіб, що склали акт

(уповноважена особа): _________________ /_________________________

(П.І.Б.)

_________________ /_________________________

(П.І.Б.)

_________________ /_________________________

(П.І.Б.)

_________________ /_________________________

(П.І.Б.)

_________________ /_________________________

(П.І.Б.)

З актом ознайомлений:

Дата: «____» ____________________ 20__ року

 

_______________________________ ___________

(П.І.Б., перевізника або його (підпис)

уповноваженого представника)

 

Перевізник для ознайомлення з Актом не з’явився / відмовився від підписання (потрібне підкреслити)

______________________________________ ______________

 

 

В.о. начальника управління

транспорту та зв’язку С. Шепурев

 

 

 

 

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

від 06.09.2017 р. № 607

Умови

конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування

 

1. Загальні положення

 

1.1. Умови конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Хмельницькому (надалі – Умови) - це встановлені організатором обов’язкові та запропоновані учасниками конкурсу додаткові умови перевезень пасажирів, які повинні виконуватись автомобільними перевізниками на відповідних об’єктах конкурсу.

1.2. Умови розроблені відповідно до Конституції України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про автомобільний транспорт”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті”, постанов Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту”, “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування” та інших нормативно-правових актів.

 

2. Основні засади організації пасажирських перевезень в м. Хмельницькому

 

2.1. Перевізник – претендент зобов’язаний мати:

2.1.1. достатню кількість автобусів, які є його власністю, співвласністю або взяті у лізинг для відповідного виду перевезень на законних підставах, що відповідають об’єкту конкурсу, у тому числі автобуси, пристосовані для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями у кількості, не менш як один на кожному маршруті;

2.1.2. кількість резерву автобусів, які відповідають об’єкту конкурсу для заміни рухомого складу в разі виходу техніки з ладу не менше 10% від загальної кількості на відповідному об’єкті конкурсу;

2.1.3. власну або орендовану виробничо-технічну базу для обслуговування транспортних засобів;

2.1.4. офіційно оформлених працівників для здійснення щозмінного передрейсового та післярейсового медичного огляду водіїв та технічного передрейсового та післярейсового огляду транспортних засобів або залучати відповідних фахівців на підставі договорів на надання послуг;

2.2. На маршрутах використовуються автобуси загального призначення, категорія та клас яких відповідають вимогам об’єкту конкурсу.

2.3. Конструкція та технічний стан транспортних засобів, а також їх частини мають відповідати вимогам, порядок визначення яких встановлюється на законодавчому рівні та забезпечувати:

- безпеку людей, які користуються транспортними засобами чи беруть участь у дорожньому русі;

- відповідність нормам стосовно викидів забруднювальних речовин, парникових газів, електромагнітних завад, рівню шуму та інших чинників негативного впливу на людину та довкілля;

- ефективне використання енергетичних ресурсів, частин і експлуатаційних матеріалів;

- захист від їх незаконного використання;

- збереження властивостей безпеки від моменту виготовлення транспортного засобу до його утилізації;

- відповідність іншим вимогам законодавства.

Транспортні засоби та частини до них повинні відповідати вимогам нормативної і конструкторської документації та мати маркування для їх ідентифікації.

2.4. Забороняється надання послуг з перевезення пасажирів з використанням автобусів, переобладнаних з транспортних засобів іншого призначення.

2.5. Забороняється зберігання автобусів у житлових зонах поза межами власної або орендованої виробничо-технічної бази.

2.6. Перевізник не має права працювати на маршрутах без Договору про організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування і за порушення цього пункту несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

2.7. Перевізник, з яким укладено Договір про організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, самостійно забезпечує у повному обсязі перевезення пасажирів відповідно до його умов та Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом (автобусами) у м. Хмельницькому, в тому числі резервними автобусами, на випадок виходу автобуса з ладу чи збільшення пасажиропотоку.

2.8. Якщо перевізник, з яким укладений Договір про організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування запропонує зміну тарифів на проїзд, то Організатор розглядає їх обґрунтованість і приймає відповідне рішення.

2.9. Документи на підставі яких здійснюються пасажирські перевезення:

для автомобільного перевізника - ліцензія, договір із органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування чи їх дозвіл, паспорт маршруту, документ, що засвідчує використання автобуса на законних підставах, інші документи, передбачені законодавством України;

для водія автобуса - посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні документи на транспортний засіб, квитково-касовий лист, схема маршруту, розклад руху, інші документи, передбачені законодавством України;

для пасажира - квиток на проїзд в автобусі та на перевезення багажу (для пільгового проїзду - оригінал посвідчення особи встановленого зразка чи оригінал довідки, на підставі якої надається пільга), а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - електронний квиток та документи для пільгового проїзду.

2.10. Договір перевезення пасажира автобусом на маршруті загального користування укладається між автомобільним перевізником та пасажиром. Цей договір вважається укладеним з моменту придбання пасажиром квитка на право проїзду, для осіб, які користуються правом пільгового проїзду - з моменту посадки в автобус при наявності оригіналу посвідчення особи встановленого зразка чи оригіналу довідки, на підставі якої надається пільга, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – з моменту реєстрації електронного квитка через вказану систему.

Дія договору перевезення пасажира з автомобільним транспортом може бути припинена за ініціативою автомобільного перевізника чи водія автомобільного транспортного засобу, якщо пасажир:

- перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння;

- порушує громадський порядок;

- пред'являє заборонений до перевезення багаж або багаж, який за габаритами не відповідає встановленим нормам;

- порушує інші вимоги Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом (автобусами) у м. Хмельницькому.

2.11. На автобусах розміщується:

Передній трафарет- на лицевій стороні зліва від водія, в нижньому кутку лобового скла:

Розмір трафарету

Висота - 30 см.

Ширина - 30 см.

(включаючи по 6 см. зверху та знизу для назв вулиць (зупинок))

 

 

Боковий трафарет – на лівому склі від передніх дверей:

 

Розмір трафарету

Висота - 30 см.

Ширина - 90 см.

(по 30 см. для кожного інформаційного блоку), включаючи по 6 см. зверху та знизу для назв вулиць (зупинок))

 

Задній трафарет – на правій стороні аварійних виходів (задніх дверей) або на задньому склі:

 

Розмір трафарету

Висота - 20 см.

Ширина - 20 см.

 

- біля кожних дверей - позначення входу і виходу.

 

Примітка*:

На кожному трафареті наносяться кольорові смуги як додаткові орієнтири по напрямках сполучення маршрутів (початкові та кінцеві пункти).

В залежності від мікрорайонів розрізняють наступні кольори:

1) мікрорайон Гречани - позначатиметься жовтим кольором;

2) мікрорайон Ракове - позначатиметься зеленим кольором;

3) мікрорайон Озерна - позначатиметься синім кольором;

4) мікрорайон Лезневе - позначатиметься рожевий кольором;

5) мікрорайон Дубове - позначатиметься коричневим кольором;

6) Південно-Західний - мікрорайон позначатиметься блакитним кольором;

7) мікрорайон Ружична - позначається фіолетовим кольором;

8) мікрорайон Дальні Гречани - позначатиметься помаранчевим кольором.

2.12. У салоні автобуса розміщується така інформація:

- витяг із Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту (у частині прав та обов'язків водія і пасажира);

- позначення входу та виходу;

- відомості про розмір штрафу за безквитковий проїзд і перевезення неоплаченого багажу;

- відомості про перевізника та страховика (найменування, адреса і телефон);

- загальна пасажиромісткість із зазначенням окремо кількості місць для сидіння пасажирів;

- позначення місць розташування аварійних виходів (із зазначенням способу їх відчинення), вогнегасника, аптечки та кнопки екстреної зупинки;

- напис "Не курити", "Місця для пасажирів з дітьми та інвалідів";

- позначення місць для інвалідів рельєфною піктограмою в
порядку, визначеному Мінінфраструктури України;

- вартість проїзду, розклад руху відповідного маршруту.

2.13. Розміри та освітлення інформаційних написів повинні бути такими, щоб їх можна було прочитати у світлу і темну пору доби:

- в салоні автобуса – з відстані не менше, як 1 метр;

- на передньому та задньому трафаретах – з відстані не менше, як 15 метрів, на боковому - не менше, як 3 метри.

 

 

2.14. Додатково в салонах автобусів встановлюються:

- звукові системи для обов’язкового оголошення зупинок. Звукова система має давати змогу почути оголошення в будь-якому місці салону при максимальній наповненості пасажирів та найбільшому шумі працюючих двигунів. Звукове повідомлення повинно бути чітким, розбірливим і без спотворень;

- спеціальні ліхтарі для освітлення східців і вхідних дверей;

- поручні (на внутрішній стороні дверей салону), за які можуть триматись пасажири під час посадки/висадки.

2.15. Перевізник проводить стажування водія перед переведенням його на новий маршрут або на іншу модель автобуса, ознайомлює з паспортом маршруту та видає водію витяг з нього.

Перевізник забезпечує навчання та інструктаж водія щодо особливостей посадки (висадки) осіб з обмеженими фізичними можливостями.

2.16. Відправлення автобусів відбувається відповідно до затверджених розкладів руху, незалежно від кількості пасажирів у салоні.

2.17. За Договором про організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування перевізник зобов'язується безпечно перевезти пасажира до пункту призначення, а пасажир зобов'язується внести встановлену плату за проїзд, а у разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – зареєструвати електронний квиток через вказану систему.

У разі наявності пільг на проїзд, пасажир зобов’язаний пред’явити оригінал посвідчення особи встановленого зразка або оригінал довідки, яка підставі якої надається пільга.

2.18. Право позачергового входу в автобус мають вагітні жінки, інваліди, пасажири з дітьми дошкільного віку, особи похилого віку. Для зазначених категорій пасажирів у передній частині салонів автобусів відводяться місця для сидіння.

2.19. Під час перевезення пасажирів музика в автобусі має звучати не голосно, щоб не заважати пасажирам. Крім цього суворо забороняється:

- прослуховування пісень, пов’язаних із тематикою кримінального світу;

- транслювання пісень виконавців, перелік яких формується відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України» та складається Міністерством культури України на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

2.20. Забороняється розміщувати рекламу на скляних (прозорих) поверхнях транспортних засобів, за винятком випадків, коли для цього використовуються матеріали, які забезпечують безперешкодний огляд з салону транспортного засобу.

2.21. Відносини з потенційними рекламодавцями та іншими суб’єктами, які працюють в сфері реклами, перевізник зобов’язується оформлювати виключно на договірних умовах в межах чинного законодавства України.

 

3. Обов'язки та права учасників транспортного процесу

 

3.1. Організатор зобов’язаний:

3.1.1. сприяти Перевізнику в забезпеченні регулярної роботи автобусів на маршруті шляхом спільних координаційних дій з відповідними службами міста щодо утримання дорожньо-транспортної інфраструктури;

3.1.2. інформувати Перевізника про зміни та доповнення існуючого законодавства України, законодавчих та нормативно-правових актів, Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом (автобусами) у м. Хмельницькому, рішень Хмельницької міської ради та її виконавчого комітету в частині пасажирських автоперевезень;

3.1.3. Не пізніше ніж через 30 календарних днів з моменту набрання чинності рішенням конкурсного комітету укласти з переможцем конкурсу Договір згідно з обов'язковими умовами визначеного конкурсу та додатковими умовами обслуговування маршруту, наданими перевізником-претендентом.

3.2. Організатор має право:

3.2.1. Самостійно або через уповноваженого представника здійснювати контроль за належним виконанням з боку Перевізника та його персоналу (водій, кондуктор, інші працівники) даних Умов, умов Договору, Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом (автобусами) у м. Хмельницькому і чинного законодавства України щодо перевезення пасажирів, рішень Хмельницької міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.

3.2.2. Самостійно або із залученням компетентних органів, інших установ, підприємств та організацій, організовувати перевірки дотримання водіями Перевізника графіків руху, схем маршрутів, регулярності руху, якості послуг по перевезенню пасажирів та законодавства в сфері пасажирських перевезень.

3.2.3. Самостійно приймати рішення щодо тимчасового продовження, скорочення маршрутів, часткової зміни шляху прямування автобусів (у випадках ліквідації наслідків аварій, проведення масових заходів тощо).

3.2.4. У разі припинення (неможливості виконання) Перевізником перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування з підстав, передбачених законодавством, Організатор призначає перевізника, який за результатами конкурсу зайняв наступне місце, а в разі їх відмови – призначити тимчасового перевізника на термін до трьох місяців і проводить новий конкурс;

3.2.5. За не виконання умов даного Договору та Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом (автобусами) у м. Хмельницькому, Організатор має право в односторонньому порядку достроково розірвати Договір з повідомленням Перевізника за 30 днів до розірвання.

3.2.6. Отримувати від Перевізника повну та достовірну інформацію, необхідну для якісної організації пасажирських перевезень;

3.2.7. Установлювати види та обсяги пільгових перевезень відповідно до замовлення, з визначенням порядку компенсації збитків від цих перевезень;

3.3. Перевізник зобов'язаний:

3.3.1. здійснювати перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування на підставі укладеного з Організатором Договору про організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування та Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом (автобусами) у м. Хмельницькому;

3.3.2. мати документи для здійснення перевезень згідно із законодавством;

3.3.3. самостійно забезпечувати перевезення пасажирів відповідно до умов договору та Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом (автобусами) у м. Хмельницькому;

3.3.4. мати достатню кількість офіційно оформлених:

- водіїв автобусів для здійснення перевезень у відповідності до вимог автомобільного та трудового законодавства України в частині дотримання режиму праці та відпочинку;

- медичних працівників для забезпечення контролю за станом здоров’я водіїв (обов’язковий щозмінний передрейсовий та післярейсовий огляди) або залучати відповідних фахівців на підставі договорів на надання послуг;

- спеціалістів для забезпечення контролю за технічним та санітарним станом транспортних засобів (обов’язкові передрейсовий та післярейсовий технічні огляди) або залучати відповідних фахівців на підставі договорів на надання послуг;

3.3.5. забезпечити дотримання персоналом вимог законодавства про автомобільний транспорт та Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом (автобусами) у м. Хмельницькому;

3.3.6. забезпечити наявність у водіїв передбачених законодавством документів для здійснення пасажирських перевезень;

3.3.7. протягом 30 календарних днів з дня проведення конкурсу, але до моменту введення в дію рішення конкурсного комітету – встановити на всіх автобусах, якими здійснюватимуться перевезення пасажирів на маршрутах загального користування, систему GPS – навігації та забезпечити її під’єднання до єдиної централізованої системи керування рухом громадського транспорту, створеної на базі управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради, з обов’язковим щоденним наданням протоколів (звітів) за результатами роботи в електронному та письмовому вигляді;

Крім цього, встановити засоби звукового інформування про найменування зупинок, зокрема поточної та наступної; обладнання (в т.ч. додаткове), передбачене пунктами 2.12, 2.13 та 2.15;

3.3.8. забезпечити дотримання схеми та виконання графіку руху, затверджених Організатором відповідно до паспорту автобусного маршруту;

3.3.9. вживати заходів для забезпечення безпечної, зручної поїздки пасажирів та доставки багажу згідно з Договором про організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, Правилами користування міським пасажирським автомобільним транспортом (автобусами) у м. Хмельницькому і розкладом руху;

3.3.10. організувати проведення контролю технічного та санітарного стану автобусів перед початком та після завершення роботи;

3.3.11. організувати проведення щозмінного передрейсового та післярейсово медичного огляду водіїв транспортних засобів;

3.3.12. утримувати транспортні засоби в належному технічному та санітарному стані, забезпечувати їх своєчасну подачу для посадки пасажирів і відправлення;

3.3.13. забезпечити зберігання транспортних засобів у спеціально пристосованих для цього приміщеннях, гаражах, на майданчиках, стоянках, забезпечених засобами охорони;

3.3.14. здійснювати перевезення пасажирів з використанням сертифікованих транспортних засобів відповідного типу, на які оформлені документи згідно із законодавством;

3.3.15. організовувати проїзд пасажирів до місця призначення за маршрутом без додаткових фінансових витрат пасажирів, у разі припинення поїздки через технічну несправність транспортного засобу чи настання надзвичайної або невідворотної за даних умов події;

3.3.16. надавати пасажирам достовірну і своєчасну загальну інформацію, що стосується окремо визначеного маршруту;

3.3.17. компенсувати шкоду, заподіяну здоров'ю та майну пасажирів виключно з вини перевізника, якщо її буде доведено у встановленому законом порядку;

3.3.18. забезпечити водіїв необхідною кількістю квитків, а у разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – можливість реєстрації проїзду через вказану систему;

3.3.19. здійснювати обов'язкове особисте страхування пасажирів від нещасних випадків на транспорті;

3.3.20. виконувати вимоги Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом (автобусами) у м. Хмельницькому, Правил дорожнього руху, Правил технічної експлуатації колісних транспортних засобів та інших нормативно-правових актів в сфері пасажирських перевезень;

3.3.21. Сприяти та забезпечити безперешкодний доступ Організатору або уповноваженому ним представнику під час проведення перевірок дотримання умов Договору, умов конкурсу, Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом (автобусами) у м. Хмельницькому та чинного законодавства України в сфері пасажирських перевезень;

3.3.22. Здійснювати всі види обов’язкового страхування відповідно до чинного законодавства.

3.4. Перевізник має право:

3.4.1. обмежувати або припиняти перевезення в разі стихійного лиха, епідемії, епізоотії або іншої надзвичайної ситуації, повернувши пасажирам кошти, сплачені ними за перевезення, негайно повідомивши про це Організатора;

3.4.2. припиняти рух транспортних засобів у разі виникнення загрози життю та здоров'ю пасажирів;

3.4.3. подавати Організатору пропозиції щодо підвищення рівня організації обслуговування пасажирів;

3.4.4. пропонувати пасажирам додаткові послуги (наприклад, безкоштовний доступ до мережі Інтернет, за допомогою розміщення в салонах автобусів обладнання Wi-Fi);

3.4.5. на компенсацію витрат внаслідок перевезення пільгових категорій пасажирів,яким надано таке право згідно нормативних актів та в межах бюджетних призначень.

Відшкодування Перевізнику витрат за проїзд пільгових категорій громадян визначається окремим договором, що укладається останнім з управлінням праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради на підставі Положення про порядок розрахунку компенсаційних виплат за пільговий проїзд автотранспортом окремих категорій громадян, затвердженого рішенням сьомої сесії № 20 від 20.07.2016 «Про затвердження Положення про порядок розрахунку компенсаційних виплат за пільговий проїзд автотранспортом окремих категорій громадян» та при умові отримання управлінням транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради повної і своєчасної інформації про роботу GPS-обладнання (навігації), встановленого на всіх транспортних засобах Перевізника.

При наявності у перевізника 5 (п’яти) та більше порушень, зафіксованих управлінням транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради під час надання ним транспортних послуг на маршрутах, які він обслуговує на підставі укладеного Договору про організацію пере­ве­зення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Хмельницькому, протягом минулого місяця, управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради вирішує питання про погодження або непогодження розрахунку обсягу відшкодування за здійснене пільгове перевезення автотранспортом за минулий місяць по окремих маршрутах перевізника, де будуть зафіксовані такі порушення».

3.5. Водій автобуса зобов'язаний:

3.5.1. виконувати вимоги Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом (автобусами) у м. Хмельницькому, Правил дорожнього руху, Правил технічної експлуатації колісних транспортних засобів та інших нормативно-правових актів в сфері пасажирських перевезень;

3.5.2. мати із собою і пред'являти для перевірки уповноваженим особам передбачені законодавством документи на здійснення перевезень;

3.5.3. здійснювати продаж квитків, а у разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – реєстрацію електронного квитка через вказану систему до початку руху транспортного засобу;

3.5.4. дотримуватися визначеного маршруту та розкладу руху автобуса;

3.5.5. стежити за виконанням пасажирами своїх обов'язків, визначених Правилами користування міським пасажирським автомобільним транспортом (автобусами) у м.Хмельницькому та безпечним розміщенням ними багажу і ручної поклажі в автобусі;

3.5.6. здійснювати заправлення автобуса паливом до початку роботи;

3.5.7. вживати необхідних заходів до забезпечення безпеки пасажирів у разі виникнення перешкод для руху на маршруті (туман, ожеледь тощо), які не дають змоги продовжити поїздку, а також у разі вимушеної зупинки на залізничному переїзді;

3.5.8. здійснювати посадку та висадку пасажирів виключно на зупинках громадського транспорту, визначених паспортом маршруту;

3.5.9. зупиняти автобус для посадки та висадки пасажирів на відстані не більше ніж 0,5 метра від краю проїзної частини дороги, а у випадку облаштування зупинки «заїзною кишенею» - не більше 2 м. від її початку;

3.5.10. пройти перед виїздом на маршрут щозмінний передрейсовий та післярейсовий медичний огляд, забезпечити перевірку технічного стану і комплектності транспортного засобу;

3.5.11. дотримуватися визначеного законодавством режиму праці та відпочинку;

3.5.12. бути охайно одягненим, мати належний зовнішній вигляд, чемно поводитися з пасажирами;

3.5.13. забезпечувати перевезення багажу в багажних відділеннях автобуса (у разі їх наявності) або розміщення так, щоб не заважати вільному проходу пасажирів уздовж салону автобуса та не блокувати доступ до основних і аварійних виходів.

3.6. Водій автобуса має право:

3.6.1. вимагати від пасажирів виконання їх обов'язків, визначених Правилами користування міським пасажирським автомобільним транспортом (автобусами) у м.Хмельницькому;

3.6.2. не допускати до поїздки пасажира, якщо в салоні відсутні вільні місця, передбачених конструкцією заводу-виробника транспортного засобу;

3.6.3. не допускати до поїздки пасажирів:

- які відмовляються оплачувати, а у разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзд - реєструвати проїзд та/або не пред'являють оригінал посвідчення встановленого зразка, що підтверджує право на пільги щодо оплати проїзду чи оригінал довідки, на підставі якої надається пільга,

- перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, порушують громадський порядок, мають при собі небезпечні вантажі, зокрема легкозаймисті, вибухонебезпечні і такі, що можуть забруднити транспортний засіб чи одяг пасажирів.

4. Ці Умови є обов’язковими для всіх учасників транспортного процесу.

4.1. У разі порушення Перевізниками даних Умом та Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом (автобусами) у м. Хмельницькому, Організатор залишає за собою право на дострокове розірвання договору на пасажирські перевезення в м. Хмельницькому в односторонньому порядку.

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету Ю. Сабій

 

 

В.о. начальника управління

транспорту та зв’язку С. Шепурев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02