24. Про порядок найменування або перейменування площ, проспектів, вулиць, провулків, проїздів, скверів, бульварів, парків, розташованих на території міста Хмельницького

 

Додаток 2

до рішення міської ради

№24 від 02.04.2008 р.

 

Положення

 

про реєстр площ, проспектів, вулиць, провулків, проїздів, скверів, бульварів, парків, розташованих на території міста  Хмельницького

 

 

1. Загальні положеня

1.1. Дане Положення про Реєстр площ, проспектів, вулиць, провулків, проїздів, скверів, бульварів, парків, розташованих на території міста Хмельницького (коротко - Положення про Реєстр вулиць) розроблено з метою забезпечення формування єдиного адресного простору на території міста Хмельницького, формування єдиної інформаційної системи присвоєння адрес та відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про основи благоустрою” і Статуту міста Хмельницького.

1.2. У Положенні про Реєстр вулиць наведені нижче терміни вживаються у такому значені:

автоматизована система Реєстру вулиць (далі - АС РВ) – інформаційна система, що містить відомості про правовий статус вулиць, реєстрацію вулиць, кодування вулиць для використання в інформаційних системах, облік кількості та основні характеристики вулиць;

адміністратор Реєстру вулиць (далі – Адміністратор) Хмельницьке міське комунальне підприємство “Хмельницькінфоцентр” (далі ХМКП “Хмельницькінфоцентр”), що забезпечує створення та функціонування реєстру вулиць, відповідає за достовірність і збереження даних, захист від несанкціонованого доступу та руйнування бази даних АС РВ;

витяг з Реєстру вулиць – документ, який містить відомості , що надаються із бази даних АС РВ;

реєстраційна картка вулиці – документ, який містить відомості, що вносяться до бази даних АС РВ.

1.3. Реєстр вулиць є власністю територіальної громади міста Хмельницького і ведеться державною мовою.

1.4. Адміністратор визначає порядок функціонування АС РВ та надає програмне забезпечення для роботи з АС РВ.

1.5. Реєстраційні картки друкуються у двох примірниках, що мають однаковий порядковий номер.

Організація виготовлення та постачання реєстраційних карток покладається на Адміністратора.

Форма реєстраційної картки наведена у додатку до цього Положення.

1.6 Підставою для включення до Реєстру вулиць або виключення з Реєстру площ, вулиць, провулків, проїздів, скверів, бульварів, парків, розташованих на території міста Хмельницького, є відповідне рішення міської ради.

 

2. Порядок заповнення реєстраційних карток та взаємодії при веденні реєстру вулиць

2.1. Управління житлово-комунального господарства (далі - УЖКГ) у 10-денний термін з дня прийняття міською радою відповідного рішення про найменування або перейменування площ, вулиць, провулків, проїздів, скверів, бульварів, парків, розташованих на території міста Хмельницького (далі – рішення про найменування вулиці) надає Адміністратору необхідні відомості про вулицю (п.п. 2.5.10 – 2.5.16 цього Положення) для виготовлення реєстраційної картки та внесення вулиці до АС РВ.

2.2. Адміністратор у 20-денний термін після прийняття міською радою відповідного рішення про найменування вулиці заносить відомості про вулицю, надані УЖКГ, до АС РВ та виготовляє реєстраційну картку вулиці у двох екземплярах, які мають свої номери 1 та 2 (додаток до Положення про Реєстр вулиць).

 

2.3. Реєстраційна картка на кожну вулицю заповнюється державною мовою з використанням комп’ютерної техніки. Виправлення у реєстраційній картці не допускаються.

Від управління житлово-комунального господарства реєстраційна картка підписується представником, який відповідає за підготовку відомостей про вулицю та керівником управління. Від Адміністратора реєстраційна картка підписується керівником. Реєстраційні картки завіряються печатками управління житлово-комунального господарства та Адміністратора.

Перший екземпляр реєстраційної картки вулиці разом із технічною документацією на вулицю зберігається в управлінні житлово-комунального господарства, другий – у Адміністратора.

 

2.4. У разі зміни відомостей про вулицю виготовляється нова реєстраційна картка. Попередня реєстраційна картка, на якій проставляється відмітка про виготовлення нової картки, зберігається разом із новою.

 

2.5 Відомості про об'єкт благоустрою, які вносяться до Реєстру вулиць:

2.5.1. код (для використання в інформаційних системах міста);

2.5.2. тип – відповідно до класифікатора:

2.5.3. повна назва;

2.5.4. коротка назва (для використання в інформаційних системах міста); 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02