armiya

Konkyrs

Пошук по сайту

4. Порядок підготовки та видання розпоряджень міського голови
П'ятниця, 25 вересня 2009, 12:10
4.3 Проекти розпоряджень міського голови готуються виконавчими органами міської ради відповідно до резолюції міського голови, першого заступника міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконкому. Підготовка розпоряджень з кадрових питань проводиться у встановленому цим регламентом порядку.
4.4.За підготовку проекту розпорядження міського голови відповідальною є посадова особа, яка першою зазначена в резолюції, вона організовує роботу всіх виконавців, узагальнює інформацію та готує текст проекту розпорядження міського голови.
Проекти розпоряджень готуються за допомогою персонального комп’ютера у вигляді текстового файлу, що включає всі додатки до документа.
Текст проекту розпорядження складається з двох частин: констатуючої і розпорядчої. В першій частині висловлюються обґрунтовування або підстави прийняття розпорядження, в другій - доручення, завдання, пропозиції, висновки. Деякі проекти розпоряджень можуть мати тільки розпорядчу частину.
У проектах розпоряджень міського голови, строк виконання яких перевищує три місяці, зазначаються проміжні строки інформування міського голови про хід виконання його розпорядження.
4.5. Якщо проект розпорядження готується з метою внесення змін або доповнень в раніше прийняте розпорядження, то в ньому наводяться пункти, в які вносяться доповнення і зміни або ті, які втратили чинність.
Крім того, до нього додається копія розпорядження, в яке вносяться зміни або доповнення.
У випадку підготовки розпорядження міського голови на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації або інших нормативних актів органів державної влади до проекту розпорядження додається відповідний нормативний акт.
4.6. У випадку підготовки проектів розпоряджень з питань, які діють періодично протягом року, півріччя, то раніше прийняте розпорядження з таких же питань знімається з контролю.
4.7. Підготовлені проекти розпоряджень візуються усіма зацікавленими посадовими особами, а саме:
- керівник виконавчого органу, що готує проект розпорядження;
- керівники інших виконавчих органів, якщо розпорядження стосується їх діяльності;
- заступник міського голови, що координує питання;
- завідувач юридичним відділом;
- керуючий справами виконкому.
Візи проставляються на лицевій стороні останньої сторінки розпорядження.
4.8. Якщо в проекті розпорядження міського голови:
порушуються фінансові питання, то він обов’язково візується начальником управління фінансів;
майнові питання - начальником управління комунального майна;
вирішується питання про створення та персональний склад комісії чи робочої групи, до складу яких включені депутати міської ради, кандидатури зі складу депутатів узгоджуються з ними особисто усно, з обов’язковим відображенням цієї згоди в нормативному акті словами “за згодою”, прізвище, ім’я, по батькові депутата вказуються повністю.;
вирішення питання про створення та персональний склад комісії чи робочої групи, до складу яких включені посадові особи органів місцевого самоврядування, то їх кандидатури обов’язково погоджуються з керівником відповідного виконавчого органу міської ради.
4.9. З метою чіткого виконання розпоряджень в їх змісті необхідно передбачати конкретні завдання, виконавців, терміни виконання і відповідальних за контроль.
У випадках, коли розпорядження носить комплексний характер і передбачає спільну роботу декількох відділів, управлінь міської ради, визначається один із виконавчих органів міської ради для координації та узагальнення проведеної роботи.
4.10. Після процедури погодження і візування проект розпорядження подається на бланку встановленого зразка до загального відділу в паперовому та електронному вигляді для підписання та реєстрації разом із довідкою розсилки. Після візування керуючим справами розпорядження подаються на підпис міському голові.
4.11. Розпорядження підписуються міським головою, а в час його відсутності - секретарем міської ради за розпорядженням міського голови. Додатки підписуються керуючим справами виконавчого комітету та керівником виконавчого органу міської ради, який готує проект розпорядження.
4.12. Розпорядження набуває чинності з моменту його підписання. У разі не підписання проекту розпорядження загальний відділ інформує виконавців про причини та повертає проект на доопрацювання.
Розпорядження з питань основної діяльності, щодо особового складу, про відпустки та відрядження реєструються окремо.
4.13. Підписані розпорядження реєструються загальним відділом. Нумерація розпоряджень ведеться від номера 1 за наростанням протягом календарного року. Датою розпорядження є дата його підписання.
4.14. Друк першого примірника розпорядження міського голови здійснюється на бланку встановленого зразка. Копіювання бланку розпорядження не допускається, у випадках порушення цієї вимоги бланки вважаються не дійсними і до розгляду не приймаються.
4.15. Загальний відділ розмножує підписані розпорядження і протягом 3 днів надсилає їх повністю або витяги з них виконавцям.
4.16. Оригінали розпоряджень засвідчуються гербовою печаткою і зберігаються в загальному відділі п'ять років. Після закінчення цього терміну здаються в міський архів на постійне зберігання. Зберігання оригіналів покладається на заступника завідуючого загальним відділом. Копії розпоряджень засвідчуються печаткою загального відділу.
4.17. Не пізніше ніж у триденний строк з дня підписання, загальний відділ передає розпорядження, що потребують контролю, в організаційно-контрольний відділ на контроль, які заводяться до комп'ютерної програми “контроль”.
 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02