armiya

Konkyrs

Пошук по сайту

3. Порядок підготовки рішень виконкому
П'ятниця, 25 вересня 2009, 12:11
3.2. Підготовка питань на засідання виконкому здійснюється керівниками виконавчих органів міської ради, створеними комісіями, робочими групами. У підготовці питань можуть брати участь депутати міської ради, голови постійних комісій міської ради та представники громадських організацій.
3.3. Відповідальність за підготовку рішення несе керівник виконавчого органу, на якого відповідно до резолюції міського голови, першого заступника міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконкому, покладено організацію підготовки проекту рішення.
3.4. Проект рішення виконкому повинен містити:
- обґрунтування необхідності його прийняття (реагування на документи органів державної влади, виконання власних розпорядчих документів, виданих раніше, виконання доручень керівництва тощо);
- посилання на норми чинного законодавства;
- джерела фінансування запропонованих заходів, джерела наповнення бюджету та цільових фондів;
- інформацію щодо виконання документів з цього приводу, які були прийняті раніше;
- всі необхідні візи та погодження;
- текст коментарю (за потребою);
- план організаційних заходів щодо виконання документа (за потребою);
- якщо в рішенні вирішується питання про створення та персональний склад комісії чи робочої групи, до складу яких включені депутати міської ради, кандидатури зі складу депутатів узгоджуються з ними особисто усно, з обов’язковим відображенням цієї згоди в нормативному акті словами “за згодою”, прізвище, ім’я, по батькові депутата вказуються повністю;
- кінцевий термін виконання документа, проміжні строки інформування про хід його виконання;
- інформацію про те, хто особисто буде організовувати та контролювати виконання документа;
- аналіз наявності будь-яких невідповідностей та протиріч із виданими раніше розпорядчими документами стосовно даного питання і порядок їх вирішення.
3.5. До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки та всі матеріали, на які є посилання у проекті рішення, а також інформація про доповідача та співдоповідачів, список запрошених осіб, перелік організацій, яким необхідно надіслати прийняте рішення а при необхідності - висновки відповідної комісії міської ради чи виконкому, титульна сторінка, де зазначається перелік документів, що додаються до рішення, скріплений підписом виконавця, або вказується про те, що матеріали залишаються в справах відділу чи управління.
3.6. Якщо проект рішення виконкому готується з метою внесення змін або доповнень в раніше прийняте рішення, то в ньому наводяться пункти, в які вносяться доповнення і зміни або ті, які втратили чинність.
Крім того, до нього додається копія рішення, в яке вносяться зміни або доповнення.
У випадку підготовки рішення виконкому на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації або інших нормативних актів органів виконавчої влади, до проекту розпорядження додається відповідний нормативний акт.
3.7. Проекти рішень готуються за допомогою комп’ютера у вигляді текстового файлу, що включає всі додатки до документа. Файл повинен бути єдиного стандарту й формату та включати всі розділи, передбачені для проектів рішень виконкому цим регламентом.
3.8. Виконавчі органи міської ради, які подають проекти рішень, зобов’язані погоджувати їх з усіма зацікавленими посадовими особами, а саме:
- керівник виконавчого органу, що готує проект рішення;
- керівники інших виконавчих органів, якщо рішення стосується їх діяльності;
- заступник міського голови, що координує питання;
- завідувач юридичним відділом;
- керуючий справами виконкому.
Секретар міської ради візує проекти рішень виконкому, які вносяться на розгляд сесії міської ради.
Строк перебування проекту рішення виконкому на візуванні в кожної посадової особи (крім юридичного відділу міської ради) не повинен перевищувати 2-х днів. Проекти рішень з фінансових питань, в тому числі з питань, що передбачають укладення договорів виконавчими органами міської ради, візуються начальником фінансового управління.
3.9. У випадку, якщо у юридичного відділу міської ради є зауваження до проекту рішення виконкому, то проект рішення виконкому подається на розгляд засідання виконкому без візи юриста з зауваженнями, викладеними в письмовій формі.
3.10. Матеріали на засідання виконкому, підготовлені без віз посадових осіб відповідно до розподілу обов’язків, з порушенням вимог діловодства та встановлених термінів, з помилками стилістичного і граматичного характеру, загальним відділом не приймаються. Про причини порушення встановленого порядку інформується керуючий справами виконкому.
 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02