Developed by JoomVision.com

Нормативні акти

 

rish MR
rish VK
rozpor MG reg akts

 

 

02. Про затвердження Програми розвитку міського електротранспорту м. Хмельницького на 2008-2015 роки

Очікувані результати від виконання заходів програми розвитку міського електротранспорту м. Хмельницького на 2008-2015 р.

 

п/п

Назва показника

Одиниця виміру

Значення показників по роках

(2006) рік, що передує розробленню програми

2008-2010р., план

факт

2011-2015 р., план

факт

1

2

3

4

5

6

І. Організація ефективного управління та належного використання майнових комплексів у сфері міського електротранспорту

1

Чисельність працюючих у розрахунку на 1 (один) тролейбус, що випускається на лінію

чол.

9,7

9,7

9,7

2

Відповідність договірних відносин між перевізником і замовником транспортних послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 р. № 1735

так/ні

ні

так

так

ІІ. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств міського електротранспорту

1

Рівень відшкодування доходами витрат на надання послуг з перевезення пасажирів

%

82,5

85,0

100,0

2

Рівень збитковості (прибутковості)

%

-17,5

-15,0

-0

3

Середня собівартість перевезення 1 пасажира

грн.

0,36

0,8

1,0

4

Рівень покриття витрат встановленими тарифами на проїзд

%

82,6

90,0

100,0

ІІІ. Технічне переоснащення та оновлення об'єктів міського електротранспорту

1

Кількість рухомого складу, що вичерпає термін експлуатації

%

91,6

74,0

29,0

2

Обсяги закупівлі тролейбусів

од.

4

24

60

3

Кількість відновленого та модернізованого рухомого складу

од.

-

20

60

4

Обсяги списання тролейбусів

од.

2

24

60

5

 

Коефіцієнт використання парку рухомого складу

%

79,6

80,0

81,0

6

Питомі витрати електроенергії на 1 км. пробігу

кВт на 1 км. пробігу

2,53

2,50

2,48

7

Економія електроенергії від впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання

тис. кВт. год.

95,0

100,0

100,0

ІV. Пріоритетний розвиток міського електротранспорту

1

Розвиток мережі тролейбусних ліній

км.

4,12

-

7,0

2

Обсяги пасажироперевезень

млн. чол.

65,9

195,0

325,0

3

Питома вага перевезень міським електротранспортом від усіх пасажироперевезень у місті

%

53,3

55,0

60,0

V. Якість пасажироперевезення

1

Регулярність руху

%

95,8

96,0

96,0

2

Кількість перевезених пасажирів 1-м тролейбусом, що перебуває на лінії

тис. чол.

640,9

2480,9

3026,1

 

V. Фінансове забезпечення виконання програми.

Джерелами фінансування заходів програми є:

  • кошти державного бюджету, передбачені на реалізацію Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки, Державної програми розвитку міського електротранспорту на 2007-2015 роки;

  • кошти передбачені в міському бюджеті на розвиток міського електротранспорту, впровадження енергозберігаючих заходів тощо;

  • кошти підприємства, залучені на реалізацію програми розвитку;

  • кредити комерційних банків, інші джерела, не заборонені законодавством.

 

VІ. Покращення умов праці.

  • Забезпечення виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій;

  • проведення атестації робочих місць за умовами праці та за її результатами вживання заходів щодо покращення умов праці, медичного обслуговування, оздоровлення працівників та надання їм відповідних пільг і компенсацій;

  • періодичних проведень, згідно нормативних актів, експертизи технічного стану обладнання, машин, механізмів, споруд, будівель щодо їх безпечного використання;

  • проведення необхідних робіт в ремонтній майстерні депо по покращенню умов праці ремонтних робітників;

  • проведення необхідних робіт по покращенню температурного режиму в цеху виконання середніх ремонтів тролейбусів;

  • створення необхідних умов праці для проведення технічних обслуговувань та ремонту автобусів.

 

Додатки на 4 листах додаються.

 

Секретар міської ради В. Лесков

Директор підприємства О. БарановськийОстаннє оновлення на Понеділок, 09 серпня 2010, 11:12
 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02