Developed by JoomVision.com

OSBBКурс долара

 Міста-побратими

Модесто (США) - Угода про поріднення підписана у серпні 1987 р. http://www.ci.modesto.ca.us

  • обмін учнівський та вчительський;
  • участь митців м.Хмельницького у міжнародних фестивалях поріднених міст Модесто;
  • вивчення правового досвіду;
  • гуманітарна медична допомога лікарням м.Хмельницького; візити офіційних делегацій.

Сілістра (Болгарія) - квітень 1992 р. http://silistra.bg

  • молодіжний літній відпочинок у Сілістрі;
  • участь у міжнародних фольклорних фествалях;
  • візити офіційних делегацій.

Бор (Сербія) - травень 1995 р. http://www.opstinabor.rs

  • дитячий літній відпочинок у Хмельницькому та Борі;
  • утворення СП "Зінмар";
  • виставки мистецьких робіт в обох містах;
  • гуманітарна допомога з Хмельницького місту Бор;
  • візити офіційних делегацій.

Белць (Молдова) - червень 1996 р. http://www.balti.iatp.md/primaria/

  • проведення спільних спортивних заходів;
  • візити делегацій;
  • участь у конференціях.

Чеханов (Польща) - листопад 1996 р. http://umciechanow.pl

(віртуальна прогулянка містом)

  • щорічна участь у Форумі міст-партнерів у Чеханові;
  • спільні мистецькі програми;
  • вивчення медичного досвіду;
  • участь промислових підприємств у тематичних виставках;
  • програма співпраці муніципальних телекомпаній.

Крамфорс (Швеція) - травень 1997 р. http://www.kramfors.se

  • програма шкіл-партнерів;
  • екологічна програма;
  • програма обміну досвідом пожежної безпеки;
  • участь мерії Крамфорса у комп'ютеризації навчальних закладів м.Хмельницького;
  • візити офіційних делегацій.

Шицяджуань (Китай) - жовтень 1998 р. http://english.sjzchina.com

  • участь делегацій м. Хмельницького у міжнародних форумах поріднених міст Китаю.

 

Акваскальєнтес (Мексика) - квітень 2002 р. http://www.aguascalientes.gob.mx

  • мистецькі програми;
  • візити офіційних делегацій м. Хмельницького.

Шяуляй (Литва) - травень 2001 р. http://www.siauliai.lt

  • програма шкіл-партнерів;
  • мистецькі програми;
  • візити офіційних делегацій.

Манісес (Іспанія) - червень 2002 р. http://www.manises.es

  • мистецькі програми;
  • візити офіційних делегацій.

Кармель (Ізраїль) - вересень 2007 р. http://www.carmelcity.org.il

  • партнерство шкіл;
  • культурно-мистецькі програми, візити офіційних делегацій.

 

Старобільськ (Луганська область, Україна) –  січень 2015 року

  • візити офіційних делегацій;
  • проведення спільних спортивних заходів;
  • гуманітарна допомога з Хмельницького місту Старобільськ.

 

Руставі (Грузія) – березень 2016 р. http://www.rustavi.ge

 • розвиток співпраці між організаціями і інститутами бізнесу, науки, культури, охорони здоров’я, освіти, соціальних справ, спорту, молоді, туризму, охорони навколишнього середовища;
 • просування проектів економічного і соціального розвитку на благо громад;
 • організація консультацій на основі обмінів делегаціями, візитів експертів і фахівців.

 

 

 

Cooperation programs

1. Modesto(USA) - Agreement on becoming twin-cities was signed in August 1987 http://www.ci.modesto.ca.us

 • Exchange of pupils and teachers;
 • Participation of artists of Khmelnytskyi city in Modesto twin-cities international festivals;
 • Study of law experience;
 • Humanitarian medical aid for hospitals of Khmelnytskyi city;
 • Visits of the official delegations;
 • Memorable signs on 15th Anniversary of Agreement signing were established.

 

2. Silistra (Bulgaria) - April  1992 http://silistra.bg

 • Youth summer recreation in Silistra city;
 • Participation in international folk festivals;
 • Visits of the official delegations.

 

3.    Bor (Serbia) - May 1995 http://www.opstinabor.rs

 • Children's summer recreation in Khmelnytskyi and Bor;
 • Establishment of "Zinmar" joint venture;
 • Exhibitions of art works in both cities;
 • Humanitarian aid from Khmelnytskyi to Bor;
 • Visits of the official delegations.

 

4. Belts (Moldova) - June 1996  http://www.balti.iatp.md/primaria/

 • Implementation of mutual sports events;
 • Visits of delegations;
 • Participation in conferences.

 

5. Ciechanow (Poland) - November 1996 http://www.ciechanow.pl/miasto/

 • Annual participation in city-partners forum in Ciechanow;
 • Mutual artistic programs;
 • Study of medical experience;
 • Participation of industrial enterprises in thematic exhibitions.
 • Program of cooperation of municipal television companies.

 

6. Kramfors (Sweden)- May 1997  http://www.kramfors.se

 • School-partners programs;
 • Ecological program;
 • Program of experience exchange in fire safety;
 • Participation of Kramfors municipality in computerization of educational institutions in Khmelnytskyi;
 • Visits of the official delegations.

 

7.    Shijazhuang (China) - October 1998  http://english.sjzchina.com

 • Participation of delegation of Khmelnytskyi city in international forums of China twin-cities.

 

 

9.    Aguascalientes (Mexico) - April 2002  http://www.aguascalientes.gob.mx

 • Artistic programs;
 • Visits of the official delegations of Khmelnytskyi city.

 

10.Siauliai (Lithuania) - May 2001  http://www.siauliai.lt

 • School-partners program;
 • Artistic programs;
 • Visits of the official delegations.

 

11.Manises (Spain) - June 2002  http://www.manises.es

 • Artistic programs;
 • Visits of the official delegations.

 

12. Carmel (Іsrael) - September 2007  http://www.carmelcity.org.il

 • School partnership;
 • Cultural and artistic programs, visits of the official delegations.

 

On information of sister cities and international relations consult the department of organizational, informational work and control of Khmelnytskyi City Council tel./fax +38 0382  76-51-22.

Coordinator:Bohdan Basistyi

 

  

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02