Developed by JoomVision.com

Нормативні акти

 

rish MR
rish VK
rozpor MG reg akts

 

 

03. Про персональні стипендії Хмельницької міської ради для провідних митців та викладачів шкіл естетичного виховання міста Хмельницького

 Додаток

до рішення сесії міської ради

від 27.12.2007 р. №3

 

ПОЛОЖЕННЯ

про персональні стипендії Хмельницької міської ради для провідних митців та викладачів шкіл естетичного виховання міста Хмельницького

 

1. Загальні положення

1.1. Персональні стипендії Хмельницької міської ради призначаються щорічно рішенням сесії Хмельницької міської ради для провідних митців та викладачів шкіл естетичного виховання міста Хмельницького (далі стипендії), творча робота яких здобула широке визнання і служить збагаченню духовності народу, примноженню культурних цінностей, з метою їх матеріальної підтримки і заохочення до подальшої професійної діяльності.

1.2. Провідним митцям та викладачам шкіл естетичного виховання міста Хмельницького призначається 20 стипендій терміном на один календарний рік на конкурсній основі в галузях музичного (вокального та інструментального), образотворчого, декоративно-прикладного, хореографічного та театрального мистецтва, а також викладачам, учні яких стали стипендіатами Хмельницької міської ради.

1.3. При призначенні стипендій враховуються результати творчої роботи кандидатів за попередні 2 роки.

 

2. Функції комісії по призначенню персональних стипендій Хмельницької міської ради для провідних митців та викладачів шкіл естетичного виховання міста Хмельницького

2.1. Для організації роботи з розгляду, відбору та висунення претендентів на призначення стипендій створюється комісія по призначенню персональних стипендій Хмельницької міської ради для провідних митців та викладачів шкіл естетичного виховання міста Хмельницького (далі комісія), яку очолює заступник міського голови з гуманітарних питань. До складу комісії входять: депутати міської ради, зокрема, голова постійної комісії з гуманітарних питань міської ради, представники управління культури і туризму, керівники творчих спілок, організацій, викладачі-методисти, старші викладачі шкіл естетичного виховання.

2.2. Склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради.

2.3. Керівництво роботою комісії здійснює голова комісії, у разі його відсутності – заступник голови комісії. Веде протокол засідання відповідальний секретар комісії.

2.4. Комісія зобов’язана не пізніше, ніж за 30 днів до засідання надати інформацію в засоби масової інформації про відбір претендентів для призначення стипендій та опублікувати зміст Положення про персональні стипендії Хмельницької міської ради для провідних митців та викладачів шкіл естетичного виховання міста Хмельницького.

2.5. Комісія проводить засідання щорічно до 1 грудня поточного року.

2.6. Засідання комісії є правочинним, якщо на ньому присутні не менше, як дві третини її складу.

2.7. Члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

2.8. Рішення про призначення стипендій приймається таємним голосуванням більшістю голосів присутніх членів комісії.

2.9. Комісія має право змінювати кількість стипендій в галузях в залежності від досягнень та має право призначати не всі стипендії.

2.10. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми членами комісії, головою комісії, заступником голови комісії та відповідальним секретарем і виноситься на розгляд сесії Хмельницької міської ради.

 

3. Порядок призначення персональних стипендій Хмельницької міської ради для провідних митців та викладачів шкіл естетичного виховання міста Хмельницького

3.1. Претендентів для призначення стипендій можуть висувати: творчі спілки, початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади, середні, вищі навчальні заклади мистецької освіти, управління культури і туризму, заклади культури міста на підставі подання на розгляд комісії.

3.2. До подання про призначення стипендій додаються такі документи:

  • розгорнута характеристика претендента на призначення стипендії, завірена підписом керівника та скріплена печаткою, у якій висвітлюються його досягнення за попередні два роки, з обов’язковою інформацією про претендента: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, домашня адреса, телефон;

  • копія паспорта претендента на стипендію;

  • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;

  • копія дипломів, грамот, які засвідчують перемоги у конкурсах, виставках, олімпіадах, фестивалях різних рівнів.

3.3. Подання щодо претендентів на призначення стипендій подаються комісії до 15 листопада кожного поточного року.

 

4. Фінансування видатків, пов’язаних з виплатою стипендій

4.1. Виплата персональних стипендій здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, передбачених в кошторисі доходів і видатків управління культури і туризму Хмельницької міської ради.

4.2. Розмір стипендій складає 50% від мінімальної заробітної плати.

4.3. Щомісячну виплату стипендій здійснює централізована бухгалтерія закладів культури міста при управлінні культури у туризму Хмельницької міської ради, відповідно до рішення сесії Хмельницької міської ради.

 


 

 

Секретар міської ради В. Лесков 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02