Developed by JoomVision.com

Нормативні акти

 

rish MR
rish VK
rozpor MG reg akts

 

 

від 14.09.2017 року № 668 Про організацію роботи офіційного веб-сайту Хмельницької міської ради та виконавчого комітету та втрату чинності рішення виконавчого комітету
Понеділок, 18 вересня 2017, 14:22

 

 

 

Україна
Хмельницька міська рада
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ

від 14.09.2017 року № 668

Про організацію роботи офіційного веб-сайту Хмельницької міської ради та виконавчого комітету та втрату чинності рішення виконавчого комітету

 

Розглянувши клопотання Хмельницького комунального підприємства «Хмельницькінфоцентр», з метою поліпшення висвітлення діяльності Хмельницької міської ради та виконавчого комітету, координації робіт, пов’язаних з інформаційним наповненням і функціонуванням офіційного веб-сайту та у зв’язку із початком роботи нової версії офіційного веб-сайту Хмельницької міської ради та виконавчого комітету, керуючись законами України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про авторське право і суміжні права», «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 №1302 «Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості в діяльності органів виконавчої влади», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Затвердити Порядок функціонування офіційного веб-сайту Хмельницької міської ради та виконавчого комітету (додаток 1).

 2. Затвердити структуру веб-сайту Хмельницької міської ради та виконавчого комітету з розподілом виконавчих органів міської ради, відповідальних за ведення його розділів (додаток 2).

 3. Затвердити структуру робочої групи з питань функціонування та розвитку  офіційного веб-сайту Хмельницької міської ради та виконавчого комітету (додаток 3).

 4. Керівникам виконавчих органів міської ради до 1 жовтня 2017 року визначити осіб відповідальних за розміщення інформації на веб-сайті відповідно до затвердженої структури та забезпечити постійне оперативне розміщення повної, змістовної, об’єктивної та актуальної інформації на веб-сайті Хмельницької міської ради та виконавчого комітету у встановлені терміни.

 5. Директору Хмельницького міського комунального підприємства «Хмельницькінфоцентр» (Матвійчук С. В.):

  1. забезпечити функціонування офіційного веб-сайту Хмельницької міської ради та виконавчого комітету відповідно до нової структури;

  2. здійснювати технічну підтримку і супроводження його роботи;

  3. забезпечити персональний доступ відповідальним працівникам виконавчих органів міської ради до розділів для наповнення.

 6. Управлінню організаційно-інформаційної роботи та контролю (Максимову Б. М.) проводити постійну роботу щодо популяризації офіційного веб-сайту Хмельницької міської ради та виконавчого комітету.

 7. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 23 серпня 2007 року № 911 “Про організацію роботи з інформаційного наповнення і функціонування офіційного веб-сайту Хмельницької міської ради та виконавчого комітету”.

 8. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Ю. Сабій.

 

 

Міський голова О. Симчишин

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

від 14.09.2017 р. № 668

 

Порядок

функціонування офіційного веб-сайту

Хмельницької міської ради та виконавчого комітету

 

 1. Загальні положення

 1. Порядок функціонування офіційного веб-сайту Хмельницької міської ради та виконавчого комітету (далі – Порядок) розроблено для забезпечення відкритості та
  прозорості діяльності Хмельницької міської ради, її виконавчих органів, підпорядкованих їй підприємств та установ, інформаційної взаємодії з урядовими і неурядовими організаціями, громадськістю.

 2. Даний Порядок розроблено відповідно до Законів України «Про інформацію», "Про доступ до публічної інформації", «Про авторське право і суміжні права», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2002р. №1302 «Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості в діяльності органів виконавчої влади».

 3. Веб-сайт Хмельницької міської ради та виконавчого комітету функціонує відповідно до вимог чинного законодавства України в мережі інтернет і є офіційним джерелом інформації, що забезпечує висвітлення діяльності Хмельницької міської ради, її виконавчих органів, підпорядкованих їй підприємств та установ, і має таку офіційну адресу: http://www.khm.gov.ua/. Забороняється використовувати веб-сайт у цілях, не пов’язаних з діяльністю Хмельницької міської ради та виконавчого комітету, а також з порушенням законодавства України.

 4. Усі права на веб-сайт зберігаються й охороняються відповідно до вимог чинного законодавства України. Право на зміну структури веб-сайту, використані фотографії, інформаційні змісти належать Хмельницькій міській раді та виконавчому комітету.

 5. Будь-яке використання матеріалів та інформації з веб-сайту для подальшого розповсюдження, розміщення чи друкування дозволяється тільки з посиланням, та прямим гіперпосиланням для інтернет-ресурсів, на офіційний веб-сайт Хмельницької міської ради та виконавчого комітету (http://www.khm.gov.ua/).

 

 1. Основні терміни та значення

  1. Веб-сайт Хмельницької міської ради та виконавчого комітету (далі – веб-сайт) – це сукупність програмних та технічних засобів з визначеною адресою в мережі інтернет (http://www.khm.gov.ua/) разом з інформаційними ресурсами, які перебувають у розпорядженні Хмельницької міської ради та виконавчого комітету та забезпечують доступ юридичних і фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів. Нормативні документи Хмельницької міської ради та виконавчого комітету попередніх років та інша інформація про діяльність Хмельницької міської ради, її виконавчих органів, підпорядкованих їй підприємств та установ зберігається на сайті http://www.khmelnytsky.com/ до повного перенесення їх на новий веб-сайт.

  2. Постачальниками інформації веб-сайту є: виконавчі органи Хмельницької міської ради, підприємства, установи та організації міської комунальної власності.

  3. Терміни в даному Порядку вживаються в такому значенні:

 

 • веб-сайт - сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об'єктів авторського права і (або) суміжних прав тощо, пов'язаних між собою і структурованих у межах адреси веб-сайту і (або) облікового запису власника цього веб-сайту, доступ до яких здійснюється через адресу мережі інтернет, що може складатися з доменного імені, записів про каталоги або виклики і (або) числової адреси за інтернет-протоколом;

 

 

 

 • розділ веб-сайту – сторінка, або декілька сторінок веб-сайту, яка (і) містять інформацію згідно із затвердженою структурою;

 • виконавець – працівник виконавчого органу міської ради, який відповідальний за наповнення розділу веб-сайту. Виконавець несе відповідальність за якість і своєчасність підготовки, достовірність матеріалів, передбачених даним Порядком;

 • координатор – відповідальний працівник управління організаційно-інформаційної роботи та контролю, який відповідає за координацію інформаційного наповнення веб-сайту. Координатор забезпечує узгодження змісту інформації з метою забезпечення єдиного методичного підходу;

 • адміністратор – працівник Хмельницького міського комунального підприємства «Хмельницькінфоцентр», який виконує технічний контроль та обслуговування апаратного та програмного забезпечення, завдяки якому функціонує веб-сайт. Адміністратор відповідає за безперервне функціонування веб-сайту, своєчасне виявлення несправностей у роботі програмного та апаратного забезпечення веб-серверу та їх усунення, резервне копіювання інформації, своєчасну ліквідацію наслідків збоїв у роботі веб-серверу з незалежних причин, а також взаємодію з розробниками з технічних питань.

 

 1. інформаційне наповнення та спосіб подання інформації

  1. Інформаційне наповнення веб-сайту здійснюється відповідно до цього Порядку та затвердженої структури.

  2. Перелік обов’язкових полів у розділах веб-сайту, їх вигляд та розміщення визначається технологічною карткою (додаток 1 до Порядку функціонування офіційного веб-сайту Хмельницької міської ради та виконавчого комітету). Технологічна картка розділу веб-сайту створюється відповідно до вимог чинного законодавства, пропозицій виконавчих органів та затверджується робочою групою з питань інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Хмельницької міської ради та виконавчого комітету (далі – робоча група).

  3. Керівники виконавчих органів міської ради, які визначені відповідальними за ведення розділів веб-сайту, несуть персональну відповідальність за повноту, достовірність та своєчасність розміщення інформації.

  4. Забороняється розміщення на веб-сайті інформації, розповсюдження чи оприлюднення якої заборонено законодавством. Контроль за дотриманням вимог цього пункту здійснюється відповідними керівниками виконавчих органів міської ради, що розміщують інформацію.

  5. Координація робіт із створення веб-сайту, технічна підтримка, супроводження, захист інформації від несанкціонованої модифікації здійснюється Хмельницьким міським комунальним підприємством “Хмельницькінфоцентр”.

  6. Інформація, розміщена на веб-сайті, оновлюється одразу після зміни відомостей, зазначених у його структурі.

  7. Інформація на веб-сайті подається державною мовою, частково англійською мовою. Перелік інформації, що подається англійською мовою, визначається робочою групою.

  8. Інформація на веб-сайті у відповідних розділах розміщується виконавцями, що призначаються керівниками виконавчих органів міської ради.

  9. Виконавці розміщують матеріали у розділах на веб-сайті в обсягах та у терміни, які затверджені даним Порядком або узгоджені з робочою групою з питань інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Хмельницької міської ради та виконавчого комітету.

  10. Виконавці реєструються на веб-сайті як користувачі, що мають відповідні права.

  11. Для розміщення на веб-сайті матеріали повинні бути:

 

 • підписані керівником виконавчого органу міської ради, визначеного відповідальним за ведення розділу веб-сайту, (виключення становлять розділи: новини, анонси, фотоподії, відеоподії);

 • погоджені секретарем міської ради, заступником міського голови, керуючим справами виконавчого комітету згідно з розподілом обов'язків, (виключення становлять розділи: новини, анонси, фотоподії, відеоподії).

 

  1. Після розміщення на веб-сайті інформації, ставиться відмітка на паперовому примірнику матеріалів, який зберігається у виконавчому органі міської ради.

  2. Розміщення проектів рішень міської ради та виконавчого комітету, рішень міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови здійснюється відділом сприяння діяльності депутатам та загальним відділом за надісланою розробниками на електронну пошту електронною версією документу. Відповідальність за достовірність та відповідність поданих документів несуть керівники виконавчих органів, комунальних підприємств, які є розробниками цих документів.

  3. Розміщення матеріалів у розділах, відповідальним за ведення яких є ХМКП “Хмельницькінфоцентр”, здійснюється за поданням виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств в електронному вигляді з дотриманням вимог пункту 3.11. Порядку. Відповідальність за достовірність поданої інформації несуть керівники виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, які є розробниками цих документів.

  4. За потреби внесення змін до існуючої на веб-сайті інформації, на керуючого справами виконкому подається супровідний лист із повним текстом з внесеними змінами та текстом, який підлягає видаленню з веб-сайту. Подання такого матеріалу відбувається відповідно до пункту 3.11. Порядку.

  5. За потреби зміни дизайну веб-сайту, створення/заміни розділу веб-сайту, на керуючого справами виконкому подається лист виконавчих органів міської ради з повним описом потреби зміни дизайну веб-сайту, створення/заміни розділу веб-сайту.

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету Ю. Сабій

 

 

Директор ХМКП “Хмельницькінфоцентр” С. Матвійчук

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

від 14.09.2017 № 668

 

Структура веб-сайту Хмельницької міської ради та її виконавчого комітету

Розділ сайту

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за ведення розділу

 1. Головна Сторінка:

 

 1. Влада:

 

 1. Публічна інформація:

 

 1. Доступ до публічної інформації

Відділ роботи із зверненнями громадян, загальний відділ

  1. Звіти

Відділ роботи із зверненнями громадян, загальний відділ

  1. Декларування доходів

Головний спеціаліст з питань запобігання корупції

  1. Реєстр публічної інформації

Відділ роботи із зверненнями громадян, загальний відділ, відділ сприяння діяльності депутатам

  1. Порядок оскарження

Відділ роботи із зверненнями громадян, загальний відділ

  1. Структура міської влади

Відділ кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування

  1. Міський голова:

 

 1. Привітання

Управління організаційно-інформаційної роботи та контролю

  1. Повноваження

Відділ кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування

  1. Біографія

Відділ кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування

  1. Звіти

Управління організаційно-інформаційної роботи та контролю

  1. Приймальня

Загальний відділ

  1. Електронні звернення

Відділ роботи із зверненнями громадян

  1. Міська рада:

 

 1. Повноваження та регламент

Відділ сприяння діяльності депутатам

  1. Депутати

Відділ сприяння діяльності депутатам

  1. Секретар ради

Відділ сприяння діяльності депутатам

  1. Постійні комісії

Відділ сприяння діяльності депутатам

  1. Депутатські фракції

Відділ сприяння діяльності депутатам

  1. Порядки денні сесій

Відділ сприяння діяльності депутатам

  1. Протоколи сесій

Відділ сприяння діяльності депутатам

  1. Трансляція сесій

Відділ сприяння діяльності депутатам,

ХМКП “Хмельницькінфоцентр”

  1. Протоколи комісій

Відділ сприяння діяльності депутатам

  1. Архіви

Відділ сприяння діяльності депутатам

  1. Виконавчі органи:

 

 1. Заступники міського голови

Відділ кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування

  1. Виконавчий комітет:

 

 1. Плани засідань

Загальний відділ

  1. Основні питання

Загальний відділ

  1. Регламент роботи

Загальний відділ

  1. Структурні підрозділи

ХМКП “Хмельницькінфоцентр”, загальний відділ, відділ кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування

  1. Вакансії

Відділ кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування

  1. Закупівлі

Управління економіки

  1. Прес-служба:

 

 1. Новини

Управління організаційно-інформаційної роботи та контролю

  1. Фотоподії

Управління організаційно-інформаційної роботи та контролю

  1. Відеоподії

Управління організаційно-інформаційної роботи та контролю, МТРК “Місто”

  1. Анонси

Управління організаційно-інформаційної роботи та контролю

  1. Опитування

Управління організаційно-інформаційної роботи та контролю

  1. Програми та звіти

 

Управління організаційно-інформаційної роботи та контролю

  1. Календар подій

Управління організаційно-інформаційної роботи та контролю

  1. Контакти прес-служби

Управління організаційно-інформаційної роботи та контролю

  1. Ми в соціальних мережах

Управління організаційно-інформаційної роботи та контролю

  1. Документи:

Відділ сприяння діяльності депутатам, загальний відділ

 1. Пошук документів

ХМКП “Хмельницькінфоцентр”

  1. Проекти рішень міської ради

Відділ сприяння діяльності депутатам

  1. Рішення міської ради

Відділ сприяння діяльності депутатам

  1. Проекти рішень виконавчого комітету

Загальний відділ

  1. Рішення виконавчого комітету

Загальний відділ

  1. Розпорядження міського голови

Загальний відділ

  1. Регуляторні акти:

 

 1. Нормативно-правові документи щодо державної регуляторної політики

Управління економіки

  1. Проекти на обговорення

Управління економіки

  1. Відстеження регуляторних актів

Управління економіки

  1. Реєстр регуляторних актів

Управління економіки

  1. Аналіз регуляторного впливу

Управління економіки

  1. Звіт про регуляторну діяльність

Управління економіки

  1. Плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

Управління економіки

  1. Графік виконання процедур відстеження

Управління економіки

  1. Прискорений перегляд регуляторних актів

Управління економіки

  1. Мешканцю:

 

 1. Звернення громадян

Відділ роботи із зверненнями громадян

  1. Взаємодія з громадськістю

Управління організаційно-інформаційної роботи та контролю

 1. Загальні збри громадян

Управління організаційно-інформаційної роботи та контролю

  1. Місцеві ініціативи

Відділ сприяння діяльності депутатам

  1. Громадська рада

Управління організаційно-інформаційної роботи та контролю

  1. Консультації з громадськістю

Управління організаційно-інформаційної роботи та контролю

  1. Громадські слухання

Управління організаційно-інформаційної роботи та контролю

  1. Соціальний захист

Управління праці та соціального захисту населення

  1. Охорона здоров’я

Управління охорони здоров’я

  1. Освіта

Департамент освіти і науки

  1. Відпочинок і спорт

Управління молоді та спорту

  1. Сервіси:

 

 1. Петиції онлайн

Відділ роботи із зверненнями громадян, відділ сприяння діяльності депутатам

  1. ЦНАП

Управління адміністративних послуг

  1. Відкрите місто

Відділ управління міським господарством

  1. Громадський проект

Управління економіки, ХМКП “Хмельницькінфоцентр”

  1. Бюджет міста

Фінансове управління

  1. Корисні посилання

ХМКП “Хмельницькінфоцентр”

  1. Оперативні служби

Управління організаційно-інформаційної роботи та контролю

  1. Опитування

Управління організаційно-інформаційної роботи та контролю

  1. Державні установи

ХМКП “Хмельницькінфоцентр”

  1. Для бізнесу:

 

 1. Конкурси/Аукціони

Управління комунального майна, департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів, управління організаційно-інформаційної роботи та контролю, управління транспорту та зв’язку

  1. Реєстрація суб’єктів

Управління з питань реєстрації

  1. Адміністративні послуги

Управління адміністративних послуг

  1. Регуляторна політика

Управління економіки

  1. Підтримка підприємництва

Управління економіки

  1. Торгівля та послуги

Управління торгівлі

  1. Підприємства

Управління економіки

  1. Інвестору

Управління економіки

  1. Стратегія розвитку

Управління економіки

  1. Генеральний план

Департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів

  1. Цивільний захист та охорона праці

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці

  1. Туристу:

 

 1. Наше місто

Управління організаційно-інформаційної роботи та контролю

  1. Статут міста

Відділ сприяння діяльності депутатам

  1. Герб і прапор

Управління організаційно-інформаційної роботи та контролю

  1. Сторінки історії

Управління організаційно-інформаційної роботи та контролю

  1. Почесні громадяни

Управління організаційно-інформаційної роботи та контролю

  1. Карта міста

ХМКП “Хмельницькінфоцентр”

  1. Для туристів

Управління культури і туризму

  1. Корисні посилання

Загальний відділ, управління організаційно-інформаційної роботи та контролю , ХМКП “Хмельницькінфоцентр”

 1. Напрями та сервіси:

 

 1. ЦНАП

Управління адміністративних послуг

  1. Пленарні засідання

Відділ сприяння діяльності депутатам

  1. Відеотрансляція

ХМКП “Хмельницькінфоцентр”

  1. Оперативні служби

ХМКП “Хмельницькінфоцентр”, відділ управління міським господарством

  1. Комунальні підприємства

Відділ внутрішнього контролю, ХМКП “Хмельницькінфоцентр”

  1. Освіта

Департамент освіти та науки

  1. Охорона здоров’я

Управління охорони здоров’я

  1. Соціальний захист

Управління праці та соціального захисту населення

  1. Культура та туризм

Управління культури та туризму

  1. Молодь та спорт

Управління молоді та спорту

  1. Інфраструктура:

 

 1. Архітектура та землеустрій

Департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів

  1. Транспорт

Управління транспорту та зв’язку

  1. Екологія

Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста

  1. Благоустрій

Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста

  1. ЖКГ

Управління житлово-комунального господарства

  1. Енергозбереження

Відділ енергоменеджменту

  1. Міста побратими

Управління економіки

  1. Допомога Армії

Управління організаційно-інформаційної роботи та контролю

  1. Вулиці міста

ХМКП “Хмельницькінфоцентр”

  1. Державні установи

ХМКП “Хмельницькінфоцентр”

  1. Тарифи

Управління економіки

  1. Конкурси/Аукціони

Управління комунального майна, департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів, управління організаційно-інформаційної роботи та контролю, управління транспорту та зв’язку

  1. Громадська рада

Управління організаційно-інформаційної роботи та контролю

  1. Карта сайту

ХМКП “Хмельницькінфоцентр”

 

Керуючий справами виконавчого комітету Ю. Сабій

 

Директор ХМКП “Хмельницькінфоцентр” С. Матвійчук

 1. Додаток 3
  до рішення виконавчого комітету

  від _14.09.2017_ № 668______

 2. СТРУКТУРА

 3. робочої групи з питань функціонування та розвитку  офіційного веб-сайту Хмельницької міської ради та виконавчого комітету

Голова робочої групи:

керуючий справами виконавчого комітету.

Члени робочої групи:

представник ХМКП “Хмельницькінфоцентр”;

представник управління організаційно-інформаційної роботи та контролю;

представник загального відділу;

представник управління економіки;

представник відділу сприяння діяльності депутатів

 

Обов’язки робочої групи з питань інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Хмельницької міської ради та виконавчого комітету:

 

 1. Робоча група створюється для своєчасного реагування на зміни в законодавстві, нормативних документах які стосуються наповнення веб-сайту, урахувань пропозицій депутатів, виконавчих органів міської ради та громадян міста щодо функціювання веб-сайту, а також для контролю за якісним та своєчасним інформативним наповненням веб-сайту.

 2. Робоча група затверджує технологічні картки розділів сайту, в яких вказується перелік полів, їх тип, обов’язкові поля для заповнення, розміщення на веб-сторінці, а також обов’язково вказується, які додаткові блоки та посилання розміщуються на веб-сторінці даного розділу.

 3. Представників робочої групи пропонують керівники відповідних підрозділів та затверджує голова робочої групи.

 4. Технологічна картка набуває чинності за умови погодження усіма членами робочої групи.

 5. Робоча група збирається за вимогою голови робочої групи, а також за пропозицією одного з членів робочої групи.

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету Ю. Сабій

 

 

Директор ХМКП “Хмельницькінфоцентр” С. Матвійчук

 

 

Додаток 1 до Порядку функціонування офіційного веб-сайту Хмельницької міської ради та виконавчого комітету

 

"___" ____________ 20__ № _____

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
для розділу ____________________________, веб-сайту
(назва розділу)
Хмельницької міської ради та виконавчого комітету

Назва розділу 

 

Технологічна назва розділу (посилання)

 

Перелік полів, їх тип та чи обов’язкові поля для заповнення
(перелік)

 

Наявність додаткових блоків та посилань (перелік)

Зображення вигляду веб-сторінки розділу з вказанням розміщення полів

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

 

______________________________________________________
                                 (підпис)                                             (П. І. Б.) 

 

______________________________________________________
                                  (підпис)                                 (П. І. Б.) 

 

Керуючий справами виконавчого комітету Ю. Сабій

 

 

Директор ХМКП “Хмельницькінфоцентр” С. Матвійчук

Останнє оновлення на Понеділок, 25 вересня 2017, 16:32
 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02